บทที่ 10

28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน

ยาโคบ-อิสราเอล

 • ยาโคบได้รับการอภัย => อิสราเอล
  • การอภัยโทษของพระเจ้า ปฐมกาล 32
   • เอซาวสัญญาว่าจะฆ่ายาโคบ (ปฐมกาล 27:41) ยาโคบต้องการจะคืนดีกับเอซาว แต่เอซาวมาพร้อมกับคน 400 คน ยาโคบจึงอธิษฐานและยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า (ปฐมกาล 32:9-12)
   • ยาโคบไม่สามารถทำอะไรได้อีก ดังนั้นเขาจึงอธิษฐานและขอการอภัยโทษจากพระเจ้า การดิ้นรนต่อสู้ทางฝ่ายจิตวิญญาณของเขากลายมาเป็นการดิ้นรนทางกาย (ปฐมกาล 32:13-24)
   • ในที่สุด เขายึดมั่นใน “บุรุษผู้หนึ่ง” เพราะเขาตระหนักว่าบุรษผู้นั้นคือพระเจ้า (ปฐมกาล 32:30) ยาโคบทูลขอพระพร (ปฐมกาล 32:26) พระเจ้าทรงรับรองว่า “เจ้าได้ชัยชนะ” (ปฐมกาล 32:28)
  • การอภัยโทษของมนุษย์ ปฐมกาล 33
   • ยาโคบได้ส่งของกำนัลไปให้พี่ชายของท่าน และท่านยังแสดงตนเองว่าเป็นผู้รับใช้ด้วยการโน้มตัวลงถึงดิน 7 ครั้ง จนเข้ามาใกล้พี่ชายของเขา  (ปฐมกาล 33:1-3) ท่านต้องการอธิบายให้ชัดเจนว่าท่านจะไม่เรียกร้องให้ทำตามคำอวยพรของบิดาของพวกเขา (ปฐมกาล 27:29)
   • ปฏิกิริยาของเอซาวทำให้ยาโคบประหลาดใจ พี่ชายของเขาได้ให้อภัยเขาแล้ว (ปฐมกาล 33:4)
   • ยาโคบกลายเป็นคนใหม่ คือ อิสราเอล เขาได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าและจากพี่ขายของเขา เขารู้ว่าเขาไม่สมควรได้รับการอภัยนี้ นี่คือ พระคุณ
 • ปัญหาครอบครัว
  • ความรุนแรงนำมาสู่ความรุนแรง ปฐมกาล 34
   • ในที่สุดอิสราเอลก็ได้อาศัยอยู่อย่างสงบสุข เขาซื้อที่ดินผืนแรกในแผ่นดินคานาอันและสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้า (ปฐมกาล 33:18-20)
   • เชเคมข่มขืนดีนาห์ซึ่งเป็นลูกสาวของยาโคบ แต่กระนั้นเชเคมก็พยายามที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง (ปฐมกาล 34:1-4, 8)
   • สิเมโอนและเลวีต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า แต่กระนั้น พวกเขาก็ทรยศ ฆ่า และปล้นสะดม (ปฐมกาล 34:13-17, 25-29)
   • เห็นได้ชัดว่าพระเจ้าไม่ทรงเห็นชอบในเรื่องนี้ พระองค์ทรงนำเพื่อจะนำครอบครัวนี้มาสู่ความสัมพันธ์ใหม่กับพระองค์
  • ละทิ้งรูปเคารพ ปฐมกาล 35:1-15
   • พระเจ้าตัดสินพระทัยที่จะต่อพันธสัญญาของพระองค์กับยาโคบขึ้นใหม่ ครั้งนี้ทุกคนในครอบครัวของเขาจะมีส่วนร่วมด้วย (ปฐมกาล 35:3)
   • ยาโคบเข้าใจดีว่าครอบครัวของเขาต้องใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น เขาจึงขอให้ทุกคนกำจัดรูปเคารพทั้งหมด ผลลัพธ์เป็นเอกฉันท์ (ปฐมกาล 35:4)
   • พระเจ้าทรงปกป้องพวกเขา (ปฐมกาล 35: 5-6) ยาโคบสร้างแท่นบูชาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงการเผชิญหน้าครั้งแรกของเขากับพระเจ้า (ปฐมกาล 35:7)
   • พระพรของพระเจ้าต่อยาโคบอิสราเอลครอบคลุมอะไรบ้าง (ปฐมกาล 35:11-12)?
    1. การมีลูกดกทวีคูณและเป็นเชื้อสายของพระเมสสิยาห์ (ข้อ 11)
    2. ได้รับแผ่นดินแห่งพระสัญญาเป็นกรรมสิทธิ์ (ข้อ 12)
  • การเสียชีวิตของราเชล ปฐมกาล 35:16-29
   • ยาโคบต้องเผชิญหน้ากับความตายของบุคคลอันเป็นที่รัก นางเรเบคาห์แม่ของท่านเสียชีวิตก่อนที่ท่านจะกลับถึงบ้าน เดโบราห์ผู้เป็นพี่เลี้ยงของนางเรเบคาห์ก็เสียชีวิตที่เบธเอล (ปฐมกาล 35:8)
   • ราเชลเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปเบธเลเฮมขณะที่นางกำลังคลอดบุตรชายคนสุดท้าย ชื่อ เบนโอนี (“บุตรชายแห่งความระทม”) ยาโคบตั้งชื่อเขาว่า เบนยามิน “บุตรชายแห่งมือขวา” (ปฐมกาล 35:16-18)
   • หลังจากนั้นไม่นาน รูเบนก็ทำให้บิดาของท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยการหลับนอนกับบิลฮาห์ (ปฐมกาล 35:22) อิสราเอลยังคงนิ่งเงียบอยู่ แต่เขาก็เอาสิทธิบุตรหัวปีของรูเบนออกไปเพราะเหตุนี้ (ปฐมกาล 49:3-4)
   • อิสราเอลและครอบครัวของเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม พระเจ้ายังคงเต็มพระทัยที่จะทำให้แผนการของพระองค์กับพวกเขาเป็นจริง ไม่ว่าพวกเขาจะไม่สมบูรณ์แบบเพียงใดก็ตาม

Resource Credit: fustero.es