Les 4

16-22 April

Die sondvloed

Voorbereiding van die ark

 • Waarom het God die wêreld wat Hy geskep het vernietig?
 • Mense gaan hulself vernietig. God het geglo dat uiterste maatreëls en ‘n nuwe begin nodig was (Genesis 6:5-7). Hy het Noag gekies om almal te waarsku en ‘n middel tot redding aangebied: die ark (2 Petrus 2:5; Genesis 6:8, 13-14).
 • “Noag het alles gedoen presies soos God hom beveel het.” (Genesis 6:22). God bied ook sy genade aan ons, en Hy verwag ‘n reaksie van geloof en gehoorsaamheid.

Die Vloed: einde en begin

 • Hoe is die Skepping en die Vloed vergelykbaar?
 • [1] Die waters word verdeel (1:6) => Die waters kom bymekaar (7:11); [2] God het die diere volgens hulle soort geskep (1:21, 25) => God bewaar die diere volgens hulle soort (7:14); [3] God het die diere na Adam gebring (2:19) => God vernietig die diere as gevolg van mense (6:7).
 • God moes alles wat Hy geskep het vernietig sodat die mensdom ‘n nuwe begin kon hê. God sal ook hierdie wêreld vernietig om ‘n nuwe Skepping te maak, vry van sonde (Jesaja 65:17; Openbaring 21:1).

“God het onthou”

 • Het God van Noag vergeet?
 • God het nie eintlik Sy geheue verloor nie. “God het onthou” beteken dat die regte tyd vir iets aangebreek het (Genesis 19:29; 30:22; Eksodus 2:24; 1 Samuel 1:19).
 • Nadat die Vloed geëindig het, het Noag die venster van die ark oopgemaak (Genesis 8:6). Hy het ‘n paar voëls gestuur om die huidige toestand van die aarde te bestudeer (Genesis 8:7-12). Hy het God vertrou, en hy het ook aksie geneem om sy geloof te bevestig.
 • Noag het steeds op God se bevel gewag voordat hy uit die ark uitgegaan het, selfs toe die aarde reeds opgedroog het (Genesis 8:15-18).

Die verbonde van die vloed:

 • ‘n Verbond van die lewe
  • Wat was God se verbond met Noag?
  • “Bou ’n ark, en Ek sal jou van die Vloed red.” Dit is dieselfde verbond wat God met ons sluit: “Glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word.” (Handelinge 16:31)
  • God het Sy verbond vervul, en Noag het met ‘n daad van dankbaarheid gereageer, ‘n brandoffer (Genesis 8:20).
  • Alhoewel Moses dit nie in daardie vers genoem het nie, was die diere wat geëet kon word die reines (Genesis 7:2; 8:20).
 • ‘n Verbond van bewaring
  • Wat word van mense verwag om in hierdie nuwe verbond te doen?
  • Niks nie. Dit is ‘n eensydige verbond. God is die een wat hom verbind. Dit is ‘n genadegawe vir die mensdom wat ons sal onthou elke keer as ons ‘n reënboog sien.
  • God het die mensdom ’n tweede kans gegee, ’n “nuwe skepping”. Hy het ook daartoe verbind om lewe op aarde te bewaar (Genesis 8:22).

Resource Credit: fustero.es