သင်ခန်းစာ (၄)

ဧပြီလ ၁၆ - ၂၂

ရေလွမ်းမိုးခြင်း

ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း

ဧပြီလ ၁၆ ရက်

ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ က၊ ၆း၁၃-၇း၁ဝ။ ၂ပေ၊ ၂း၅-၉။ က၊ ၇။ ရောမ၊ ၆း၁-၆။ ဆာ၊ ၁ဝ၆း၄။ က၊ ၈။ ၉း၁-၁၇။

အလွတ်ကျမ်းချက် ‘‘လူသားသည် ကြွလာသောအခါ နောဧလက်ထက်၌ ဖြစ် သကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်’’ (မသဲ ၂၄း၃၇)။

 ‘‘မြေကြီးပေါ်မှာလူအပြစ်ကြီး၍၊ သူ၏စိတ်နှလုံးအကြံအစည်ရှိသမျှ တို့သည် အစဉ်မပြတ်ဆိုးညစ်ခြင်းသက်သက်ရှိကြောင်းကို ဘုရားသခင် သိမြင်တော်မူ၏’’ (က၊ ၆း၅)။ သိမြင်သည်ဟုဖော်ပြထားသော ကြိယာပုဒ်သည် (က၊ ၆း၅) ဖတ်ရသူအပေါင်းကို ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းခြင်း၏ အဆင့်တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်အကြောင်းကို ပြန်လည်အမှတ်ရ စေသည်။ ယခုအခါဘုရားရှင်သည် မြင်တော်မူချက်မှာ ‘‘တော့ဗ်’’ ‘‘ကောင်းသည်’’ ဟူ၍ အစား ‘‘ရာ့’’ (မ)ေ ‘‘ဆိုးသည်’’ ဟူ၍ဖြစ်လာသည် (က၊ ၆း၅)။ ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်း ခဲ့၍ ကောင်းသည်ဟု မြင်တော်မူသောကမ္ဘာကြီးသည် ယခုအချိန်တွင် ‘‘ရာ့’’ ဆိုးသွမ်းမှု နှင့် ပြည့်ဝနေတော့ပြီ (က၊ ၆း၅)။

ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် စိတ်ကိုနှစ်ထားရတော့သည်။ ဟေဗြဲ၏စကား၌ ‘‘ဝမ်းနည်းခြင်း’’ ကို ‘‘နာခမ်’’ ဟုခေါ်သည်။ နောဧ၏အမည်ကို အစွဲပြုသော ‘‘နိုအစ်’’ စာလုံးကို ပဲ့တင် ထပ်စေသော  ဝေါဟာရစကားပင်ဖြစ်သည်။ ‘‘နိုအစ်’’ ၏အဓိပ္ပာယ်သည် နှစ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်၏ (က၊ ၅း၂၉)။ သို့ဖြင့် ဘုရားရှင်သည် ထိုအားနည်းချက်ကို ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်တုံ့ပြန်လာသည်။ တရားမျှတမှုအတွက် ခြိမ်းခြောက်ရ ခြင်းသည် အချို့သူတို့အတွက် ပျက်စီးခြင်းလမ်းသို့ရောက်သွားနိုင်သည်။ ကိုယ်တော်သည် နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ကရုဏာတော်ကိုပေးဝေလျက် ကတိတော်ထားရှိ တော်မူ၏။  အခြားသူများအတွက် ကယ်တင်ခြင်းလည်းဖြစ်စေပါသည်။

ထို ‘‘နှစ်ထပ်ကွမ်းအသံတော်’’ ကို ကာဣနနှင့်အာဗေလ၊ ရှေသတို့လည်း ကောင်းစွာ ကြားခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ လမ်းနှစ်လမ်း၊ မျိုးဆက်နှစ်ခုသည် အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာသည်။ ရှေသမှဆင်းသက်သော (ဘုရားသခင်၏သားများ) နှင့်ကာဣနမှဆင်းသက်သော လူတို့၏သားသမီးများဟူ၍ဖြစ်လာသည်။ ဘုရားသခင်သည် နောဧနှင့်အခြားလူသားများကို ခွဲခြားပစ်လိုက်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြားရပြီဖြစ်သည်။

တနင်္ဂနွေနေ့

ဧပြီလ ၁၇ ရက်

ရေလွမ်းမိုးခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း

က၊ ၆း၁၃-၇း၁ဝ ကိုဖတ်ပါ။ ကနဦးလူသားတို့၏ သမိုင်းရာဇဝင်မှ အံ့သြဖွယ် ဖြစ်ရပ်များအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သင်ယူနိုင်ပါသနည်း။

