บทที่ 6

30 เมษายน-6 พฤษภาคม

พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม

ออกเดินทางไปยังคานาอัน

 • พระเจ้าตรัสสั่งให้อับราฮัมออกจากแผ่นดินของท่านและเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอัน พระองค์ยังทรงสัญญาว่าจะประทานพระพร เกียรติ และการปกป้องให้แก่ท่าน (ปฐมกาล 12:2-3) นอกจากนั้นแล้ว อับราฮัมก็จะเป็นพระพรแก่คนรอบข้างและทุกประชาชาติ [ในพงศ์พันธุ์ของท่าน (ปฐมกาล 22:18; กาลาเทีย 3:16)]
 • ประการแรกอับราฮัมจะต้องออกจากดินแดนเคลเดีย [ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับบาบิโลน (ปฐมกาล 15:7; อิสยาห์ 13:19)] และเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอัน (ปฐมกาล 12:5)
 • เราทั้งหลายก็ถูกเรียกให้ออกจากหลักความเชื่อที่ผิดๆ ของ “บาบิโลน” และให้เชื่อฟังพระดำรัสสั่งของพระเจ้าโดยการยอมรับความรอดที่พระเจ้าทรงเสนอให้ (อิสยาห์ 48:20; เยเรมีย์ 50:8; วิวรณ์ 12:2, 4)

 

ลงไปยังอียิปต์

 • เมื่ออับรามมาถึงคานาอัน ท่านตั้งอยู่ระหว่างเมืองเบธเอลและเมืองอัย และท่านได้สร้างแท่นบูชาถวายพระเจ้า (ปฐมกาล 12:8) ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดี แต่ทว่า “เกิดการกันดารอาหารในแผ่นดิน” อับรามเปลี่ยนไปอย่างไร?
 • เดินไปด้วยความเชื่อ
  • ออกจากเมืองเออร์ไปยังแผ่นดินคานาอัน (ปฐมกาล 15:7)
  • วางใจในพระเจ้า (ปฐมกาล 12:4)
  • เป็นพระพร (ปฐมกาล 12:2)
 • เดินไปโดยปราศความเชื่อ
  • ออกจากคานาอันไปยังอียิปต์ (ปฐมกาล 12:10)
  • วางใจในตนเอง (ปฐมกาล 12:13)
  • กลายเป็นคำสาปแช่ง (ปฐมกาล 12:17)
 • พระเจ้าทรงไม่เคยทอดทิ้งอับรามแม้เขาขาดความเชื่อ อับรามสมควรได้รับการลงโทษ แต่พระเจ้าทรงสำแดงพระคุณให้แก่เขา พระคุณเดียวกันนี้มีให้แก่เราทั้งหลายในทุกวันนี้เช่นกัน

 

 

กลับมายังคานาอัน

 • พระองค์ประทานโอกาสให้อับรามในการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของเขาอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้มีบทเรียนใหม่ที่จะได้เรียนรู้
 • อับรามไม่กลัวการกันดารอาหารหรือวางใจในตนเองอีกต่อไป ท่านเข้าใจแล้วว่าพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับท่านเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงให้โลทเป็นผู้เลือกก่อนเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น (ปฐมกาล 13:5-11)

 

ช่วยชีวิตโลท

 • อับรามรับใช้เคโดร์ลาโอเมอร์และบรรดากษัตริย์ที่อยู่กับท่านมาถึง 12 ปี จากนั้นกษัตริย์เมืองโสโดมและบรรดาที่อยู่กับท่านก่อการกบฏขึ้น (ปฐมกาล 14:1-4)
 • มหาอำนาจในยุคนั้นกำลังสู้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนกัน อับรามยังคงเป็นกลาง เพราะท่านทราบดีว่าท้ายที่สุดแล้วดินแดนนี้จะเป็นของท่านเพราะพระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่ท่านแล้ว
 • แต่เมื่อท่านทราบว่าโลทหลายชายของท่านถูกจับไปเป็นทาส ท่านก็ “แสวงหาคำแนะนำจากพระเจ้าก่อนแล้วจึงเตรียมตัวเพื่อสงคราม” (เอลเลน จี ไวท์ “บรรพชนกับผู้เผยพระวจนะ” หน้า 135)
 • ต้องขอบคุณการสนับสนุนจากพระเจ้า คนเพียงแค่ 318 คนเท่านั้นก็สามารถช่วยชีวิตโลทและทำให้กองทัพหนีไปดามัสกัสได้ พระเจ้าทรงเป็นที่ยกย่อง

 

ขอบพระคุณพระเจ้า

 • เมลคีเซเดคแบบอย่างของพระคริสต์ (ฮีบรู 5:10; 7:3) พระเยซูทรงเป็น “กษัตริย์แห่งสันติสุข” (อิสยาห์ 9:6) พระองค์จะเสด็จกลับมาในเร็วๆ นี้เพื่อนำสันติสุขมาสู่แผ่นดินโลก และเพื่อรับทุกคนที่วางใจในพระองค์และเพื่อได้รับชัยชนะ (1 โครินธ์ 15:57; 1 ยอห์น 5:4; วิวรณ์ 15:2)
 • อับรามแสดงออกถึงการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการถวายสิบลดหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่ท่าน ท่านเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น ท่านได้เป็นพยานถึงพระเจ้าในสมัยของท่าน

Resource Credit: fustero.es