Pangangasiwa para sa Panginoon hanggang sa siya'y Dumating

Enero | Pebrero | Marso 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Liksyon 1

Disyembre 31–Enero 6

Bahagi ng Sambahayan ng Diyos

Estudyante

PDF

Estudyante

Online na Bersyon

PowerPoint

PDF

Outline

PDF

Hope Channel Philippines

Video

Solid Rock Ministries

Video

CLC Adventist

Video