ဒံယေလကဲ့သို့ပင် နောဧသည်လည်း ကမ္ဘာ၏အဆုံးသတ်မည့် အကြောင်းကို ကြိုတင်ဟောပြောသောသူဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲဝေါဟာရ၌ ‘‘သင်္ဘော’ ကို ‘‘တီဗာ’’ ဟုခေါ်သည် (က၊ ၆း၁၄)။ အီဂျစ်လူမျိုးများက ထိုဝေါဟာရကို အကုန်ယူပြီး မောရှေကိုဝှက်ထားရန် မိဘများ ထိုအလှသငေ်္ဘာသဏဥာန်ကိုပြုလုပ်ပြီး အဲဂုတ္တုတို့၏ရန်မှကာကွယ်ရန် ဣသရေလလူမျိုးတို့ကြံဆကြသည် (ထွက်၊ ၂း၃)။ အချို့သော ပုံစံတူ

နောဧပြုလုပ်သော သင်္ဘောသည် ဘုရားသခင်စေခိုင်းသည့်အတိုင်း (က၊ ၆း၂၂) အဆင်သင့်ပြင်ဆင်သည့်လုပ်ရပ် ‘‘အာစပ်’’ ဟုတွင်သော စကားသည် ‘‘ပြုလုပ်ခဲ့သည်’’ ဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ နောဧလုပ်ရပ်ကို ဖော်ပြပေးသည်။ ထို ‘‘အာစပ်’’ ဟုခေါ်သော ‘‘ပြုလုပ်သည်’’ စကားသည် ဘုရားသခင်၏အမိန့်ကြောင့် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (က၊ ၆း၁၄)။ ထိုစကားကို က၊ ၆း၁၄-၁၆ အတွင်း ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် အသုံးပြု ထားကြောင်းတွေ့ရသည် (က၊ ၆း၁၄-၁၆)။ ဘုရားရှင်၏အမိန့်တော်နှင့် နောဧ၏တုံ့ပြန်ချက်သည် နားထောင်မှုအပြည့်အဝရှိသည်။

သင်္ဘောကြီးကို ဆောက်လုပ်ခိုင်းသည့်အတိုင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ (အာစပ်) ထိုစကားအသုံးအနှုန်းကို ပဋိညာဉ်သေတ္တာဆောက်လုပ်သော အချိန်တွင်လည်း အသုံးပြုထားသည် (ထွက်၊ ၃၉း၃၂၊၄၂။ ထွက်၊ ၄ဝး၁၆)။

ဘုရားရှင်သည် တိကျသောအတိုင်းအတာနှင့် နောဧကို သင်္ဘောဆောက်လုပ်ရန် ညွန်ကြားအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ လူသားတို့၏ ဦးနှောက်ဥာဏ်အရ ထိုဒီဇိုင်းကို ဆွဲပြီးဆောက်ဖို့ရန် အဆင့်မမီပါ။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်ဒီဇိုင်းပုံစံဆွဲပြီး အမိန့်ပေးတည်ဆောက်စေပါသည်။ နောဧသည် တည်ဆောက်သူဖြစ်သည်။ ရှေးဘိုးဘေးနှင့်ပ‌ရောဖက်များ စ. ၉၂.

တစ်ဖန်တည်ဆောက်သောသင်္ဘောနှင့် သေတ္တာကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြစို့။ ကယ်တင်ခြင်းအလုပ်ကို လုပ်ပေးနေသည်ချည်းပင်ဖြစ်သည်။ နောဧ၏နားထောင် ခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်း၏ ယေဘုယျအမှုဖြစ်သည်။ နောဧ၏ အသက်ဘေး လွတ်မြောက်ရခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းကိုအတည်ထား၍ ဘုရားရှင်၏ အမိန့်တော်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် (ဟေဗြဲ၊ ၁၁း၇)။ သူသည် နားထောင်ခြင်းရှိသော ပထမဦးဆုံးစံပြလူသားဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ယုံကြည်ခြင်း မျိုးသည် ယုံကြည်ခြင်းအမှန်ပင်ဖြစ်သည် (ယာကုပ် ၂း၂ဝ)။

အတိုချုံးကြစို့၊ နောဧသည် ထာဝရဘုရား၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့သောသူ ဖြစ်သော်လည်း (က၊ ၆း၈)၊ ကရုဏာတော်၏ကျေးဇူးကို တုံ့ပြန်သူဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ နောဧသည် ဘုရားသခင်၏အမိန့်တော်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ နားထောင်လိုက်လျှောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လည်း မည်သို့ ဖြစ်သင့်သနည်း။

၂ပေ၊ ၂း၅-၉ ကိုဖတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်နောဧမိသားစုသာလျှင် အသက်လွတ်ခဲ့ရသနည်း။ နောဧ၏ရာဇဝင်မှ ကျွန်ုပ်တို့သင်ခန်းစာ မည်သို့ ရရှိနိုင်မည်နည်း။ ကျရောက်လာမည့်ကမ္ဘာကြီးအား တရားစီရင်ခြင်းတွင် မည်သို့ နေထိုင်ကြရမည်နည်း။

