Les 8

14-20 Mei

Die belofte

 • Die toets van geloof.
  • God het nooit menslike offerandes versoek nie (Jeremia 7:31). Verder het die offer van Isak teen die belofte gegaan: “want deur Isak sal daar vir jou ‘n nageslag genoem word.” (Genesis 21:12) Het Abraham God se bevel verkeerd verstaan (Genesis 22:2)?
  • God was besig om Abraham te toets. Sy hart is geoordeel (Deuteronomium 8:2). Die resultaat was bevredigend (Genesis 22:12)
 • Die vervulling van die belofte.
  • Isak het opgemerk dat daar geen dier was om te offer nie. Abraham het sy vrae ontwyk deur te sê dat God een sou voorsien.
  • Inderdaad, het God die dier vir die brandoffer voorsien. Daardie dier het in plaas van Isak gesterf (Genesis 22:13). God het die vervulling van die belofte so bevestig
   (Genesis 22:18).
  • God het voorsien. Jesus is die Lam wat gesterf het sodat ons kan lewe (Johannes 1:36; Romeine 5:8; 6:8).
 • Neem die grond in besit.
  • Abraham “het die ouderdom van honderd-en-twintig jaar bereik” (E.G.W., PP 147) toe God hom gevra het om Isak te offer. Daarom was Isak 20 jaar oud, en Sara was 110 jaar oud.
  • 17 jaar later het Sara gesterf (Genesis 23:1). Sy is die enigste vrou in die Ou Testament wie se ouderdom tydens afsterwe genoem word. Sy was ook die eerste vrou wat die beloofde land binnegegaan het.
  • Nadat hy met Efron onderhandel het, het Abraham die eerste stuk grond gekoop wat hy in Kanaan sy eie kon noem (Genesis 23:17-18).
 • Beveilig die saad.
  • Abraham het planne gemaak om vir Isak ‘n vrou te vind om sy nageslag te beveilig (Genesis 24:1-4).
  • Daar is twee merkwaardige punte in hierdie verhaal: gebed [Abraham s’n, Eliëser s’n, Isak s’n], en vertroue dat God in beheer van die proses was.
  • God het Rebekka egter self laat kies (Genesis 24:8, 50-51, 57-59).
 • Nog afstammelinge van Abraham.
  • Abraham het 175 jaar gelewe (Genesis 25:7). Naas Isak het hy een seun by Hagar gehad (Genesis 25:12), en nog ses by Ketura (Genesis 25:1-2).
  • Abraham het die sewe seuns van sy byvroue ver weggestuur, want net Isak kon die beloofde land beërwe (Genesis 25:6).
  • Daar is twee kort geslagsregisters in Genesis 25:2-4 en 12-18 wat beklemtoon dat die belofte aan Abraham vervul is: “en jy sal die vader van ‘n menigte van nasies word.” (Genesis 17:4)
  • Die Here het getrou aan sy beloftes van genade aan sy getroue dienaar Abraham, gebly, wie se geloof in die Skrif uitgebeeld word as ‘n groot voorbeeld van redding deur geloof.

Resource Credit: fustero.es