Les 3

9-15 April

Kain en sy nalatenskap

Twee broers:

 • Hul geboorte. Genesis 4:1-2.
  • Eva het God se belofte in Genesis 3:15 onthou toe sy haar eerste kind gebaar het. Eva het gedink Kain was die vervulling van die profesie, die saad wat hulle van sonde sou bevry.
  • Klaarblyklik het daardie hoop die geboorte oortref: Abel [hébel in Hebreeus], wie se naam “ydelheid” beteken, (sien Prediker 12:8).
  • Oënskynlik het Kain God se bevele gevolg (Genesis 2:15). Dit het geblyk of alles volgens die plan verloop …
 • Hul offers. Genesis 4:3-5.
  • Terwyl Kain aan sy offer gedink het as sy gawe aan God, het Abel sy offer verstaan as ‘n herinnering aan God se gawe aan hom.
  • Kain wou aanvaar word vir wat hy vir God gedoen het (verlossing deur werke). Abel wou aanvaar word vir wat God vir hom gedoen het (redding deur geloof).

Kain se sonde:

 • God gee raad. Genesis 4:6-8.
  • Kain het kwaad geword vir God en sy broer omdat sy offer afgekeur is. Om vir God kwaad te word, kan sin maak omdat Hy sy offer verwerp het. Maar hoekom het hy kwaad geword vir sy broer? 1 Johannes 3:12.
  • God het op Kain se woede gereageer deur hom liefdevol te behandel. Hy het hom raad gegee om te verhoed dat hy verdere foute maak en hom aangemoedig om goeie keuses te maak.
 • God straf. Genesis 4:9-16.
  • Nadat Kain sy broer doodgemaak het, het God hom ‘n soortgelyke vraag gevra as die een wat Hy vir Adam gevra het: “Waar is jou broer Abel?” (Genesis 4:9).
  • Kain het egter nie sy sonde erken nie. Hy het nie eers probeer om dit te regverdig nie. Hy het net die vraag ontduik en God uitgedaag.
  • Daarom het God vir Kain vervloek deur die aarde, wat die bloed van sy broer gedrink het (Genesis 4:11). Kain het gekies om ver van God af te lewe, daarom is hy veroordeel tot ‘n swerwende lewe (v. 12).
  • Kain het hom nie bekeer nie, maar hy het geweet dat dit die dood beteken om ver van God af te lewe (v. 14). Maar God sorg vir sondaars deur sy barmhartigheid (Genesis 4:15; Mattheus 5:45).

Twee geslagte:

 • Die kinders van Kain. Genesis 4:17-24.
  • Die nageslag van Kain het geslag na geslag erger geword. Lameg is ‘n goeie voorbeeld hiervan. Hy was deel van die sewende geslag ná Adam.
 • Die kinders van God. Genesis 4:25-26.
  • Eva het geglo dat die Bevryder deur Set se nageslag sou kom (Genesis 4:25). Die Messiaanse saad sou deel wees van Set se nageslag.
  • Die afstammelinge van Set (die kinders van God) en Kain s’n (die mensekinders) was duidelik van mekaar onderskei sedert Enos (Genesis 6:1-2).
  • Die nageslag van Kain het verder van God afgedwaal, maar Set s’n het probeer om nader aan Hom te kom. Henog was ook deel van die sewende geslag sedert Adam. Maar sy ervaring kontrasteer verbasend sy neef Lameg s’n.
  • Ons is kinders van God. Kom ons volg Henog na en stap elke dag saam met Hom (Genesis 5:22).

Resource Credit: fustero.es