ପାଠ-୪

ଏପ୍ରିଲ 16-22

ଜଳପ୍ଲାବନ

ବିଶ୍ରାମବାର ଅପରାହ୍ନ

ଏପ୍ରିଲ ୧୬୨୨

ଏହି ସପ୍ତାହର ଅଧ୍ୟୟନ : ଆଦି ୬:୧୩-୭:୧୦, ୨ପିତର ୨:୫-୯, ଆଦିପୁସ୍ତକ ୭, ରୋମୀ ୬:୧-୬; ଗୀତ ୧୦୬:୪, ଆଦିପୁସ୍ତକ ୮, ଆଦି ୯:୧-୧୭।

ସ୍ମରଣୀୟପଦ : “ଆଉ, ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ” (ମାଥିଉ ୨୪:୩୭)।

ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ, ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦମାତ୍ର (ଆଦି ୬:୫)। “ଦେଖ” କ୍ରିୟା (ଆଦି ୬:୫) ପାଠକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଫେରାଇ ଆଣିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଖନ୍ତି, ଟୋଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ, “ଉତ୍ତମ” ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ra “ମନ୍ଦ” (ଆଦି ୬:୫)। ସତେ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁତାପ କଲେ ଯେ ସେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ରା’ କିମ୍ବା ମନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ (ଆଦି ୬:୬,୭)।

ଏବଂ ତଥାପି, ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁତାପ ପରିତ୍ରାଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରେ। “ଦୁଃଖ” (ନାକମ୍) ପାଇଁ ହିବ୍ରୁ ଶବ୍ଦ ନେହା (ନୋହ)ଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଧିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି “ସାନ୍ତ୍ୱନା” (ଆଦି ୫:୨୯)। ଏହିପରି, ଏହି ଦୁଷ୍ଟତା ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦୁଇଟି ପାଶ୍ୱର୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ନ୍ୟାୟର ବିପଦ ରହିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ।

ଏହି “ଡ଼ବଲ୍ ସ୍ୱର” ପୂର୍ବରୁ କୟିନ ଏବଂ ଆବେଲ୍ / ସେଥ୍ ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ଥେସ୍ (ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର)” ଏବଂ କୟିନ (ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର)ର ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ନହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନବଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହେବାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହା ପୁଣି ଶୁଣୁ।

ରବିବାର

ଏପ୍ରିଲ 17

ଜଳପ୍ଲାବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଆଦିପୁସ୍ତକ :୧୩:୧୦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରାଥମିକ ମାନବ ଇତିହାସର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବରଣୀରୁ ଆମେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ?

ଦାନିଏଲ ପରି ନୋହ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା, ଯିଏ ଜଗତର ଶେଷ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ। “ଜାହାଜ” (ଟିଭା) ପାଇଁ ହିବ୍ରୁ ଶବ୍ଦ (ଆଦି ୬:୧୪) ହେଉଛି ସେହି ବିରଳ ମିଶରୀୟ ଉଧୃତ ଶବ୍ଦ ଯାହା “ଜାହାଜ” ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ମୋଶା ଲୁଚି ରହିଥିଲେ, ଯିଏ ମିଶରଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ (ଯାତ୍ରା ୨:୩)। ଆହରି ମଧ୍ୟ, କେହି କେହି ଜାହାଜର ସାଧାରଣ ସଂରଚନାରେ ତମ୍ବୁର ଜାହାଜ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଏକ ସିନ୍ଦୁକ ଦେଖିଛନ୍ତି (ଯାତ୍ରା ୨୫:୧୦)। ଯେପରି ଜଳ ପ୍ଲାବନ ପରି ଜାହାଜ ମାନବଜାତିର ବଞ୍ôଚବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ସେହିପରି ଚୁକ୍ତିର ସିନ୍ଦୁକ, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ସଙ୍କେତ ଅଟେ (ଯାତ୍ରା ୨୫:୨୨), ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ବାକ୍ୟ “ନୋହ କଲେ; ତହିଁରେ ନୋହ ସେରୂପ କଲେ; ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ।” (ଆଦି ୬:୨୨) ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗକୁ ସମାପ୍ତ କରେ। ନେହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦର୍ଶାଇ ‘ଆସା’ କ୍ରିୟା, ଆସା, ‘ତିଆରି କଲେ’ କ୍ରିୟାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା (ଆଦି ୬:୧୪) ଏବଂ ପାଞ୍ଚଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା (ଆଦି ୬:୧୪-୧୬)। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ଏବଂ ନେହାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସୂଚିତ କରେ ଯେ ନହଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ଉପରେ ‘ଆସା’କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି। ଆଗ୍ରହର ବିଷୟରେ ଯେ ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶଟି ଚୁକ୍ତିର ସିନ୍ଦୁକ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରି “ମୋଶା ଏହିରୂପ କଲେ; ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସବୁ କଲେ” (ଯାତ୍ରା ୩୯:୩୨,୪୨; ଯାତ୍ରା ୪୦:୧୬)।

ସଂକ୍ଷେପରେ, ଯଦିଓ ନୋହ “ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ” (ଆଦି ୬:୮), ଏହି ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତଭାବରେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାଧୀନତାରେ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିପରି ହେବା ଉଚିତ?

