မြန်မာစာ

မြန်မာလူကြီးတန်း

sabbathschoolpersonalministries.org

ဇန်နဝါရီလ၊ ‌ဖေ‌ဖော်ဝါရီ၊ မတ်လ ၂ဝ၂၃

သခင်လာသည့်တိုင် - စီမံခန့်ခွဲ‌ပေးခြင်း

Youth and Adult Mission Quarterly

adventistmission.org

3rd ကွာတား 2022

South American Division​

Adventist World Radio

Hope Channel

Credit: