Thuto ea 2

La 2-8 Mmesa

Ho Oa

Hoetla:

 • Leqheka la noha.
  • Noha e ne e tsejoa e le phoofolo e bohlale (le hoja e ne e sa khone ho bua). Esaia o ile a ngola ka “noha e fofang” eo a ileng a e tsebahatsa e le Leviathane le Drakone ( Esaia 14:29; 27:1 ). Ho Tšenolo, Johanne o ile a tsebahatsa Drakone eo e le “noha ea khale,” Satane
   ( Tšenolo 20:2 ).
  • Satane o ile a hlaha ka pel’a Eva a sebelisa sebōpeho seo ’me a mo kōpa hore a hlalose se boleloang ke Lentsoe la Molimo. Eva o ile a thabela ho araba lipotso tsa “noha” ( Genese 3:2-3 ).
  • Sena se ile sa lumella Satane hore a jale pepenene lipelaelo tse itseng ka Molimo kelellong ea Eva (Genese 3:4-5).
 • Karabelo ea Eva.
  • Ho Genese 3:1-5, Satane o ile a fa Eva ntho eo a neng a ke ke a ba le eona, ho se shoe le bomolimo (1 Timothea 6:15-16; Esaia 14:14).
  • Eva o ne a nahana hore seo se ka finyelloa ebile se lakatseha ( Genese 3:6 ). O ne a lumela thutong ea ho se shoe ’me a qala ho itšoara joaloka Molimo.
 • Karabelo ea Molimo.
  • Molimo o ile a botsa Adama le Eva lipotso tse ngata ( Genese 3:9, 11, 13 ). Likarabo tsa bona e ne e le: ho leka ho pata sebe sa bona, ho itokafatsa, ho qosa ba bang … Na li utloahala li tloaelehile ho uena?
  • Adama le Eva ba ile ba ikutloa ba thetsitsoe. Ba ne ba lumela litebellong tsa bohata. Sebe sa bona e ne e le ho ba arohanya le Modimo.
  • Boikaelelo jwa Modimo e ne e le bofe? Ho ba lopolla. O batla hore re amohele libe tsa rona e le hore a ka fana ka tšoarelo le tsosoloso.

Liphello:

 • Thohako le tshepiso.
  • Satane o ile a rohakoa ke Molimo ka noha hobane ke eena ea ikarabellang bakeng sa boteng ba bobe (Genese 3:14).
  • Yaba Modimo o etsa tshepiso ka boporofeta bo menahaneng hararo:
   • Noha le mosali: Ho ne ho tla ba le bora bo sa feleng pakeng tsa Satane le Kereke ea Molimo (Tšenolo 12:17).
   • Peō ea noha le ea mosali: Ho ne ho tla ba le bora bo sa feleng pakeng tsa balumeli le ba sa lumelang, pakeng tsa bana ba Molimo le bana ba batho (Genese 6:2).
   • Peō le noha: Satane o ile a “khoba” Jesu ka ho mo fanyeha sefapanong, empa qetellong Jesu o tla felisa Satane ( Baroma 16:20; Baheberu 2:14 )
  • Lefu le tshepo.
   • Ho beleha le ho holisa bana e ne e lokela ho ba ntho e monate, empa sebe se ile sa etsa hore ho be bohloko. Peō e tšepisitsoeng e ne e tla tla ka mosebetsi le mahlomola.
   • Adame e ne e le tlhogo ya banyalani, ka jalo o ne a ikarabelela ka ditlamorago tsa boleo jwa bone. Lefatše le ile la rohakoa ka lebaka la hae (Genese 3:17), ’me a rohakoa ho khutlela lerōleng leo a neng a tsoile ho lona (Genese 3:19).
   • Lefu le ne le tiile, empa Adama o ile a amohela tšepo e tšepisitsoeng. O ile a fetola lebitso la mosadi wa hae, ho tloha ho Isha ( Genese 2:23 ) ho ya ho Eva ( Genese 3:20 ), mme wa peo e neng e tla ba lokolla thohakong ya lefu.
   • Re tla leboha Molimo ka ho sa feleng hobane o re file bophelo bo sa feleng ka sehlabelo sa hae se seholo.

Resource Credit: fustero.es