ප්‍රාථමික

පළමු කාර්තුව "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 11

මාර්තු 11-මාර්තු 17

මා වෙනුවෙන්‌!

අපව ගළවාගන්න යේසුස්වහන්සේ මැරුණු බව අපට මතක්‌ කරවයි.

යේසුස්‌ වහන්සේ අපේ පුද්ගලික ගැළවුමිකාරයාණන්‌ වෙන්න ඕනෑ.

"මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේ ස්වකීය ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් දෙන තරම් ලෝකයාට ප්‍රේමකළසේක. එසේ කළේ උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගන්න සෑමදෙනම විනාශ නොවී සදාකාල ජීවනය ලබන පිණිසය." (යොහන් 3:16)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

ශිෂ්‍ය

Adventech

Teacher (English)

PDF

Gracelink

Video