Iti Patay, Matmatay, ken Masakbayan a Namnama

Oktubre | Nobiembre | Disiembre 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Leksion 12

Disiembre 10 - Disiembre 16

Ti Proseso ti Panangukom

Estudiante

Online nga Edision

Outline

Fustero.es

PowerPoint

Fustero.es

Pastor Elias Rafanan

Video