သင်ခန်းစာ (၃)

ဧပြီလ ၉ - ၁၅

ကာဣနနှင့်သူ၏အမွေ

ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း

ဧပြီလ ၉ ရက်

ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။      က၊ ၄။ ဟေဗြဲ ၁၁း၄။ မိက္ခာ၊ ၆း၇။ ဟေရှာယ၊ ၁း၁၁။ ၁ကော၊ ၁ဝး၁၃။ ၁ယော၊ ၃း၁၂။ က၊ ၅။ က၊ ၆း၁-၅။

အလွတ်ကျမ်းချက်: ‘‘သင်သည် ကောင်းမွန်စွာပြုလျှင် အခွင့်မရသလော။ ကောင်းမွန်စွာမပြုလျှင်၊ အပြစ်ဖြေသောယဇ်ကောင်သည် တံခါးနားမှာ ဝပ်လျက်ရှိ၏။ သူသည်သင်၏ အလိုသို့ လိုက်၍၊ သင်သည်သူ့ကို အုပ်စိုးရ၏ဟု ကာဣနကိုမိန့်တော်မူ၏’’ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း၊ ၄း၇)။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း၌ လူသားကျဆုံးပြီးသည်နှင့်မကြာမီ မည်သည့် အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သနည်း။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ဧဒင်ဥယျာဉ်မှနှင်ထုတ် တော်မူခဲ့ပြီး မွေးဖွားရမည်၊ သေဆုံးရမည်အကြောင်းသည် ပြည့်စုံလာခဲ့သည်။ ထိုမှတ်တမ်းကို ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီးအစဉ်အလိုက် မြင်တွေ့ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း (၃) နှင့် (၄) တွင် အဓိကကျသောစကားလုံးများစွာ ယှဉ်တွဲပါဝင် နေပါသည်။ အပြစ်အကြောင်း ရှင်းလင်းချက် (က၊ ၃း၆-၈ ကို က၊ ၄း၈ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ မြေကြီး ‘‘အာဒံမှ’’ (က၊ ၃း၁၇ ကို က၊ ၄း၁၁ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ)၊ ဧဒင်ဥယျာဉ်မှနှင်ထုတ်ခြင်း (က၊ ၃း၂၄ ကို က၊ ၄း၁၂၊ ၁၆ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ)။

ဖော်ပြခဲ့သောအကြောင်းအရာများသည် ပြည့်စုံခဲ့သောအရာများ ဖြစ်သည်။ အနာဂတ္တိစကားနှင့် ကြိုတင်ဟောကြားချက်အားလုံးသည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ ကျဆုံးခြင်းနောက် ဖြစ်လာမည့်အရာတိုင်း ပြည့်စုံလာသည်။ အာဒံကိုနှင်ထုတ်ပြီးနောက် မျှော်လင့်စရာများနှင့်အပြည့်ပါရှိသည်။ သားဦးကို မွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ မွေးဖွားလာသော သားဦးလေးကိုကြည့်ပြီး ဘုရားရှင် ကတိပေးတော်မူသော ကယ်တင်ရှင် မေရှိယပင် ဖြစ်မည်ဟု အထင်ရှိနေသည် (က၊ ၃း၁၅)။ သူမ၏စိတ်ထဲ၌ ထင်နေသည်မှာ ကလေးငယ်သည် မေရှိယပင် ဖြစ်မည်။

နောက်ပြသနာတစ်ခုဝင်ရောက်လာသည်။ ကာဣနသည် မှုခင်း တစ်ခုကို ကျူးလွန်လိုက်သည်။ ပြသနာများဆက်တိုက်အနေဖြင့် လာမက် သည် ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ပြန်၏။ သူ၏သက်တမ်းသည်လည်း တိုတောင်း လာတော့သည်။ မကောင်းမှုများ သာ၍များပြားလာတော့သည်။ ထိုအခြင်း အရာသည် ကမ္ဘာဦး ၃ မှကျိန်ခြင်း၏ရလဒ်ပြည့်စုံလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