တနင်္လာနေ့

ဧပြီလ ၁၈ ရက်

ရေလွမ်းမိုးခြင်းအဖြစ်အပျက်

‘‘အာစပ်’’ ဟုခေါ်သောကြိယာသည် ‘‘ပြုလုပ်သည်’’ ဟုအဓိပ္ပာယ် ရှိသည်နောက် နောဧဦလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆိုလိုသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း၏ အဓိကသော့ချက် စကားလုံးဖြစ်၍ ဖန်ဆင်းခြင်းမှတ်တမ်း၌ ရေပန်းစားသော စကားဖြစ်သည် (က၊ ၁း၇၊ ၁၆၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၃၁။ က၊ ၂း၂)။ ထာဝရဘုရား၏ အမိန့်တော်ကို နာခံလုပ်ဆောင်သော နောဧ၏အပြုအမူသည် ဖန်ဆင်းခြင်းကို ပြုသော ဘုရားသခင်၏အပြုအမူနှင့်တူသည်။ ထိုကြောင့် ရေလွမ်းမိုးခြင်းသည် ဘုရားသခင်မှ လူကိုဖျက်ဆီးခြင်းသက်သက်မဟုတ်ပါ။ လူကိုကယ်တင်ခြင်း နှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။

က၊ ၇ ကိုဖတ်ပါ။ ရေဖြင့်လွမ်းမိုးဖျက်ဆီးပစ်စေခြင်းသည် ဖန်ဆင်းခြင်း၏ အကြောင်းကို မည်သို့သတိရစေပါသနည်း။ ထိုအဖြစ်အပျက် နှစ်မျိုးကြား ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်သင်ခန်းစာကို ရရှိစေနိုင်သနည်း။

ကျမ်းစာမှရေးသားထားသော ရေလွမ်းမိုးခြင်းအကြောင်းကို ဖတ်ရှုသောအခါမှာ ဖန်ဆင်းခြင်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာနှင့်ဆိုင်သော အသုံးအနှုန်း များစွာကို မြင်တွေ့ရသည်။ ‘‘ခုနစ်’’ (၇) အရေအတွက် (က၊ ၇း၂၊ ၃၊ ၄၊ ၁ဝ ကို က၊ ၂း၁-၃ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖတ်ပါ။ ‘‘အထီး’’ ‘‘အမ’’ (က၊ ၇း၂၊ ၃၊ ၉၊ ၁၆ ကို က၊ ၁း၂၇ နှင့်ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ အမျိုးတူညီသည့်အတိုင်း က၊ ၇း၁၄ ကို က၊ ၁း၁၁၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅။ စင်ကြယ်သောသား၊ မစင်ကြယ်သောသား၊ ငှက်များနှင့်မြေပေါ်၌တွားသောသတ္တဝါများ (က၊ ၇း၈၊ ၁၄၊ ၂၁၊ ၂၃ ကို က၊ ၁း၂၄၊ ၂၅ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖတ်ပါ။ ထိုနောက်မှာ ‘‘ဇီဝအသက်’’ (က၊ ၇း၁၅၊ ၂၂ ကို က၊ ၂း၇ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖတ်ပါ)။

ရေလွမ်းမိုးခြင်းအကြောင်းသည် ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကဲ့သို့ အချို့အပိုင်း၌ တူညီနေပါသည်။ ဖန်ဆင်းသောအရှင် ထာဝရဘုရားသည် မိမိဖန်ဆင်းခြင်းအရာကို ပြန်၍ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ရသည်။ ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ဖန်ဆင်းခြင်း ဖျက်ဆီးသူသည် တစ်ပါးတည်း ဖြစ်နေသည် (တရားဟော ၃၂း၃၉)။ သို့သော် ထိုအထဲ၌ပင် မျှော်လင့်ခြင်းကိုပေးခဲ့သည်။ ရေလွမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့် အသစ်ပြန်လည်ဖန်ဆင်းရန်အကြောင်းဖန်လာသည်။ ရေထု ရေပြင်ကြီး ထဲမှ အရာဝတ္ဃုနှင့် အသစ်သောအသက်တည်ရှိမှုကို ဖြစ်လာစေပါသည်။

လှုပ်ရှားလည်ပတ်နေသောရေသည် ဖန်ဆင်းခြင်းအစ ကမ္ဘာဦးကျမ်း (၁)၌ လေထုအတွင်းရှိသောရေနှင့် မြေပြင်ပင်လယ်၌ရှိသောရေဟု ခွဲခြားပေးခဲ့ သည်။ (က၊ ၁း၇)။ ရေလွမ်းမိုးခြင်းသည် အထက်မှရေနှင့်အောက်မှရေတို့ ပြန်၍ ပေါင်းစည်း သွားခြင်းမျိုးဖြစ်လျက် သတ်မှတ်ထားသောနယ်နိမိတ်ထက် ကျော်လွန်လျှံကျသွားသည် (က၊ ၇း၁၁)။

