Bagnos Iti Panagadal Eskuela Sabatina Agpaay Iti Nataengan

Enero | Pebrero | Marso 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Leksion 12

Marso 18–Marso 24

Dagiti Gunggona ti Kinamatalek

Estudiante

Online nga Edision

Outline

Fustero.es

PowerPoint

Fustero.es

Pastor Elias Rafanan

Video