तीन वैश्‍विक संदेश

एप्रिल | मे | जून २०२३

१०

११

१२

१३

धडा 9

20 मे-26 मे

गोंधळ असे म्हणण्यात आलेले नगर

“हे कोकर्‍याबरोबर लढतील, परंतु कोकरा त्यांस जिंकेल, कारण तो ‘प्रभूंचा प्रभू आणि राजांचा राजा’ आहे; आणि पाचारण केलेले, निवडलेले व विश्‍वासू असे त्याजबरोबर आहेत तेही विजय मिळवितील” (प्रकटी १७ः१४).