ယင်းဖြစ်စဉ်၌ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောသတင်းစကားမှာ ဘုရားရှင်သည် ရှိသည့်ဖန်ဆင်းထားသောအရာကို ဖျက်ဆီးပြီး အသစ်ပြန်လည်ဖန်ဆင်းသော အခွင့်ကို ပြုတော်မူခဲ့သည်။ ကမ္ဘာသစ်ကို ပြန်လည်ဖန်ဆင်းသောအခါ ဟောင်းနွမ်း ပျက်စီးလျက် ရှိသောကမ္ဘာကိုပင် ပြန်၍ဦပပြင်ဖန်ဆင်းမည်ဖြစ်သည်။ ရေလွမ်းမိုးခြင်း၏ဖြစ်ပျက်ပုံမှာ ကပ်ကာလ၏အဆုံးကမ္ဘာကို ကယ်တင်မည့် အနာဂတ်လုပ်ရပ်ကို ဖော်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ‘‘ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးလျက်ရှိသောကမ္ဘာကိုပင် ပြန်၍ ပြုပြင်ဖန်ဆင်းမည်ဖြစ်သည်။ ရေလွမ်းမိုးခြင်း၏ ဖြစ်ပျက်ပုံမှာကပ်ကာလ၏ အဆုံးကမ္ဘာကို ကယ်တင်မည့် အနာဂတ်လုပ်ရပ်ကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ ‘‘ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ် ကိုလည်းငါမြင်၏။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ရှေးကောင်းကင်နှင့် ရှေးမြေကြီးသည် ရွေ့သွားကြပြီ’’ (ဗျာ၊ ၂၁း၁)။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်းခံရရန် မည်သို့ဖျက်ဆီးခြင်း ခံရန်လိုပါသနည်း (ရောမ၊ ၆း၁-၆) ကိုကြည့်ပါ။

အင်္ဂါနေ့

ဧပြီလ ၁၉ ရက်

ရေလွမ်းမိုးခြင်းပြီးဆုံးခြင်း

က၊ ၇း၂၂-၂၄ ရေ၏ရိုက်ခတ်မှုကို ဖော်ပြထားသည်။ ‘‘ရှိသမျှသက်ရှိ သတ္တဝါ’’ အားလုံးသေဆုံးကုန်သည် (က၊ ၇း၂၃)။ ရေသည်မြေမျက်နှာပြင် အားလုံးကို ရက်ပေါင်းတစ်ရာ့ငါးဆယ်တိုင်တိုင် ဖုံးလွမ်းထားသည်။ ဘုရားရှင် သတိမရလျှင် မည်သည့်မျှော်လင့်ချက်မျှမရှိနိုင်တော့ပါ (က၊ ၈း၁)။  ထိုစကားသည် ကျမ်းချက်၏ ရေလွမ်းမိုးခြင်းအကြောင်းကို အဓိကထား၍ အထူးသတင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။

က၊ ၈း၁ ကိုဖတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် နောဧကို သတိရ အောက်မေ့သည်ဟု ဆိုရာတွင် မည်သို့အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သနည်း။

‘‘ဇခါးရ်’’ ဟူသောဝေါဟာရသည် ‘‘သတိရ’’ သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။  ဘုရားရှင်မေ့လျော့တော်မူမကြောင်းဟုဆိုရာ စိတ်လှုပ် ရှားမှုထက်သာလွန်သည်။  သမ္မာကျမ်းစာ၏ဖော်ပြချက်အရ အောက်မေ့ သတိရတတ်သော ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကတိတော်ကိုလည်း ပြည့်စုံကာ ကယ်တင်တော်မူခြင်းအမှုကို ပြုတော်မူသည် (က၊ ၁၉း၂၉ ကိုဖတ်ပါ)။ ရေလွမ်းမိုးခြင်းအကြောင်း၌ ဘုရားရှင် ‘‘သတိရတော်မူ’’ သည်ဟုဆိုရာ ရေသည် ‘‘ရပ်တန့်သွားသည်’’ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။ (က၊ ၈း၂) မကြာမီ နောဧသည် သင်္ဘာထဲမှအပြင်သို့ထွက်ရတော့မည် (က၊ ၈း၁၆)။

သင်္ဘောထဲမှထွက်ရန် အမိန့်တော်အတိအကျကို မရရှိသော်လည်း နောဧသည် ကျီးအတစ်ကောင်ကို ယူ၍လွတ်ကြည့်သည်။ ထိုနောက်၌ ချိုးငှက်ကို လွတ်ကြည့်ပြန်သည်။ အခြေအနေကို စမ်းသပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၌ လွတ်လိုက်သောချိုးငှက်သည် ပြန်၍မလာတော့သည်ကိုမြင်လျှင် ‘‘နောဧသည် သင််ဘောအမိုးကိုပယ်ဖျက်၍ ကြည့်ရှုသောအခါ မြေမျက်နှာ သွေ့ခြောက်စ ရှိသည်ကိုမြင်၏’’ (က၊ ၈း၁၃)။

