ชีวิตนิรันดร์: ความตายและความหวังแห่งอนาคต

ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

บทที่ 3

8 ตุลาคม – 14 ตุลาคม

เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์

นักเรียน

PDF

นักเรียน

ฉบับออนไลน์

PowerPoint

PDF

Outline

ฉบับออนไลน์

โฮปทีวี เซาท์อีสต์เอเชีย

Video

Ramkamhaeng International SDA Church

Video