୨ପିତର : ପଢ଼ନ୍ତୁ। କେବଳ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର କାହିଁକି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ? ନୋହଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାରେ ଆମର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ?

ସୋମବାର

ଏପ୍ରିଲ 18

ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଘଟଣା

ନୋହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥିବା “ଆସା” କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଦିପୁସ୍ତକରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶବ୍ଦ ଅଟେ (ଆଦି ୧:୭,୧୬,୨୫,୨୬,୩୧; ଆଦି ୨:୨)। ନେହାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପରି। ଏହି ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଆମେ ଯାହା ନେଇପାରିବା ତାହା ହେଉଛି ଜଳ ପ୍ଲାବନ କେବଳ ମାନବଜାତିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ।

ଆଦିପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜଳପ୍ଲାବନର ବର୍ଣ୍ଣନା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ ? ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସମାନ୍ତରାଳରୁ ଆମେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ?

ବନ୍ୟାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁଥିବା ପାଠର ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ; “ସାତ” (ଆଦି ୭:୨,୩,୪,୧୦; ଆଦି ୨:୧-୩ ସହିତ ତୁଳନା କର); “ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ” (ଆଦି ୭:୨,୩,୯,୧୬; ୧:୧୭ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ); “ସବୁ ଜାତୀୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବର୍ଗ” (ଆଦି ୭:୧୪; ଆଦି୧:୧୧,୧୨,୨୧,୨୪,୨୫ ସହିତ ତୁଳନା କର); “ପଶୁ”, “ପକ୍ଷୀ”, “ଭୂଚର ଉରୋଗାମୀ ଜନ୍ତୁବର୍ଗ” (ଆଦି ୭:୮,୧୪,୨୧,୨୩; ଆଦି ୧:୨୪,୨୫ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ); ଏବଂ “ପ୍ରାଣବାୟୁବିଶିଷ୍ଟ” (ଆଦି ୭:୧୫,୨୨; ଆଦି ୨:୭ ସହିତ ତୁଳନା କର)।

ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପଢ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସୃଷ୍ଟି କାହାଣୀ ପରି କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଇକୋ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ବିନାଶ କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଟନ୍ତି (ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ୩୨:୩୯)। କିନ୍ତୁ ଏହି ଇକୋଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆଶାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ: ବନ୍ୟା ଜଳରୁ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡ଼ିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇଥାଏ। ଜଳର ଗତିବିଧି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଘଟଣା, ପ୍ରକୃତରେ, ଆଦିପୁସ୍ତକ ୧ରେ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରେ, ଆଦିପୁସ୍ତକ ୧ର ବିପରୀତ, ଯାହା ଉପରେ ଜଳର ନିମ୍ନ ଜଳ ଠାରୁ ପୃଥକତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ (ଆଦି ୧:୭), ବନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନଃ ମିଳନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ (ଆଦି ୭:୧୧)।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ବିପରୀତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ: ପରେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ପୃଥବୀର ସୃଷ୍ଟି ପୁରାତନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତର ପରିତ୍ରାଣର ସମୟକୁ ସୂଚିତ କରେ: “ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲା” (ପ୍ରକା ୨୧:୧; ଯିଶା ୬୫:୧୭) ସହିତ ତୁଳନା। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କ’ଣ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ? (ରୋମୀୟ ୬:୧୬) ଦେଖନ୍ତୁ)।

ମଙ୍ଗଳବାର

ଏପ୍ରିଲ 19

ଜଳ ପ୍ଲାବନର ଅବସାନ

ଆଦିପୁସ୍ତକ ୭:୨୨-୨୪ ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଯାହା “ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା” (ଆଦି ୭:୨୩) ଏବଂ “ପୃଥିବୀରେ ଶହେ ପଚାଶ ଦିନ ବିସ୍ତାର କଲା” (ଆଦି ୭:୨୪)। ସମୁଦାୟ ବିନାଶ ଏବଂ ନିରାଶାର ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ “ପରମେଶ୍ୱର ମନେ ପକାଇଲେ” (ଆଦି ୮:୧)। ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶ ବନ୍ୟାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏକ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଏହି ଧାରଣା ହେଉଛି ବନ୍ୟା କାହାଣୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାର୍ତ୍ତା।