နောဧ၏သဘောထားသည် သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင် သင်ယူတတ်သူဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်၌ကြည့်လျှင် သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို တိုက်ရိုက်စကား ပြောခြင်းမရှိနိုင်သော်လည်း ထာဝရဘုရားရှင်ကို လူတို့ ကိုးစားယုံကြည်ကြပါဟု သင်ကြားပေးနေပါသည်။ တစ်ဖက်၌လည်း ယုံကြည်ခြင်းသည် စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် တွေးတောခြင်း၏ တန်ဖိုးကိုမလျော့ကျသွား စေပါကြောင်းကိုပြသပေးသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် အတွေးအခါ်အကြံအစည်ကို ဖယ်ထုတ်ခြင်းမရှိပါ။ ယင်းအပြင်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောသင်ခန်းစာအမှန်ကို မြင်တွေ့စေပါသည်။

နောက်ဆုံးမှာ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း၊ သင်္ဘော၏ အပြင်သို့ထွက်ရန်စေခိုင်းသည့်အတိုင်း နောဧသည်အပြင်သို့ထွက်လာသည် (က၊ ၈း၁၅-၁၉)။ လုံခြုံမှုရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရန် ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ နောဧသည် ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်၍ ဘုရားရှင်အချက်ပြမှသာ သင်္ဘော၏ အပြင်ဖက်သို့ထွက်လာသည်။ သင်္ဘော၏အတွင်းမှာသာ သည်းခံစောင့်ဆိုင်း နေခဲ့သည်။ ‘‘ဘုရားရှင်၏အမိန့်တော်ကို နာခံစောင့်ထိန်းလျက် ထွက်လာရမည့် အချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးမှာ ကောင်းကင်မှကောင်းကင်တမန် တစ်ပါးသည်ဆင်းလာ၍ သင်္ဘော၏တံခါးပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်သည်။ ဘိုးဘိုးကြီးနောဧနှင့် မိသားစုအပါအဝင် ရှိသမျှတိရစ္ဆာန်အားလုံးကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ သင်္ဘောကြီး၏အပြင်သို့ ထုတ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ရှေးဘိုးဘေးနှင့်ပ‌ရောဖက်များ စ. ၁ဝ၅.

က၊ ၈း၁။ က၊ ၁၉း၂၉ နှင့် ဆာ၊ ၁ဝ၆း၄ ကိုဖတ်ပါ။ ‘‘ဘုရားရှင်သတိရအောက်မေ့တော်မူလျှင်’’ ဟုဆိုသော စကားရပ်သည် မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်ဆောင်သနည်း။ ယင်းအမှန်တရားသည် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသနည်း။ ယခုအချိန်အတွက် ဘုရားသခင်သည် သင့်ကို အောက်မေ့သတိရေတာ်မူကြောင်း မည်သည့်သင်္ကေတနှင့်‌ဖော်ြပပါသနည်။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ဧပြီလ ၂ဝ ရက်

ပဋိညာဉ် - အပိုင်း (၁)

ယခုအချိန်သည် ကတိတော်ထားသော ပဋိညာဉ်ပြည့်စုံရမည့်အချိန် ဖြစ်သည်။ ‘‘သင်၌မူကား၊ ငါ့ပဋိညာဉ်ကိုငါတည်စေမည်။ သင်သည် သား၊ မယား၊ ချွေးမများနှင့်တကွ၊ သင်္ဘောထဲသို့ဝင်ရမည်’’ (က၊ ၆း၁၈)။ ဘုရားသခင် ဖျက်ဆီးခြင်းအမှုကို ပြုတော့မည့်အချိန် (က၊ ၆း၁၇) တွင် ထိုပဋိညာဉ်သည် အသက်ရှင်ရန်အတွက် ကတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။

က၊ ၈း၂ဝ ကိုဖတ်ပါ။ ပထမဦးဆုံး သင်္ဘောထဲမှထွက်လာသည်နှင့် နောဧသည် မည်သည့်အမှုကိုပြုသနည်း။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

