Ukuphathela iNkosi—Ize Ifike

Masingana | Nhlolanja | Ndasa 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Isifundo 6

Nhlolanja 4–Nhlolanja 10

Ukuzibekelela Ingcebo Ezulwini

Umfundi

PDF

Umfundi

I-Edishini eku-inthanethi

I-Power Point (Fustero)

PDF

Outline (Fustero)

Online

Ndebele Sabbath School

ZWUC Media