سه پیام کیهانی

آوریل | می | ژوئن 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8 آوریل - 14 آوریل

درس سوم

انجیل ابدی

«و فرشتهای دیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز میکند و انجیل جاودانی را دارد تا ساکنان زمین را از هر امّت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد»(مکاشفه ۱۴: ۶).

طرح کلی

Fustero

پاورپوینت

Fustero

نسخه دانشجویی

نسخه آنلاین