မျှော်လင့်ချက်အားလုံး မပျောက်ဆုံးသေးပါ။

တနင်္ဂနွေနေ့

ဧပြီလ ၁ဝ ရက်

ကာဣနနှင့်အာဗေလ

က၊ ၄း၁၊၂ ကိုဖတ်ပါ။ မွေးဖွားလာသောသားယောက်ျားနှစ်ဦး၏ အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်သင်ခန်းစာရှိသနည်း။

 ပထမအကြောင်းမှာ ကျမ်းရေးသူသည် အာဒံအား ဧဒင်ဥယျာဉ်မှ နှင်ထုတ်ပြီး မွေးဖွားလာသောသားအကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဟေဗြဲစကားစု တစ်စုကို က၊ ၄း၁ မှာတွေ့ရသည်မှာ ‘‘ယာဝဲ’’ သခင်ဘုရားသည် တိုက်ရိုက်လူယောက်ျားတစ်ဦးကို  ဆိုလိုပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲဘာသာ ပြန်ဆိုချက်၏အရေးအသားတွင် ‘‘ငါသည်လူယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုရရှိပြီ၊ သူသည် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်၏’’ ဘုရားပေးသောသားယောက်ျား တစ်ယောက်ကို ငါရရှိပြီဟူ၍လည်း အနက်ပြန်ဆိုသည်။

တိုက်ရိုက်အနက်ပြန်ဆိုချက်အရ ဧဝသည် မေရှိယနှင့်ဆိုင်သော ကတိတော် အကြောင်း (က၊ ၃း၁၅)ကိုအမှတ်ရသည်။ ထိုကြောင့် ကယ်တင်ရှင်ကို သူမမွေးဖွားရပြီ ဟုယုံကြည်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဧဒင်ဥယျာဉ်၌ပင် ကယ်တင်ရှင်၏အကြောင်းကို ကြိုတင်ဟောပြောထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာသော ကတိတော်ကို အာဒံနှင့်ဧဝတို့ ကြားရသောအချိန်တွင် လျင်လျင်မြန်မြန်ပြည့်စုံလာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။ သားဦးရရှိလာသောအခါ အလွန်မှပင်ပျော်ရွင်ကြသည်။ ကယ်တင်ပေးမည့်သူဟူ၍လည်း ယုံကြည်သည်။ အယ်လင် ဂျီ ၀ှိုက်စာအုပ် ထာ၀ရလိုအင်သက်တော်စဥ်  စ. ၃၁.

ကာဣနမွေးဖွားလာသောအခါ မိဘနှစ်ပါးတို့သည် သားဦးကိုရရှိသည် ထက်မက ရှိခိုးမတတ်ရိုသေလေးစားကြ၏။ သူသည် ကမ္ဘာဦးကျမ်း၏ ဖော်ပြချက်အတိုင်း မွေးဖွားလာသူဖြစ်သည်။ ကာဣနမွေးဖွားလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဧဝသည် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဝမ်းသာမှုရှိသော်လည်း အာဗေလ မွေးဖွားရာတွင်မူ ထူးခြားသော ဝမ်းသာမှုမျိုးမရှိိပါ။ မည်သည့်မှတ်တမ်းမျိုးမှလည်း ရေးသားထားသည်ကိုမတွေ့ရပါ။ ကာဣန၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ် ဖတ်ကြည့်လျှင် နောက်တစ်ဖန် ဧဝသည် မွေးဖွားသည် ဟူ၍သာ သာမန် သဘောမျိုးဖြင့်ဖော်ပြရေးသားထားသည်။ (က၊ ၄း၂)။

ကာဣန၏အမည်ကို ဟေဗြဲကြိယာပုဒ်ဖြင့် ‘‘ခါန’’ ဟုခေါ်ကာ တန်ဖိုးရှိသော အရာတစ်စုံတစ်ရာကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ရပြီဟု အနက်ပြန်ဆိုနိုင်ပါသည်။ တစ်ဖက်၌ ဟေဗြဲဝေါဟာရတွင် ‘‘ဟေဘယ်’’ ဟုခေါ်ကာ (အာဗေလ) ဟုခေါ်ဆိုပြန်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ‘‘လွင့်မျောခြင်း’’ (ဆာ၊ ၆၂း၉) နှင့် ‘‘အခိုးအငွေ့’’ (ဆာ၊ ၁၄၄း၄) ဗလာနတ္တိ၊

