ဇူလိုင်လ| သြဂုတ်လ | စက်တင်ဘာလ 2022

ခရစ်တော်နှင့်အတူပြင်းပြင်းထန်ထန်စမ်းသပ်ခံရခြင်း

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

သင်ခန်းစာ ၂

ဇူလိုင် ၂-၈

ချဉ်းကပ်လာသောပြင်းထန်သည့်စမ်းသပ်ချက်များ

မြန်မာစာ

အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှု

ကညီကျိ

Online Edition

Tedim

Online Edition

Hualngo

Online Edition

ပါဝါပွိုင့်

PDF

ပါဝါပွိုင့်

Video

Short Points

ဗီဒီယို