အာဒံနှင့်ဧဝလိုပင် ဖန်ဆင်းခြင်းပြီးပြီးချင်း ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ဘုရားသခင်ကို ဥပုဉ်နေ့မှာဝတ်ပြုကြရသည်။ နောဧသည် ရေလွမ်းမိုးခြင်း ပြီးသည်နှင့် ချက်ချင်းထာဝရဘုရားကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းပြုသည်။ ဖန်ဆင်းခြင်း အခြားအသစ်တစ်ခုကိုဖြစ်သည်။ ကွာခြားပုံမှာ ဝတ်ပြုခြင်းနှစ်ခုအကြားဖြစ်သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကဲ့သို့ ဘုရားရှင်ကို တိုက်ရိုက်မျက်မြင်ဖူးတွေ့ရသည်မဟုတ်ပါ။ နောဧသည် ပူဇော်သကာနှင့်အတူ ဘုရားရှင်ကို ဝတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ယဇ်ပလ္လင်တည်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ကျမ်းစာ၌ ပထမဦးဆုံးဖော်ပြခဲ့သော အချက်ဖြစ်သည်။ ပူဇော်သောယဇ်မှာ မီးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ‘‘အိုလား’’ ဟုခေါ်ဆို၍ ထိုပူဇော်ပုံသည် ရှေးအကျဆုံးယဇ်ပူဇော်နည်းဖြစ်သည်။နောဧအတွက်မှာ ထိုပူဇော်ခြင်းသည် ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုသောပူဇော်ပွဲပင် ဖြစ်သည်။ (တော၊ ၁၅း၁-၁၁ ကိုဖတ်ပါ။) ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖော်ပြသောအမှုပင်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူ၏အသက်ကို ကယ်တင်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

က၊ ၉း၂-၄ ကိုဖတ်ပါ။ ရေလွမ်းမိုးခြင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတို့၏ အစားအစာကို မည်သို့ထိခိုက်သွားခဲ့သနည်း။ ဘုရားရှင်၏တားမြစ်ထားခြင်း နောက်ကွယ်၌ မည်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပါရှိလာသနည်း။

ရေလွမ်းမိုးခြင်း၏ ထိခိုက်ခြင်းကြောင့် အသီးအရွက်သစ်သီးဝလံများ အကုန်ပျက်စီးသွားတော့သည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည်လူသားများအား တိရစ္ဆာန်အသားကိုစားသုံးရန် အခွင့်ပေးလိုက်သည်။ လူတို့၏စားသောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့် လူနှင့်တိရစ္ဆာတို့အကြား ရင်းနှီးဆက်ဆံမှုလည်း ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ မူလဖန်ဆင်းခြင်း၏အခြေအနေနှင့် ရေလွမ်းမိုးပြီး ရှိသောအခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် လူသားနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့သည် အသီးအရွက်သစ်သီးဝလံကိုသာ စားသုံးခဲ့ကြသည်။ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ရန်လိုခြောက်လှန့်မှု လည်းမရှိခဲ့ပါ။ ရေလွမ်းမိုးပြီးနောက် ကမ္ဘာကြီးအခြေအနေ သည် လူသားများမှ တိရစ္ဆာန်ကို သတ်ဖြတ်စားကြသောကြောင့် တစ်ဘက် နှင့်တစ်ဘက် ရန်သူလို ဖြစ်လာကာ သူ့ကိုကိုယ်ကြောက်၊ ကိုယ့်ကိုသူကြောက် အခြေအနေဖြစ်လာသည် (က၊ ၉း၂)။ သို့ဖြစ်၍ လူဦးလျှင်တိရစ္ဆာများ အစားခံရသလို တိရစ္ဆာန်များဦးလျှင် လူသည်လည်းအစားခံရတော့သည်။ မယုံစရာမရှိ။ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့သည် ရင်းနှီးရာမှ သီးခြားနေထိုင်လာတော့သည်။ တစ်ချိန်၌ ဧဒင်ဥယျာဉ်အတွင်း အတူပျော် ရွင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

ဘုရားသခင်သည် သည်းခံခွင့်လွတ်တော်မူ၍ ထိုနှစ်ဖွဲ့ (လူနှင့်တိရစ္ဆာန်) တို့အကြား သတ်မှတ်ချက်ချကာ တိရစ္ဆာန်သည် အဓိကအစာဟုမသတ်မှတ် ပေးပါ။ ပထမဦးစွာ သန့်ရှင်းသောအကောင်နှင့် မသန့်ရှင်းသောအကောင်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ဖန်ဆင်းစဉ် ကပင် ရည်ရွယ်ချက်ထား၍ ဖန်ဆင်းထားခဲ့သည် (က၊ ၈း၁၉၊ ၂ဝ ကို က၊ ၁း၂၁၊ ၂၄ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ)။ ဒုတိယချက်မှာ အသွေးကိုသွန်း၍ အသွေးကိုမစားရန်အတွက် ပညတ်သည့်အကြောင်းမှာ အသွေးသည် အသက်ရှင်ရန်အတွက် (အသက်) ပင်ဖြစ်သောကြောင့်ြဖစ်သည်။ (က၊ ၉း၄)။

ကြာသပတေးနေ့

ဧပြီလ ၂၁ ရက်

ပဋိညာဉ် - အပိုင်း (၂)

က၊ ၈း၂၁ – ၉း၁ ကိုဖတ်ပါ။ အသက်ရှင်နိုင်ရန် ဘုရားရှင် ထိန်းသိမ်းပေးထားသော အမှတ်လက္ခာဏာသည် မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။ ဆက်လက်အသက် ရှင်ခြင်းအသက်တာကို ဘုရားသခင် မည်သို့ကောင်းချီး ပေးထားသနည်း။