တစ်စုံတစ်ရာမျှမရှိသောစကားမျိုးကို ဒေသနာကျမ်း၌ ‘‘ဟေဘယ်’’ အေဗယ် (အာဗေလ) ကို  ထပ်ခါထပ်ခါ အနတ္တ၊ အနတ္တသက်သက်ဟု ကြိမ်ဖန်များစွာ အသုံးပြုထား ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထိုကြောင့် ကျမ်းချက်ကိုရှည်ရှည်ဝေးဝေး ဖတ်ရန်မလိုဘဲ၊ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ကာဣနအပေါ်မှာသာ မျှော်လင့်ချက် များစွာထားရှိ ကြောင်းသိရသည်။ သူ၏ညီအာဗေလကိုမူ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မည့် ကတိတော်ထားသော မေရှိယဟု လုံးဝသဘောမထားကြပါ။

အသက်တာ၌ ‘‘ဟေဘယ်’’ ကဲ့သို့လိုမျိုးအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိပါသလား။ အဖြစ်မှန်နှင့်အမှန်မဟုတ်သော အကြောင်းစပ်ကြား မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။

တနင်္လာနေ့

ဧပြီလ ၁၁ ရက်

ပူဇော်ခြင်းနှစ်မျိုး

ကာဣနနှင့်အာဗေလတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် နာမည်နှင့် လိုက်ဖက်ကြသည်။ နေပုံထိုင်ပုံအပြင် အလုပ်အကိုင်ကိုလည်းဖော်ပြသည်။ ကာဣနသည် ‘‘မြေ၌စိုက်ပျိုးသူ’’ (က၊ ၄း၂) ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကိုယ်ကာယကိုအားကိုးသည်။ အာဗေလမှာမူ ‘‘သိုး’’ ကိုကြည့်ရှုထိန်းသိမ်းသူ (က၊ ၄း၂) ဖြစ်၍ စိတ်နူးညံ့ပြီး သနားကြင်နာတတ်သည်။
ကာဣနသည် အသီးအနှံကို ထုတ်လုပ်စိုက်ပျိုးသူဖြစ်သည်။ အာဗေလသည် သိုးများမွေးမြူသူဖြစ်သည်။ မတူညီသောလုပ်ကိုင်စားသောက်ပုံ နှစ်မျိုးမှ မတူညီသည့် ပူဇော်ဆက်သခြင်းကိုဖြစ်စေရန်မှာအံ့သြဖွယ်မရှိပါ။ (ကာဣနထံမှအသီးအနှံနှင့် အာဗေလထံမှသိုးဖြစ်ကြသည်) သူတို့၏ စိတ်ဝင်စားခြင်းသည်လည်း မတူညီသော ယဇ်ပူဇော်ပုံနှစ်မျိုးကို ဖြစ်လာစေပါသည်။ အတွေးအခေါ်သဘောထားများ ကွဲပြားသွားသည်။ ကာဣနသည် မြေမှ အသီးအနှံရရှိစေရန်အားထုတ်သလို အာဗေလသည် တိရစ္ဆာန်အစီးအပွား၌ အားစိုက်ခဲ့သည်။ သိုးများစွာ ပေါက်ဖွားလာ စေရန်ကြိုးစား၏။

က၊ ၄း၁-၅ နှင့် ဟေဗြဲ ၁၁း၄ ကိုဖတ်ပါ။ ဘုရားရှင်သည် အာဗေလ၏ယဇ်ကိုလက်ခံပြီး ကာဣန၏ယဇ်ကို အဘယ်ကြောင့် ငြင်းပယ်ခဲ့သနည်း။ ယင်းပြသနာအတွက် ကျွနု်ပ်တို့မည်သို့နားလည်ရမည်နည်း။

