Iti Patay, Matmatay, ken Masakbayan a Namnama

Oktubre | Nobiembre | Disiembre 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Leksion 7

Nobiembre 5 – Nobiembre 11

Ti Namnama ti Baro a Testamento

Estudiante

Online nga Edision

Outline

Fustero.es

PowerPoint

Fustero.es

Pastor Elias Rafanan

Video