Les 6

30 April - 6 Mei

Abraham se herkoms

Vertrek na Kanaän.

 • God het Abraham beveel om sy land te verlaat en na Kanaän te gaan. Hy het hom ook seëninge, eer en beskerming belowe (Genesis 12:2-3). Boonop sou Abraham ‘n seën wees vir diegene rondom hom, en vir al die nasies [in sy Saad (Genesis 22:18; Galasiërs 3:16)].
 • Eerstens moes Abraham die land van die Galdeërs, wat ook as Babilonië bekend staan verlaat (Genesis 15:7; Jesaja 13:19a)] en na Kanaän gaan (Genesis 12:5b).
 • Ons word ook geroep om die valse leerstellings van “Babilon” te verlaat en om God se bevele te gehoorsaam deur die verlossing wat God bied te aanvaar (Jesaja 48:20; Jeremia 50:8; Openbaring 12:2, 4).

Gaan af na Egipte.

 • Toe Abram by Kanaän aankom, het hy tussen Bet-el en Ai gevestig en ‘n altaar vir God gebou (Genesis 12:8). Alles het goed gegaan! Maar “daar was hongersnood in die land”. Hoe het Abram verander?
 • Wandel deur geloof
  • Verlaat Ur na Kanaän (Genesis 15:7)
  • God vertrou (Genesis 12:4)
  • Om ‘n seën te wees (Genesis 12:2)
 • Wandel sonder geloof
  • Verlaat Kanaän na Egipte (Genesis 12:10)
  • Om homself te vertrou (Genesis 12:13)
  • Om ‘n vloek te wees (Genesis 12:17)
 • God het Abram nooit verlaat ten spyte van sy gebrek aan geloof nie. Abram het sy straf verdien, maar God het aan hom genade bewys. Dieselfde genade is vandag vir ons beskikbaar.

Kom terug na Kanaän.

 • Hy het Abram die kans gegee om weer sy reis te begin, hierdie keer met ‘n nuwe les wat hy geleer het.
 • Abram het nie meer die hongersnood gevrees of homself vertrou nie. Hy het verstaan dat God altyd by hom sal wees, maak nie saak wat nie. Daarom het hy vir Lot eerste laat kies wanneer konflik ontstaan het (Genesis 13:5-11).

Red Lot.

 • Nadat die koning van Sodom Kedorlaomer en sy bondgenote vir 12 jaar gedien het, het hy en sy bondgenote teen hom in opstand gekom (Genesis 14:1-4).
 • Die hoofmoondhede van die tyd moes veg vir grond. Abram het neutraal gebly. Hy het immers geweet die land behoort eintlik aan hom omdat God dit aan hom gegee het.
 • Eers toe hy uitvind dat sy broerskind Lot gevange geneem is, “Abraham het God eers geraadpleeg en hom toe vir oorlog gereed gemaak.” (E.G.W. “Patriarchs and Prophets,” p. 135).
 • Danksy God se ondersteuning was net 318 man genoeg om Lot te red en die weermag na Damaskus te verdryf. God was verhoog.

Dank God.

 • Melgisedek is ‘n tipe van Christus (Hebreërs 5:10; 7:3). Jesus is die “Koning van vrede” (Jesaja 9:6). Hy sal binnekort terugkeer om vrede na die aarde te bring, en om almal te ontvang wat God vertrou het en die oorwinning bereik het (1 Korinthiërs 15:57; 1 Johannes 5:4; Openbaring 15:2).
 • Abram het sy dankbaarheid teenoor God getoon deur die tiende terug te gee van alles wat Hy aan hom gegee het. Hy was ‘n voorbeeld vir ander en het op sy tyd ‘n getuie van God geword.

Resource Credit: fustero.es