သခင်လာသည့်တိုင် - စီမံခန့်ခွဲ‌ပေးခြင်း

ဇန်နဝါရီလ၊ ‌ဖေ‌ဖော်ဝါရီ၊ မတ်လ ၂ဝ၂၃

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

သင်ခန်းစာ ၁၂

မတ်လ 18–မတ်လ 24

သစ္စာရှိခြင်း၏ဆုလာဘ်

မြန်မာစာ

PDF

မြန်မာစာ

အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှု

ပါဝါပွိုင့်

PDF

ကောက်ကြောင်း

PDF

Short Points

Myanmar 3AM (Myanmar Three Angels Ministry)

NAD Myanmar SSL Discussion

Myanmar 3AM (Myanmar Three Angels Ministry)

Myanmar Union Mission

ဗီဒီယို