‘‘အသွေးသွန်းခြင်းမရှိလျှင် အပြစ်ဖြေလွတ်ခွင့်မရနိုင်ပါ။ သို့ဖြစ်၍ ကာဣနနှင့်အာဗေလတို့သည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်၌ ယုံကြည်ခြင်းကို ပြသရမည်။ အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်း၏ကတိတော်ကိုရရှိရန် တိရစ္ဆာန်စုမှ အဦးဖွားသောအကောင်ကို ယဇ်ပူဇော်ရမည်။ အခြားသောမြေ၌ဖြစ်သည့် အသီးအနှံဖြင့်ပူဇော်လိုလျှင် ကျေးဇူးတင်သော အလှူအဖြစ် သတ်မှတ်ကြ ရမည်။’’ ရှေးဘိုးဘေးနှင်ပရောဖက်များ‌
စ. ၇၁.
အာဗေလသည် ဘုရားရှင်၏အမိန့်တော်ကိုနာခံကာ အသီးအနှံဖြင့် မပူဇော်ဘဲ တိရစ္ဆာန်ဖြင့်ယဇ်ပူဇော်သည့်အချိန်မှာ ကာဣနသည် ဘုရားစကားကို လုံးဝ လျစ်လျူရှုပြီး ထင်သလိုကြဲခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်ကိုမယူဆောင်လာ။ တိရစ္ဆာန်နှင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမပြုပါ။ မိမိိစိုက်ပျိုးသောအသီးအနှံဖြင့် ယဇ်ပူဇော် ၏။ ၎င်းမှာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း နားမထောင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူ၏ညီ အာဗေလနှင့် သဘောထား မတူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းအရာသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရမည့်သွန်သင်မှုရှုထောင့်ကို ဖော်ပြပေးသည်။ အာဗေလနှင့် သူ၏ အသွေးဖြင့် ပူဇော်ခြင်းသည် နားထောင်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှု ကိုပြသည်။ ကာဣန၏အသီးအနှံဖြင့်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် အကျင့်ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ရယူမည့်သဘောဆောင်သည်။
ပူဇော်ချက်အားလုံးသည် ဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်နှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်သည်။ အားလုံးသည် ပုံဆောင်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ကြသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ပြင်ဆင်မှု၌ အပြစ်သားများသည် ကိုယ်တိုင်အားစိုက်မှုဖြင့်မရဘဲ ဘုရားရှင်ရွေးနုတ်ရမည်မှာ အမှန်လိုအပ်နေပါသည်။

မိက္ခာ ၆း၇ နှင့် ဟေရှာယ ၁း၁၁ ကိုဖတ်ပါ။ အဆိုပါကျမ်းချက် များသည် ကျွနိုပ်တို့၏အသက်တာနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်းအပေါ် မည်သို့ သတ်မှတ်ချက်ပေးသနည်း။

အင်္ဂါနေ့

ဧပြီလ ၁၂ ရက်

မှုခင်းကျူးလွန်ခြင်း

က၊ ၄း၃-၈ ကိုဖတ်ပါ။ ကာဣနသည် မိမိ၏ညီအာဗေလကို သတ်ရသည်အထိ မည်သည့်ကိစ္စများက တိုက်တွန်းခ့ဲပါသနည်း။ (၁ယော၊ ၃း၁၂ ကိုလည်းဖတ်ပါ)။

ကာဣန၌မခံမရပ်နိုင်သော အခြေအနေနှစ်မျိုးရရှိသွားသည်။ ကာဣနသည် အလွန်စိတ်ဆိုး၍ မျက်နှာပျက်လေ၏ (က၊ ၄း၅)။ ကာဣန၏ သောကစိတ်သည် ဘုရားသခင်အပေါ်နှင့် အာဗေလကိုဒေါသထွက်ရခြင်း အကြောင်းမှာ မနာလို စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သည်ကိုမနာလိုဖြစ်သနည်း။ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ကိစ္စသက်သက်ကြောင့်လား၊ အခြားသောကျမ်းချက်ကို ဖတ်ရှုသောအခါ ထိုကိစ္စထက် ပိုသောမနာလိုခြင်းများရှိနေပါသည်။ သူ၏ ယဇ်ကိုဘုရားရှင်လက်မခံခြင်းဟု ကျမ်းစာမှဖော်ပြ၍ ကာဣနသည် အလွန် စိတ်ဆိုးခြင်း ဖြစ်သည်။

