บทที่ 8

14-20 พฤษภาคม

พระสัญญา

การทดสอบความเชื่อ

 • พระเจ้าทรงไม่เคยร้องขอเครื่องถวายบูชาที่เป็นมนุษย์ (เยเรมีย์ 7:31) ยิ่งกว่านั้นการถวายบูชาอิสอัคขัดกับพระสัญญา คือ “เพราะชื่อของเจ้าจะสืบต่อไปทางเชื้อสายของอิสอัค” (ปฐมกาล 21:12) อับราฮัมเข้าใจคำสั่งของพระเจ้าผิดไปหรือไม่ (ปฐมกาล 22:2)?
 • พระเจ้าทรงกำลังทดสอบอับราฮัม หัวใจของเขากำลังถูกพิพากษา (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:2) ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ (ปฐมกาล 22:12)

 

พระสัญญาสำเร็จอย่างครบถ้วน

 • อิสอัคสังเกตเห็นว่าไม่มีสัตว์สำหรับถวายบูชา อับราฮัมหลีกเลี่ยงคำถามของบุตรชายโดยกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมไว้
 • แน่นอนว่า พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสัตว์ไว้สำหรับเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว สัตว์ตัวนั้นตายแทนอิสอัค (ปฐมกาล 22:13) พระเจ้าทรงทำให้พระสัญญาสำเร็จอย่างครบถ้วนด้วยวิธีนี้ (ปฐมกาล 22:18)
 • พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้แล้ว พระเยซูทรงเป็นพระเมษโปดกผู้ทรงสละพระชนม์เพื่อว่าเราทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ (ยอห์น 1:36; โรม 5:8; 6:8)

 

การครอบครองผืนแผ่นดิน

 • เมื่อพระเจ้าทรงขอให้เขาถวายบูชาอิสอัค ตอนนั้นอับราฮัม “อายุครบ 120 ปีแล้ว” (E.G.W. PP 147) เพราะฉะนั้น อิสอัคอายุได้ 20 ปี และนางซาราห์ก็อายุ 110 ปี
 • 17 ปีต่อมานางซาราห์ก็เสียชีวิตลง (ปฐมกาล 23:1) นางเป็นผู้หญิงคนเดียวในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่มีการระบุอายุเมื่อนางเสียชีวิต อีกทั้งนางก็ยังเป็นหญิงคนแรกที่ได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญา
 • ภายหลังจากที่อับราฮัมได้ต่อรองกับเอโฟรน อับราฮัมได้ซื้อที่ดินผืนแรกที่ท่านสามารถเรียกได้ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านเองในดินแดนคานาอัน (ปฐมกาล 23:17-18)

 

การรักษาพงศ์พันธุ์

 • อับราฮัมวางแผนหาภรรยาให้กับอิสอัคเพื่อรักษาเชื้อสายของท่านไว้ (ปฐมกาล 24:1-4)
 • มีประเด็นที่น่าทึ่งอยู่ 2 ประเด็นในเรื่องนี้ คือ คำอธิษฐาน [ของอับราฮัม ของเอลีเอเซอร์ ของอิสอัค] และความวางใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการ
 • อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงให้เรเบคาห์เป็นผู้เลือกเอง (ปฐมกาล 24:8, 50-51, 57-59)

 

ลูกหลานอีกมากมายจากอับราฮัม

 • อับราฮัมมีชีวิตอยู่ได้ 175 ปี (ปฐมกาล 25:7) นอกจากอิสอัคแล้ว ท่านยังมีบุตรชาย 1 คนกับนางฮาการ์ (ปฐมกาล 25:12) และบุตรอีก 6 คนกับนางเคทูราห์ (ปฐมกาล 25:1-2)
 • อับราฮัมส่งบุตรชาย 7 คนจากภรรยาน้อยออกไปไกล เพราะว่ามีเพียงอิสอัคเท่านั้นที่สามารถสืบทอดดินแดนแห่งพระสัญญาได้ (ปฐมกาล 25:6)
 • มีการบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลอย่างสั้น ๆ ในปฐมกาล 25:2-4 และ 12-18 ซึ่งเน้นว่าพระสัญญาที่มอบไว้ให้กับอับราฮัมนั้นได้สำเร็จลุล่วงแล้ว คือ “เจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย” (ปฐมกาล 17:4)
 • พระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อในพระสัญญาแห่งพระคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่ออับราฮัมผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ พระคัมภีร์ได้บรรยายถึงความเชื่อของเขาว่าเป็นแบบอย่างอันยอดเยี่ยมในเรื่องความรอดโดยความเชื่อ

Resource Credit: fustero.es