Somo la 2

Aprili 2-8

Anguko

Anguko:

 • Mkakati wa yule joka.
  • Nyoka alijulikana kama mnyama mwerevu (ingawa hakuweza kuzungumza). Isaya aliandika kuhusu “nyoka arukaye” ambaye alimtambulisha kuwa Lewiathani na Joka (Isa. 14:29; 27:1). Katika Ufunuo, Yohana alimtambulisha yule Joka kuwa “nyoka wa zamani,” Shetani ( Ufu. 20:2).
  • Shetani alijitokeza mbele ya Hawa akitumia umbo hilo na kumwomba aeleze maana ya Neno la Mungu. Hawa alifurahi kujibu maswali ya “nyoka” (Mwa. 3:2-3).
  • Hili lilimruhusu Shetani kupanda mashaka fulani juu ya Mungu waziwazi katika akili ya Hawa (Mwa. 3:4-5).
 • Mwitikio wa Hawa.
  • Shetani alijitolea kumpa Hawa kitu ambacho hangeweza kuwa nacho, kutokufa na uungu (1Tim. 6:15-16; Isa. 14:14).
  • Hawa alifikiri hilo lingeweza kufikiwa na kuhitajika. Aliamini kutoweza kufa na akaanza kutenda kama Mungu.
 • Mwitikio wa Mungu.
  • Mungu aliwauliza Adamu na Hawa maswali mengi (Mwanzo 3:9, 11, 13). kujaribu kuficha dhambi zao, kujihesabia haki, kuwalaumu wengine… Je, yanaonekana kuwa ya kawaida kwako?
  • Adamu na Hawa walihisi wamedanganywa. Walikuwa wameamini katika matarajio ya uwongo. Dhambi yao ilikuwa ikiwatenganisha na Mungu.
  • Kusudi la Mungu lilikuwa nini? Ili kuwakomboa. Anatutaka tukiri dhambi zetu ili aweze kutoa msamaha na urejesho.

Matokeo:

 • Laana na ahadi.
  • Shetani alilaaniwa na Mungu kupitia nyoka kwa sababu yeye ndiye aliyehusika na kuwepo kwa uovu (Mwanzo 3:14).
  • Kisha Mungu akatoa ahadi yenye unabii wenye sehemu tatu:
   • Nyoka na yule mwanamke: Kungekuwa na uadui wa kudumu kati ya Shetani na Kanisa la Mwenyezi Mungu (Ufu. 12:17).
   • Uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke: Kungekuwa na uadui wa kudumu kati ya waumini na wasioamini, kati ya watoto wa Mungu na watoto wa wanadamu (Mwa. 6:2).
   • Uzao na nyoka : Shetani “alimchubua” Yesu kwa kumtundika msalabani, lakini Yesu hatimaye atamharibu Shetani (Ro. 16:20; Heb. 2:14)
  • Kifo na tumaini.
   • Kuzaa na kulea watoto kunapaswa kuwa jambo la kupendeza, lakini dhambi ilifanya liwe chungu. Uzao ulioahidiwa ungekuja na kazi na mateso.
   • Adamu alikuwa kichwa cha wenzi wa ndoa, kwa hiyo aliwajibika kwa matokeo ya dhambi yao. Dunia ililaaniwa kwa ajili yake (Mwa. 3:17), na alilaaniwa kurudi kwenye mavumbi aliyotoka (Mwa. 3:19).
   • Kifo kilikuwa hakika, lakini Adamu alikubali tumaini lililoahidiwa. Alibadilisha jina la mke wake, kutoka Isha (Mwa. 2:23) hadi Hawa (Mwa. 3:20), mama wa uzao ambao ungewaweka huru kutokana na laana ya kifo.
   • Tutamshukuru Mungu milele kwa sababu ametupa uzima wa milele kwa dhabihu yake kuu.

Resource Credit: fustero.es