Somo la 6

Aprili 30-Mei 6

Chimbuko la Ibrahimu

Kuondoka kwenda Kanaani.

 • Mungu alimwamuru Ibrahimu kuondoka katika nchi yake na kwenda Kanaani. Pia alimuahidi baraka, heshima, na ulinzi (Mwa. 12:2-3). Zaidi ya hayo, Abrahamu angekuwa baraka kwa wale waliomzunguka, na kwa mataifa yote [katika Uzao wake (Mwa. 22:18; Gal. 3:16)].
 • Kwanza, Ibrahimu alipaswa kuondoka katika nchi ya Ukaldayo [iliyohusiana sana na Babeli (Mwa. 15:7; Isa. 13:19a)] na kufika Kanaani (Mwa. 12:5b).
 • Tumeitwa pia kuacha mafundisho ya uwongo ya “Babiloni,” na kutii maagizo ya Mungu kwa kukubali wokovu ambao Mungu hutoa (Isa. 48:20; Yer. 50:8; Ufu. 18:2, 4).

Kushuka Misri.

 • Abramu alipofika Kanaani, akakaa kati ya Betheli na Ai na kumjengea Mungu madhabahu (Mwa. 12:8). Kila kitu kilikwenda vizuri! Lakini “kulikuwa na njaa katika nchi.” Abramu alibadilika vipi?
 • Kutembea kwa imani
  • Kuondoka uru kwenda Kanaani (Mw. 15:7)
  • Kumwamini Mungu (Mw. 12:4)
  • Kufanyika baraka (Mw. 12:2)
 • Kutembea bila imani
  • Kuondoa Kanaani kwenda Misri Mw.12:10)
  • Kujiamini mwenyewe Mw.12:13)
  • Kufanyika laana Mw.12:17)
 • Mungu hakuwahi kumwacha Abramu licha ya ukosefu wake wa imani. Abramu alistahili adhabu, lakini Mungu alimwonyesha neema. Neema hiyo hiyo inapatikana kwetu leo.

Kurudi Kanaani.

 • Mungu alimpa Abramu nafasi ya kuanza safari yake tena, safari hii akiwa na somo jipya.
 • Abramu hakuogopa tena njaa wala kujiamini. Alikuwa ameelewa kwamba Mungu atakuwa pamoja naye sikuzote hata iweje. Kwa hiyo, alimwacha Lutu achague kwanza mzozo ulipotokea Mw.13:5-11).

Kumuokoa Luthu.

 • Baada ya kumtumikia Kedorlaoma na washirika wake kwa miaka 12, mfalme wa Sodoma na washirika wake walimwasi (Mwanzo 14:1-4).
 • Mamlaka kuu za wakati huo zilikuwa zinapigania ardhi. Abramu alibakia kutoegemea upande wowote. Baada ya yote, alijua kwamba nchi hiyo ilikuwa yake kwa sababu Mungu alikuwa amempa.
 • Alipojua tu kwamba mpwa wake Lutu ametekwa, “Akitafuta, kwanza shauri la kimungu, Ibrahimu akajitayarisha kwa vita.” (E.G.W. “Patriarchs and Prophets,” p. 135).
 • Kwa sababu ya utegemezo wa Mungu, wanaume 318 pekee walitosha kumwokoa Loti na kufanya jeshi likimbilie Dameski. Mungu aliinuliwa.

Kushukuru Mungu.

 • Melkizedeki ni mfano wa Kristo (Ebr. 5:10; 7:3). Yesu ndiye “Mfalme wa amani” (Isa. 9:6). Hivi karibuni atarudi kuleta amani duniani, na kuwapokea wote waliomwamini Mungu na kufikia ushindi (1Kor. 15:57; 1Yoh. 5:4; Ufu. 15:2).
 • Abramu alionyesha shukrani yake kwa Mungu kwa kurudisha zaka ya kila kitu alichompa. Alikuwa kielelezo kwa wengine, akawa shahidi wa Mungu katika wakati wake.

Resource Credit: fustero.es