က၊ ၄း၆ မှ ဘုရားရှင်၏မေးခွန်းနှစ်ခွန်းသည် ကာဣန၏အခြေအနေ နှစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်နေသည်။ မှတ်သားရန်မှာ ဘုရားရှင်သည် ကာဣနကို အပြစ်မပြောခဲ့ပါ။ အာဒံကိုမေးခွန်းထုတ်သလိုမျိုးသာ ဘုရားရှင်မေးတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကာဣနမည်သို့ဖြေမည်ကို မသိရှိခြင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကာဣနသည် မိမိ၏အခြေအနေကိုနားလည်စေရန် ဘုရားရှင် တမင်သက်သက် မေးခွန်း မေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျဆုံးနေသော မိမိ၏လူကို ပြန်လည်ရွေး နုတ်ရန် အကြံအစည်တော်အမြဲရှိသည်။ ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း သူတို့ငြင်းပယ်နေသည်တိုင် ဘုရားရှင်သည် ဆက်၍ ကယ်တင်နေပါသည်။ မေးခွန်းမေးပြီးနောက်မှာ ကာဣနကို ဘုရားသခင် အကြံပေးခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်သည် ကာဣနကို ‘‘ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ရန်’’ တိုက်တွန်းသည်။ မှန်ကန်သောလမ်းကို ရွေးချယ်တတ်ရန်သင်ပေးသည်။ နောင်တရရန်နှင့် စိတ်သဘောထားကိုပြောင်းလဲရန် တိုက်တွန်းသည်။ ဘုရားရှင်သည် ကာဣနကို ခွင့်လွတ်လက်ခံပါမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ကာဣနသည် ဘုရားသခင်လက်ခံနိုင်သောအခွင့်ကိုရရှိ နေသေးသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်နှင့်သာ ဆိုင်၍ ကာဣန၏အားထုတ်မှု နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။

တစ်ဖက်၌လည်း ‘‘သင်သည်ကောင်းမွန်စွာပြုလျှင် အခွင့်မရသလော။ ကောင်းမွန်စွာမပြုလျှင်၊ အပြစ်ဖြေသောယဇ်ကောင်သည် တံခါးနားမှာ ဝပ်လျက်ရှိ၏။ သူသည် သင်၏အလိုသို့လိုက်၍ သင်သည်သူ့ကိုအုပ်စိုးရ၏ ဟုကာဣနကိုမိန့်တော်မူ၏’’ (က၊ ၄း၇)။ ဘုရားသခင်၏အကြံပေးခြင်းသည် အပြစ်၏တည်ရာကို ဖော်ပြလျက် ရှိသည်။ ယင်းအကြောင်းကိုကာဣနကိုယ်တိုင် တွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကာဣနကိုတစ်ဖန်ပြန်၍အကြံပေးပြန်သည်။
သူလုပ်ဆောင်သင့်သောလမ်းကိုတွေ့ရှိနိုင်ရန် အရှင်းလင်းဆုံးလမ်းညွန်ပေးသည်။

ဒုတိယမြောက်ဘုရားသခင်၏ အကြံပေးခြင်းစကားတော်သည် သူ၏ အပြစ်အတွက် ထားသောသဘောထားကို တိုက်ရိုက်အကြံပေးသည်။ တံခါးနား တွင်ဝပ်၍ ‘‘သင်၏အလိုသို့လိုက်၍’’ ဟုဆိုရာတွင် မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ရန် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ‘‘သင်မည်သူကိုအုပ်စိုးရသည်’’ ထိုနည်းဥပဒေသသည် ရှင်ယာကုပ်သွန်သင်သောနည်းအတိုင်းဖြစ်၏။ ထိုနည်းအတိုင်း ရှင်းပြသော စကားမှာ ‘‘မိမိတပ်မက်သောစိတ်ဆွဲငင်ဖြားယောင်းခြင်းကိုခံသောသူ မည်သည်ကား၊ အပြစ် သွေးဆောင်ခြင်း သို့ရောက်တတ်၏’’ (ယာကုပ်၊ ၁း၁၄)။ ဧဝံဂေလိတရား၏ သွန်သင်ချက်၌ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကို ခွင့်လွတ်ခံရရုံမကဘဲ ထိုအပြစ်ကို အောင်မြင်ကျော်လွားသွားနိုင်စေရန်ဖြစ်သည် (၁ကော ၁ဝး၁၃)။ အဆုံးမှာ ကာဣနအနေဖြင့် အပြစ်တင်စရာမည်သူမျှမရှိတော့ပါ။ မိမိ၏ အပြစ်ကြောင့်သာလျှင် ဖြစ်ရသည်ကို လက်ခံရတော့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သည်လည်း ထိုနည်းတူပင် ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလား။

