ดูแลจนพระองค์เสด็จมา

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม 2023

บทที่ 11

11 มีนาคม–17 มีนาคม

การจัดการในเวลาแห่งความทุกข์ยาก

 1. ใครจะปกป้องเราได้ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก?

  • กษัตริย์เยโฮชาฟัทเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงคราม (2 พงศาวดาร 17:2, 12-13) อย่างไรก็ตาม ท่านก็ตระหนักถึงข้อจำกัดของตนเอง ท่านไม่สามารถจัดการกับพันธมิตรที่คุกคามท่านได้ (2 พงศาวดาร 20:1-2)

  • ในการเผชิญหน้ากับวิกฤติครั้งนี้ ท่านไม่ได้แสวงหาความช่วยเหลือจากใครเลย
   แต่ท่านได้หันไปหาพระองค์เพียงผู้เดียวที่ทรงสามารถช่วยท่านได้จริงๆ
   (2
   พงศาวดาร 20:3-12)

  • นี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่เกิดจากความกลัวหรือการไม่มีที่พึ่ง กษัตริย์เยโฮชาฟัทเคยรับใช้พระเจ้ามาก่อน (2 พงศาวดาร 17:3-4; 19:4) ท่านทราบดีว่าท่านวางใจพระเจ้าได้

  • คุณเคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าที่จะช่วยให้คุณวางใจในพระองค์ในช่วงเวลาวิกฤติหรือไม่? 1. ใครคือผู้ที่เราไว้วางใจได้?

  • กษัตริย์ดาวิดทราบดีว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่จะช่วยท่านให้รอดได้ (สดุดี 146:3) ท่านเรียนรู้จากประสบการณ์ของโยนาธานที่ว่าพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะเอาชนะศัตรูของพระองค์ (1 ซามูเอล 14:6, 13, 23)

  • อย่างไรก็ตาม ท่านก็ยังถูกซาตานทดลองและต้องการนับจำนวนทหารที่ท่านมี
   (1
   พงศาวดาร 21:1-2) แม้พระเจ้ามิได้ทรงห้าม แต่ดาวิดแสดงให้เห็นว่าเขาวางใจในกำลังทหารมากกว่าวางใจในพระเจ้า

  • พระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง เราต้องเข้ามาหาพระองค์ก่อนที่จะหันไปหาทรัพยากรมนุษย์ 1. เราควรเก็บรักษาอะไรไว้บ้าง?

  • เราจะไม่สามารถทำการซื้อหรือขายได้ในช่วงความทุกข์ลำบากครั้งสุดท้าย หากเรามีสิ่งใดที่เหลืออยู่ภายหลังจากนั้น สิ่งเหล่านั้นจะถูกทำลายด้วยไฟ
   (2
   เปโตร 3:10-11)

  • ดังนั้นในเมื่อเราจะไม่สามารถเก็บรักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไว้ได้ เราควรกำจัดสิ่งเหล่านั้นในเวลานี้ไหม?

  • ไม่เลย นอกเสียจากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะตรัสกับเราอย่างชัดเจน เราเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้แก่เราจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา เราต้องบริหารจัดการสิ่งเหล่านั้นอย่างชาญฉลาดและซื่อสัตย์

   • ถึงกระนั้น เราต้องจำไว้เสมอว่า สิ่งใดก็ตามที่เราสะสมไว้ในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งชั่วคราว ไม่ยั่งยืน และหากเราไม่ระมัดระวัง ก็จะมีโอกาสทำให้จิตวิญญาณของเราเสื่อมทรามลงไป 1. ลำดับความสำคัญของเราคืออะไร?

  • เมื่อถึงเวลาหนึ่งเราต้องตัดสินใจว่า เราจะเลือกรับใช้พระเจ้าและสูญเสียทรัพย์สมบัติของเราไป หรือเราจะเลือกเก็บทรัพย์สมบัติไว้แล้วรับใช้ผู้ที่ไม่สมควรจะได้รับการรับใช้

  • การตัดสินใจของเรา เวลานั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราในวันนี้
   (
   มัทธิว 6:24)

  • อัครทูตยอห์นกล่าวว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก(1 ยอห์น 2:15)

  • มีอะไรไม่ดีในโลกที่ทำให้เราห่างไกลจากพระเจ้า (1 ยอห์น 2:16)? 1. เราจะเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากอย่างไร?

  • หากเรายังคงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ไม่อยู่ภายใต้อำนาจที่ปกครองโลกในขณะนั้น เราจะสูญเสียหน้าที่การงานและทรัพย์สมบัติของเรา (วิวรณ์ 13:14-17) แต่กระนั้นก็ดี เราก็มั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเรา (2 เธสะโลนิกา 3:3; สดุดี 34:19)

  • เราจะเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลาเหล่านั้นได้อย่างไร?

  • เรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาในพระองค์ตั้งแต่วันนี้ บททดสอบที่ดีคือการซื่อสัตย์ด้วยการถวายสิบลดของเรา หากเราล้มเหลวในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เราจะรักษาความสัตย์ซื่อในวิกฤติที่กำลังจะมาถึงได้อย่างไร
   (
   เยเรมีย์ 12:5)?

Resource Credit: Fustero.es

แปลโดย: Miss Kornchanok Kittikulvarodom