အသက်ရှင်နိုင်ရန်အတွက် ဘုရားပေးထားသောအရာမှာ ကရုဏာတော် ဖြစ်သည်။ လူတို့၏ကောင်းသောသီလအကျင့်ကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ဆိုးသွမ်းသောလူသားများ ကမ္ဘာပေါ်အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် ဘုရားရှင်မှ ထိန်သိမ်းမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသည် (က၊ ၈း၂၁)။ က၊ ၈း၂၂။ ‘‘မြေကြီးမကုန်မီတိုင်အောင်’’ ဟုရေးသားထားရာ ဤကမ္ဘာကြီးသက်တမ်း မကုန်မဆုံးသည်အထိဖြစ်သည်။ ရာသီအလီလီ လည်ပတ်ပြောင်းလဲနေမည် ဖြစ်သည်။

ထို့အတူအသက်ကိုလည်း ဘုရားရှင်ပြုစုထိန်းသိမ်းထားပါမည်။ အတိုချုံးဆိုသော် ကိုယ်တော်သည် မိမိ၏ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာတော်ကြောင့် လက်လွတ်အဆုံးရှုံး ခံမည်မဟုတ်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။

ဆက်လက်၍ပါရှိသောကျမ်းချက်မှာ ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာ အကြောင်းပါလာပါသည်။ အထူးသဖြင့် မူလဖန်ဆင်းခြင်းအချိန်အကြောင်းသို့ ပြန်သွားသည်။ မူလဖန်ဆင်းခြင်းအချိန်ကို ကောင်းချီးမင်္ဂလာနှင့်ဒွန်တွဲထားသည် (က၊ ၁း၂၂၊ ၂၈။ က၊ ၂း၃)။ ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို တစ်ဖန်ပြန်၍ အစပြုရန် အခွင့်အရေးပေးထားသည်။

က၊ ၉း၈-၁၇ ကိုဖတ်ပါ။ သက်တံရောင်စဉ်၏ပေါ်ထွက်လာခြင်း အဓိပ္ပာယ် မည်သို့ရှိသနည်း။ မည်သည့်ပဋိညာဉ်ပြုချက်နိမိတ်လက္ခဏာ ဖြစ်သနည်း (က၊ ၉း၁၃)။ အခြားလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေပါ သလား။ အထူသဖြင့် ဥပုသ်နေ့နှင့်ဆိုင်ပါသလား။

‘‘ပဋိညာဉ်—ထားရှိသည်’’ ဟုဆိုသောစကားစုကို သုံးကြိမ်သုံးခါ ပြန်၍ ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ (က၊ ၉း၉၊ ၁၁၊ ၁၇)၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏ကတိတော်ကို ပြည့်စုံစေမည့်အမှတ်သက်သေဖြစ်ကြောင်း (က၊ ၆း၁၈)။ နောက်ဆက်ပါရှိလာသောအပိုင်းမှာ ခြောက်ရက်ပတ်လုံး ဖန်ဆင်းခြင်းအမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ခုနစ်ရက်မြောက်သော သတ္တမနေ့ဖြင့် ချုပ်ထားကာ ဖန်ဆင်းခြင်းအမှုကို အမှတ်အသားပြုထား၏။ ဥပုသ်နေ့ဖြစ် သည်။ ကျမ်းချက်၏ဖေါ်ပြချက်အတွင်းမှာပင် အကြိမ်ပေါင်းခုနစ်ကြိမ်ဖြင့် ပဋိညာဉ်ဆိုသောစကားလုံးကို မှတ်တမ်းဦပထားသည်။ ထိုပဋိညာဉ်စကားသည် ဥပုသ်နေ့ဖြင့်အမှတ်အသားထားကာ သက်တံရောင်ကဲ့သို့ပင် ဥပုသ်နေ့သည် ပဋိညာဉ်ပြုထားသောအကြောင်းကို ပြသနေပါသည် (က၊ ၉း၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆) ကို ထွက်၊ ၃၁း၁၂-၁၇ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ သက်တံရောင်သည် မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတစ်ခွင် ရောင်စဉ်ကွန့်မြူးနေသကဲ့သို့ ဥပုသ်နေ့သည်လည်း လောကတစ်ခွင်သို့ လွမ်းမိုးထင်ရှားသော ဖန်ဆင်းခြင်းအမှတ်အသားပင်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းအတွက်၊ နေရာတိုင်းအတွက် ကမ္ဘာြကီးကိုရေလွမ်းမိုးခြင်းမရှိတော့ဟု အာမခံသော အမှတ်အသားအတိုင်းဖြစ်သည်။