လွတ်လပ်စွာကျွန်ုပ်တို့ဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခွင့််ကို ဘုရားရှင် ပေးထားပြီး ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်အတင်းအကျပ်နာခံစေခြင်းမျိုးရှိပါသလား။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ဧပြီလ ၁၃ ရက်

ကာဣနကိုအပြစ်ပေးခြင်း

က၊ ၄း၉-၁၆ ကိုဖတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့် သင်၏ညီအာဗေလ အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုမေးရသနည်း။ ကာဣန၏အပြစ်နှင့်ဆက်စပ်မှု ရှိပါသလား။ လုပ်သမျှမြေအသီးအနှံဖြစ်မလာရ၊ မြေကြီးပေါ်မှာပြေးရသောသူ၊ အရပ်ရပ် လည်ရသောသူ ဖြစ်လာရခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။ (က၊ ၄း၁၂)။

ကာဣနကိုမေးသောမေးခွန်းသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်တွင်းမှ အာဒံအား မေးသောမေးခွန်းကို အသံပြန်၍ထွက်လာစေသည်။ သင်တို့အဘယ်မှာရှိ သနည်း။ ထိုစကားတော်မေးခွန်းသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်မှအပြစ်နှင့် ယခုချိန်ပြုသော အပြစ်ကို အဆက်အစပ်ဖြစ်စေပါသည်။ (ကာဣန၏အပြစ်နှင့် အာဒံ၏အပြစ်)။

ကာဣနသည်မိမိပြုမိသောအပြစ်အတွက် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ အာဒံ မှာမူ ထိုသို့မဟုတ်ခဲ့ပါ။ အခြားသူအပေါ် အပြစ်တင်ပြောဆိုရုံရှိသည်။ ကာဣန အလှည့်၌ ဘုရားရှင်ကို ပေါ်တင်ပြန်၍ပြောဆိုသည်။ ဘုရားရှင်သည် ကာဣန နှင့်ဖက်ပြီး သူပြုခဲ့သောရာဇဝတ်မှုအတွက် အချိန်အကုန်မခံတော့ပါ။ တတိယ မြောက်မေးခွန်းကို ဘုရားရှင်မေးသောအခါမှာ ‘‘သင်သည် မည်သို့ပြုခဲ့ပြီး သနည်း’’ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကာဣနပြန်ဖြေမည့်အဖြေကိုပင် မစောင့်တော့ပါ။ အရာခပ်သိမ်းကို ဘုရားရှင်သိမြင်တော်မူကြောင်းကို ကာဣနအား သတိပေးလိုက်သည်။ အာဗေလ၏ အသွေးသည် မြေကြီးထဲမှသူ့အား အော်ဟစ်နေသည်ဟု ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူခဲ့သည် (က၊ ၄း၁ဝ)။ အမူအရာ ပြသချက်မှာ ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာကို သိမြင်တော်မူ၍ ကလဲ့စားချေပေးမည်ဟု ပြသနေခြင်းဖြစ်သည်။ လူသတ်မှုကို ကျူးလွန်ကြောင်း ဘုရားရှင်သိ၍ ထိုရာဇဝတ်မှုအတွက် အပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ် မည်ဖြစ်သည်။ အာဗေလသည် မြေကြီးထဲရောက်နေပြီ၊ လူသားများ အပြစ်တွင်း ကျဆင်းစဉ် ဘုရားသခင်ပြောခဲ့သောစကား၊ အာဒံကိုဘုရားရှင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ယခုဖြစ်နေပြီ (က၊ ၃း၁၉)။

