Mitantana ny fananan’i Tompo mandra-piaviny

Janoary | Febroary | Martsa 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lesona 11

11 martsa–17 martsa

Mahay mitantana ao anatin'ny fotoan- tsarotra

Mpianatra

Edisiona an-tserasera

Mpianatra

Edisiona an-tserasera (advantistalyon.com)

PowerPoint (Fustero)

PDF

Outline (Fustero)

Fustero