Pangangasiwa para sa Panginoon hanggang sa siya'y Dumating

Enero | Pebrero | Marso 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Liksyon 2

Enero 7–Enero 13

Ang mga Tipana ng Diyos sa Atin

Estudyante

PDF

Estudyante

Online na Bersyon

PowerPoint

PDF

Outline

PDF

Hope Channel Philippines

Video

Solid Rock Ministries

Video

CLC Adventist

Video