විශ්වය පිළිබඳ පණිවිඩ තුන

අප්‍රේල් | මැයි | ජූනි 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 11

ජූනි 3-ජුනි 9

දෙවියන්වහන්සේගේ මුද්‍රාව සහ මෘගයාගේ සලකුණ 1 වැනි කොටස

“තවත් දේවදූතයෙක් ජීවමාන දෙවියන්වහන්සේගේ මුද්‍රාව රැගෙන, නැගෙනහිර දිසාවෙන් නගිනවා දුටිමි. ඔහුද ගොඩටත් මුහුදටත් අනතුරු කරන්ට බලය ලත් දේවදූතයන් සතරදෙනාට මහත් ශබ්දයකින් හඬගසා: අපේ දෙවියන්වහන්සේගේ මෙහෙකරුවන්ගේ නළල්වල මුද්‍රා තබන තුරු, ගොඩටවත් මුහුදටවත් ගස්වලටවත් අනතුරු නොකරල්ලායයි කීය.” (එළිදරව් 7:2,3).

ශිෂ්‍ය

ඔන්ලයින් සංස්කරණය

පාඩම

දළ සටහන

පවර්පොයින්ට්

PDF

සිංහල ශුභාරංචි සේවය

වීඩියෝ