နောက်တစ်ကြိမ်သက်တံကိုတွေ့ရလျှင် ဘုရားသခင်၏ကတိတော်ကို ပြန်၍စဉ်းစားပါ။ ထိုကတိတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့် ယုံကြည်ရသနည်း။ သက်တံပေါ်ထွက်လာခြင်းအပေါ် ကျွနု်ပ်တို့မည်မျှ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက် နိုင်မည်နည်း။

သောကြာနေ့

၂၂ ရက်

ဆက်လက်လေ့လာရန်။ လူတို့၏စိတ်ထားနှင့်အပြုအမူအကျင့်အကြံကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် ရေမလွမ်းမိုးမီအချိန်နှင့် ယခုကျွန်ုပ်တို့အချိန်သည် အလွန်တူညီနေပါသည်။ လူသားများ အလွန်ဆိုးသွမ်းနေပြီး လူတို့၏သဘာဝဖြစ်စဉ်သည် အသစ်ဖြစ် လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုသူတို့၏အချိန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။

ရေမလွမ်းမိုးမီအချိန်၌ ပြုသောအပြစ်မျိုးကဲ့သို့ပင် ယခုလူတို့သည် ပြုနေကြသည်။ လူသားတို့၏စိတ်များ၌ ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့စိတ် မရှိတော့ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်ချက်များကို အလေးမထားတော့ပါ။ လောကရေးရာ ပျော်ပါးခြင်းများကို ထိုအချိန်၌ရှိသောသူများပြုကြသကဲ့သို့ ယခုလူများလည်း ဦပနေကြသည်။ ထိုခေတ်ထိုအခါ၌ ပျော်ပါးစားသောက်ခြင်းကို ဘုရားရှင်မရှုတ်ချ။ သူတို့ဦပသောအပြစ်များသည် အစားအစာနှင့်သောက်ရန်ကို ပေးသောသူအား ဂုဏ်ဦပစေခြင်းမရှိပါ။ ခံတွင်းရသကို စိတ်အလိုလိုက်ကြသည်။ ထိမ်မြားခြင်း၌လည်း ဥပဒေထားပေးထားပါသည်။ ထိမ်းမြားခြင်းသည် ဘုရားသခင် ချမှတ်ပေးသော ကိစ္စဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံး စတင်ချမှတ်ထားသော ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ထိမ်းမြားခြင်းကို ကောင်းချီးပေး၍ ဘုန်းအသရေနှင့် လွမ်းခြုံပေးထားသည်။ ထိုထိမ်းမြားမှုကိုခန့်ထားကာ သန့်ရှင်းစေပါသည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည် ညွန်ကြားမိန့်မှာစကားများကို လူသားတို့မေ့လျော့ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ထိမ်းမြားခြင်းသည် ညစ်ညူးခြင်း ကိစ္စအဖြစ်ထင်ရှားလာသည်။ ရေမလွမ်းမိုးမီအချိန်မှ ထိမ်းမြားခြင်းသဘောအတိုင်း ယခုအချိန်ပြန်ရောက်လာ ပြီဖြစ်သည်။ အလွဲသုံးစားခြင်းများ၊ အားဂတိအမှု    များနှင့် ခိုးယူပေါင်းသင်းမှုများသည် မြင့်မြတ်နေသောအဆင့်ကို အောက်သို့ ကျဆင်းနေစေပါသည်။ လူသတ်မှုများ၊ တိုင်းပြည်တိုင်းတွင် လူတို့၏ စိတ်သဘောသည် မင်းမဲ့စရိုက်၊ ပရမ်းပတာ ဖြစ်နေကြသည်။ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်များသည် ကမ္ဘာကြီးကို ခြိမ်းခြောက် လျက်ရှိနေသည်။ အပြစ်များကြောင့် ကမ္ဘာကြီးမီးဟုန်းဟုန်း တောက်မည့်အချိန်  အလွန်နီးနေပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုအပြစ်များကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည် ကျိန်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်း ခံနေရသည်။ ရေမလွမ်းမိုးမီအချိန် လူတို့စိတ်သဘောနှင့် ယခုခေတ်အချိန် လူတို့၏စိတ်သဘောများ အတူတူပင်ဖြစ်လာသည်။ ယခုအချိန်အတောအတွင်း ခရစ်ယာန်လောကအတွင်းမှာပင် မှုခင်း၊ ရာဇဝတ်မှုများနေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ကြောက်စရာအလွန်ကောင်းနေ၍၊ ဖျက်ဆီးခြင်းရေမလွမ်းမိုးမီအချိန် လူတို့အလွန်ဆိုး နေခဲ့၍ ဖျက်ဆီးခြင်းခံကြရသည့်နည်းတူ ယခုတွင်လည်း ဖျက်ဆီးခြင်းခံကြရရန် အလွန်နီးပြီ။ ရှေးဘိုးဘေးနှင့်ပရောဖက်များ စစ. ၁ဝ၁၊၁ဝ၂.