Kusimamia Mali za Bwana Hata Ajapo

Januari | Februari | Machi 2023

Somo La 12

Machi 18 - Machi 24

Thawabu za Uaminifu

 1. Thawabu:

  • Thawabu Yake.

   • Ni akina nani watapokea thawabu zao kutoka kwa Yesu atakapokuja?

    1. watakatifu (Za. 58:11)

    2. Waliopanda haki (Mit. 11:18)

    3. Waliouawa kwa sababu ya imani zao (Mt. 5:12)

    4. Wale wanaowapenda maadui zao (Lk. 6:35)

    5. Wale wenye ujasiri (Eb. 10:35)

    6. Wale wanaomtafuta (Eb. 11:6)

    7. Manabii, watakatifu, walichao Jina Lake (Uf. 11:18)

   • Thawabu itakuwa sawa na matendo ya kila mtu (1Kor. 3:8). Je, hiyo inamanisha tunaokolewa kwa matendo yetu? Hapana kabisa!

   • Wokovu ni karama ambayo kila mmoja anaweza kuipata bila kujali matendo yake (Tit. 3:5). Woye waliokombolewa watapokea “taji” zao, thawabu ya haki (2Tim. 4:8).

  • Uzima wa milele.

   • Ni nini hasa tunachostahili? “Ujira” wetu ni nini? Kifo tu. Ni nini Mungu anachotupatia kama “karama”? Uzima wa milele (Rum. 6:23).

   • Hii ni thawabu tusiyostahili, hatima tofauti kabisa na ile tuliyostaili. Kila mmoja anaweza kuipokea kama ataipokea kwa imani (Yn. 3:16).

  • Kuwa na Yesu.

   • Tuna tumaini kama hilo: kuishi katika Yerusalemu Mpya, mji kwa ajili ya “mataifa ya wale waliokombolewa” (Uf. 21:24). Tutapata nini hapo?

    1. Mkono wa Mungu wa upendo utatufuta machozi yetu. Maumivu na kifo havitakuwepo tena (Uf. 21:4)

    2. Bustani ya Edeni, ambapo tutafika na kula kwenye mti wa uzima (Mwz. 3:22; Uf. 22:2)

    3. Yesu. Tutamwona uso kwa uso (Uf. 22:4)

 2. Uaminifu:

  • Kusimamia kwa ajili ya Bwana…

   • Mfano wa talanta unashughulika na namna tunavyosimamia kile Mungu alichotupatia, katika muktadha wa Wakati wa Mwisho (Mt. 25:14-30).

   • Inatupasa kusimamia talanta zetu za asili, karama ambazo Roho Mtakatifu ametupatia, na kila kitu ambacho Mungu ametupatia. Anatupatia kwa kadri tunavyosimamia.

   • Kila mmoja anawajibika kwa karama na raslimali walizopewa, haijalishi ni ngapi. Thawabu ni ya thamani (Mt. 25:23).

  • hadi Ajapo.

   • Inavyoonekana, Paulo hakuishi maisha ya mafanikio (1 Wakorintho 11:23-28). Na hatujaahidiwa maisha mazuri (2 Tim 3:12)

   • Hata hivyo, Biblia inasemaje kuhusu kuishi maisha ya furaha na mafanikio (1Tim. 6:6-12)?

    1. Siyo kuwa na mali nyingi

    2. Ni kupata kitu wakati unakihitaji

    3. Ni kung’ang’ania ahadi za Mungu

    4. Ni kumshukuru na kumtumainia Mungu

   • Pale Yesu atakaporudi, tutapokea thawabu yetu kwa kusimamia kilicho Chake (2Tim. 4:6-8).

Resource Credit: fustero.es

Zimetafsiriwa na: Daniel Chimagu & Mpoki M. Ulisubisya & Dionize Justine