ଆଦିପୁସ୍ତକ ୮:୧ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ “ମନେ ପକାଇଲେ” ? ଜାଖର କ୍ରିୟା, “ମନେରଖ”, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି; ଏହା କେବଳ ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମଠାରୁ ଅଧିକ। ବାଇବଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, “ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି” ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ପରିତ୍ରାଣକୁ ବୁଝାଏ (ଆଦି ୧୯:୨୯) ଦେଖନ୍ତୁ)। ବନ୍ୟା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, “ପରମେଶ୍ୱର ମନେ ପକାଇଲେ” ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ “ବନ୍ଦ” ହେଲା (ଆଦି ୮:୨) ଏବଂ ନୋହ ଶୀଘ୍ର ଜାହାଜ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ (ଆଦି ୮:୧୬)।

ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ନୋହ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ କାଉ, ଏବଂ ପରେ କପୋତ ପଠାନ୍ତି। ଶେଷରେ, ଯେତେବେଳେ କପୋତ ଫେରି ନ ଆସେ, ସେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ “ପୃଥିବୀରୁ ଜଳ ଶୁଖିଗଲା; ଏବଂ ନୋହ ଜାହାଜର ଆବରଣ ଛାତ ଉଠାଇ ଅନାନ୍ତେ, ଭୂମିକି ଶୁଷ୍କ ଦେଖିଲେ” (ଆଦି ୮:୧୩)।

ନୋହଙ୍କ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାରିକ ପାଠ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଏହା ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ ଯଦିଓ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ; ଅନ୍ୟ ପଟେ, ବିଶ୍ୱାସ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିବା, ଖୋଜିବା ଏବଂ ଦେଖିବାର ଯାହା ଆମେ ଶିଖିଲୁ ତାହା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବାଦ ଦେଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ତଥାପି, ନୋହ କେବଳ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର, ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ତାହା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ (ଆଦି ୮:୧୫-୧୯)। ତାହା ହେଉଛି, ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଛାଡ଼ିବା ନିରାପଦ ଅଟେ, ନୋହ ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଜାହାଜରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍କେତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। …… ଶେଷରେ ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏକ ବିରାଟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ।” ଏଲେନ୍ ଜି. ପିତୃପୁରୁଷ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା, ପୃଷ୍ଠା ୧୦୫।

ଆଦିପୁସ୍ତକ :, ଆଦିପୁସ୍ତକ ୧୯:୨୯, ଏବଂ ଗୀତସଂହିତା ୧୦୬: ପଢ଼ନ୍ତୁ।ପରମେଶ୍ୱର ମନେ ପକାନ୍ତିଏହି ଅନୁଭବ ଅର୍ଥ ? ଏହି ସତ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବୁଝାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନଅର୍ଥାତ୍, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁସ୍ମରଣ କରନ୍ତି?

ବୁଧବାର

ଏପ୍ରିଲ 20

ଚୁକ୍ତି : ଭାଗ-୧

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ପୂରଣ ହେବ। “ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା; ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା” (ଆଦି ୬:୧୮)। ବିନାଶ କରିବାର ଐଶ୍ୱରୀୟ ବିପଦର ବିପରୀତ (ଦି.୬:୧୭), ଏହି ଚୁକ୍ତି ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା।

ଆଦିପୁସ୍ତକ ୮:୨୦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନୋହ ଜାହାଜରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ? ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କ ପରି, ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଛଅ ଦିନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥିଲେ, ନୋହ ବନ୍ୟା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଘଟଣା। ଦୁଇଟି ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିବା ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କ ପରି, ନୋହଙ୍କୁ ଏକ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏକ ଯଜ୍ଞର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲେଖ। ବଳିଦାନ ହେଉଛି ଏକ “ହୋମବଳି” (ଓଲା), ସର୍ବ ପୁରାତନ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବଳିଦାନ। ନୋହଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ବଳିଦାନ ଏକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଥିଲା (ଗଣନା ୧୫:୧-୧୧ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ), ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଆଦିପୁସ୍ତକ ୯:୨ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବନ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପଛରେ ନୀତି କ’ଣ ? ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ, ପରମେଶ୍ୱରର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ମାଂସା ଖାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଖାଦ୍ୟର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିପରୀତରେ, ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁମାନେ ସମାନ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଧମକ ଦେଇନଥିଲେ। ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁନିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଭୟର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା (ଆଦି ୯:୨)। ଥରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁମାନେ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ବିଷୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ।

ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହନଶୀଳତା, ଦୁଇଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ, ସମସ୍ତ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ “ଶୁଚି ଏବଂ ଅଶୁଚି” ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା (ଆଦି ୮:୧୯,୨୦ ଦେଖନ୍ତୁ; ଆଦି ୧:୨୧,୨୪ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ)। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନୂତନ ଥିଲା, ରକ୍ତ ବ୍ୟବହାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, କାରଣ ଜୀବନ ରକ୍ତରେ ଅଛି, “ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ସପ୍ରାଣ (ଅର୍ଥାତ୍) ସରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ”। (ଆଦି ୯:୪)।

ଗୁରୁବାର

ଏପ୍ରିଲ 21

ଚୁକ୍ତି ଭାଗ-୨

ଆଦିପୁସ୍ତକ :୨୧: ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ କିପରି ପୂରଣ କରେ ?

ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା; ଏହା ମାନବୀୟ ଗୁଣର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ମନ୍ଦ ସତ୍ତେ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ (ଆଦ ୮:୨୧)। ଆଦିପୁସ୍ତକ ୮:୨୨, ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ, “ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦିନ” ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀ ରହିଥିବ, ରୁତୁ ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ôଚବ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ନାହାଁନ୍ତି।

ବାସ୍ତବରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଠ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ଏହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରେ (ଆଦି ୧:୨୨,୨୮; ଆଦି.୨:୩)। ପ୍ରଭୁ, ଏକ ଅର୍ଥରେ, ମାନବିକତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ।

ଆଦିପୁସ୍ତକ :୧୭ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମେଘଧନୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ? ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଚିହ୍ନ (ଆଦି :୧୩) ଚୁକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଚିହ୍ନ, ବିଶ୍ରାମବାର ସହିତ କିପରି ଜଡ଼ିତ ?

ବାକ୍ୟାଂଶ “ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର।….ଚୁକ୍ତି “ତିନିଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି (ଆଦି ୯:୯, ୧୧,୧୭), ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିଶୃତିର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ ଏବଂ ପୁର୍ନତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ (ଆଦି ୬:୧୮)। ପୂର୍ବ ବିଭାଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟି ବିବରଣର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ସହିତ ସମାନ, ଏହି ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ବିବରଣର ସପ୍ତମ ଦିନ, ବିଶ୍ରାମବାରକୁ ସମାନ କରିଥାଏ। ପାଠ୍ୟ ଭିତରେ, “ଚୁକ୍ତି” ଶବ୍ଦର ସାତଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ବିଶ୍ରାମବାର ସହିତ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶିତ। ବିଶ୍ରାମବାର ପରି, ମେଘଧନୁ ଚୁକ୍ତିର ସଙ୍କେତ ଅଟେ। (ଆଦି ୯:୧୩,୧୪,୧୬; ଯାତ୍ରା ୩୧:୧୨-୧୭ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ)। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ବିଶ୍ରାମବାର ପରି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରିସର ଅଛି; ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେପରି ବିଶ୍ରାମବାର, ସୃଷ୍ଟିର ସଙ୍କେତ ଭାବରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସର୍ବତ୍ର, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବତ୍ର, ସେହିପରି।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ ମେଘଧନୁ ଦେଖିବ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ଆମେ କାହିଁକି ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ଏବଂ ମେଘଧନୁ ଆମକୁ ଦେଖାଇବ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ?

ଶୁକ୍ରବାର

ଏପ୍ରିଲ 22

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିନ୍ତା : ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଏବଂ ଆଚରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆମ ସମୟର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ଏକା ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ହେଲେ, ମାନବ ଦୁଷ୍ଟତା ଏକ ନୂତନ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଦେଖ।

“ଜଗତରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ପାପ ଆଜି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଅବମାନନା କରାଯାଏ। ସେହି ବଂଶଧରର ତୀବ୍ର ସାଂସାରିକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରୁଥିବା ବଂଶଧର ସହିତ ସମାନ।…..ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହି।….ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ କରିବା ଆଇନଗତ ଥିଲା। ବିବାହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରମରେ ଥିଲା; ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଏହି ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲିଗଲେ, ଏବଂ ବିବାହ ବିକୃତ ହୋଇ ଉତ୍ସାହର ସେବା କଲା। ଜାଲିଆତି, ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚୋରି ଶିକାର ଭୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରେକର୍ଡ଼ ସହିତ ପ୍ରେସ୍ ଟିମ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ।…. ଅରାଜକତାର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଛି, ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ଦୁନିଆର ଭୟାବହତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ମାତ୍ରା ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଅନୈତିକତାର ପେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଅଗ୍ନିର ସୂଚକ ଅଟେ, ଥରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଃଖ ଓ ଧ୍ୱଂସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ।

ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନ :

) ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମାଜ ଏବଂ ଆମର ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଏହି ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯେ ଏସବୁ ସତ୍ତେ୍ୱ ସେ ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି ସେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ?

) କିଛି ଲୋକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ନୋହଙ୍କ ବନ୍ୟା କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ସେହି ଧାରାରେ ଭୁଲ୍ ଅଛି ? ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା (ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଘଧନୁ) ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରିବ ?