विश्‍वब्रम्हाण्डबाट तीन सन्देशहरू

अप्रिल | मे | जुन २०२३

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

अध्याय 7

मे 6-मे 12

सृष्टिकर्तालाई गर्ने पूजा

“हे हाम्रा प्रभु र परमेश्‍वर, तपाईं महिमा, आदर, र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्‍यको हुनुहुन्‍छ, किनभने सबै कुरा तपाईंले नै सृष्‍टि गर्नुभएको हो, र तपाईंकै इच्‍छाबमोजिम ती अस्‍तित्‍वमा आए, र तिनको सृष्‍टि भयो।” प्रकाश ४:११।