Popoaki Fakamamani Lahi 'e Tolu

'Epeleli | Me | Sune 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Lēsoni 5

Epeleli 22-'Epeleli 28

Koe Ongoongo Lelei 'oe Fakamaau

“‌ʻO ne pehē ʻaki ʻae leʻo lahi, “Manavahē ki he ʻOtua, pea ʻatu ʻae fakamālō kiate ia; he kuo hokosia ʻae feituʻulaʻā ʻo ʻene fakamaau: pea hū kiate ia naʻa ne ngaohi ʻae langi, mo e māmani, pea mo e tahi, mo e ngaahi matavai ʻoe ngaahi vai.” (Fakahā 14:7)

Standard

PDF

PowerPoint

Fustero

Auckland Tongan SDA Church

Video