บทที่ 12

วันที่ 11-17 มิถุนายน

โยเซฟ เจ้าชายแห่งอียิปต์

 • โยเซฟ เจ้าชายแห่งอียิปต์ ปฐมกาล 41:37-57
  • นอกจากการทำนายความฝันของฟาโรห์แล้ว โยเซฟยังวางแผนเพื่อเตรียมอียิปต์ให้พร้อมสำหรับเจ็ดปีแห่งการกันดารอาหารที่ได้ทำนายไว้อีกด้วย (ปฐมกาล 41:32-36)
  • ฟาโรห์ยอมรับว่าพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้แก่โยเซฟ ฟาโรห์จึงแต่งตั้งโยเซฟให้เป็นขุนนางใหญ่ของอียิปต์และมอบภรรยาให้เขา (ปฐมกาล 41:39-44)
  • ในช่วงเจ็ดปีแห่งความอุดมสมบูรณ์นั้น “โยเซฟสะสมข้าวไว้ดุจเม็ดทรายในทะเล มากมายจนต้องหยุดนับเพราะนับไม่ถ้วน” (ปฐมกาล 41:49) เขาได้รับพระพรผ่านการมีบุตรชาย คือ มนัสเสห์ [“การทำให้ลืม”] และ เอฟราอิม [“มีลูกดก”]
  • พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่เลวร้าย (การเป็นทาส) ให้กลายเป็นดี (เป็นเจ้าชายแห่งอียิปต์)
 • โยเซฟทดสอบพวกพี่ชายของเขา ดังนี้
  • บททดสอบแห่งการกลับใจ ปฐมกาล 42
   • เมื่อปีของการกันดารอาหารมาถึง โยเซฟเปิดยุ้งฉางและขายข้าวแก่ทั้งชาวอียิปต์และชาวต่างชาติ (ปฐมกาล 41:56-57) ยาโคบส่งพวกบุตรชายของเขาไปอียิปต์เพื่อซื้อข้าว ยกเว้นเบนยามิน (ปฐมกาล 42:1-4)
   • โยเซฟจำพวกพี่ชายของเขาได้และตัดสินใจจะทดสอบพวกเขา (ปฐมกาล 42:8-9, 17) การทดสอบเห็นผล เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าโยเซฟฟังออก (ปฐมกาล 42:23) พวกเขาจึงพูดคุยกันอย่างเปิดเผย
  • บททดสอบแห่งความอิจฉาริษยา ปฐมกาล 43
   • โยเซฟขังสิเมโอนไว้ในคุก และให้พวกที่เหลือกลับไปคานาอันหากพวกเขาสัญญาว่าจะกลับมาพร้อมกับเบนยามิน (ปฐมกาล 42:19-20, 24)
   • เมื่อโยเซฟเห็นเบนยามิน ความรู้สึกของเขาก็ปะทุขึ้นมา (ปฐมกาล 43:30) เขาพูดคุยกับเบนยามินด้วยความรักใคร่เมตตา (ปฐมกาล 43:29) และปฏิบัติต่อเขาดีเป็นพิเศษ เหมือนอย่างที่บิดาของพวกเขาปฏิบัติต่อเขา (ปฐมกาล 43:34; 37:3)
   • ครั้งนี้พวกพี่ชายของโยเซฟไม่มีความอิจฉาริษยาเบนยามินแต่อย่างใด แต่ “ยินดีด้วยกันกับเขา” พวกเขามีบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป พวกเขาไม่สนใจกับความลำเอียงอีกต่อไป
  • บททดสอบขั้นสุดท้าย ปฐมกาล 44
   • บททดสอบครั้งสุดท้ายประกอบด้วยการกล่าวหาเบนยามินว่าเป็นขโมยจอกเงินของโยเซฟ (ปฐมกาล 44:2-4, 12) พวกพี่ชายจะทอดทิ้งน้องชายคนเล็กของพวกเขาเหมือนอย่างที่เคยทอดทิ้งโยเซฟหรือไม่?
   • คำพูดของยูดาห์นั้นสะเทือนอารมณ์จริงๆ นั่นคือ “พระเจ้าทรงพบบาปผิดของพวกผู้รับใช้ของท่านแล้ว” (ปฐมกาล 44:16)
   • เขาจดจำความเจ็บปวดของบิดาเขาเมื่อท่านสูญเสียโยเซฟได้ เขาเห็นอกเห็นใจบิดาและไม่ต้องการให้ท่านต้องทนทุกข์อีกครั้ง (ปฐมกาล 44:20, 30-31)
   • ในที่สุด ยูดาห์ได้ยื่นข้อเสนอขอรับผิดแทนเบนยามิน (ปฐมกาล 44:33) เหมือนเช่นแกะผู้มาแทนที่อิสอัค (ปฐมกาล 22:13)
 • พระเจ้าทรงเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นสิ่งดี ปฐมกาล 45
  • พวกพี่ชายได้ผ่านบททดสอบ ตอนนี้โยเซฟพร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนของเขาให้พวกพี่ชายได้รู้ (ปฐมกาล 46:3-4)
  • โยเซฟไม่ได้คิดหาทางแก้แค้น เขาเข้าใจดีว่าพระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนสิ่งที่เลวร้ายให้กลายเป็นสิ่งดี
  • เขาพูดถึงการ “รักษาชีวิต” เขายืนยันกับพวกพี่ชายว่าพระเจ้าเป็นผู้ส่งเขาไปยังอียิปต์ (ปฐมกาล 45:5-7)
  • โยเซฟได้จัดเตรียมทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวของเขาย้ายมาอยู่อียิปต์ ในที่สุดทุกอย่างก็เรียบร้อย การทรงจัดเตรียมของพระเจ้าได้สำแดงออกมาด้วยวิธีที่ทรงพลัง

Resource Credit: fustero.es