က၊ ၄း၁၄ ကိုဖတ်ပါ။ ကာဣန၏တန်ပြန်ပြောသောစကား၏ အဓိပ္ပာယ်မည်သို့သက်ရောက်သနည်း။ ‘‘မျက်နှာတော်ကိုလည်းမမြင်ရ’’ ဆိုသည့် စကားသည် မည်သို့သဘောသက်ရောက်သနည်း။

အာဗေလ၏အသွေးသည် မြေကြီးပေါ်သွန်းလောင်းခံရခြင်းကြောင့် မြေကြီးသည် ကျိန်ခြင်းခံနေရပြန်ပြီ (က၊ ၄း၁၂)။ ရလဒ်မှာ ကာဣနသည် ဒုက္ခသယ်ခိုလှုံရာအရပ်ကို တောင်းဆိုလာခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးနေ ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်၏စီရင်ချက်ကို ကာဣနကြားရလျှင် ဘုရားရှင်ရှိတော်မူသောအရပ်ကို နှမြောတသတော့သည်။ ကိုယ်တော် သူ၏ ဘဝ၌မရှိလျှင်လုံခြုံမှုမရှိတော့ပါ။ ကာဣနသည် မိမိ၏ညီကိုသွေးအေးအေးဖြင့် သတ်ပြီး ဘုရားရှင်၏မျက်နှာတော်ကို မဖူးရတော့သည်တိုင် ဘုရားရှင်သည် သူ့အပေါ်ကရုဏာတော်ထားမြဲရှိသည်။ ကာဣနသည် ‘‘ဘုရားသခင်အထံ တော်မှာ ထွက်သွားခဲ့ရသည်’’ (က၊ ၄း၁၆)။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုကာကွယ်စောင်မပေးဆဲဖြစ်သည်။ ထိုအမှတ်အသားအတိုင်း (က၊ ၄း၁၅) ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားရှင်မပြောထားသော်လည်း ဘုရားရှင်၏ ကရုဏာတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုအစဉ်လွမ်းခြုံပေးလျက်ရှိမြဲရှိနေပါသည်။’’

‘‘မျက်နှာတော်ကိုလည်းမမြင်ရ’’ (က၊ ၄း၁၄) မျက်နှာတော်မမြင်ရဟု ဆိုရာတွင် မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသနည်း။ လူတိုင်းအတွက် မည်သို့သက်ရောက်မှု ရှိပါသနည်း။ ထိုအခြေအနေကို ကျွနု်ပ်တို့အပြစ်သားများအနေဖြင့် မည်သည့် နည်းလမ်းဖြင့်သာ ရှောင်ရှားနိုင်ပါသနည်း။

ကြာသပတေးနေ့

ဧပြီလ ၁၄ ရက်

လူသားတို့၏ဆိုးယုတ်ချက်

က၊ ၄း၁၇-၂၄ ကိုဖတ်ပါ။ ကာဣနရရှိသောအမွေသည်မည်သို့နည်း။ လူသားများဆိုးယုတ်လာစေရန် ကာဣနသည်မည်သို့အစပြုပေးခဲ့သနည်း။

ကာဣနနှင့်မြစ်တော်စပ်သော ‘‘လာမက်’’ သည် ဘေးတော်ကာဣန၏ ပြုသောရာဇဝတ်မှုကို ပြန်၍ပြုသည်။ ယင်းတို့နှစ်ဦး၏ ပြစ်မှုကျူးလွန်ပုံကို နှိုင်းယှဉ်ရသော် ကာဣနသည် မိမိပြုမိသောမှုခင်းအတွက် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ပင်သူတစ်ဦးတည်း စိတ်ထဲထားခဲ့သည်။ ‘‘လာမက်’’ မှာမူ သူလူသတ်သော ပြစ်မှုအတွက် ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့သည်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် (က၊ ၄း၂၃၊၂၄) မှာရေးစပ်ထားသေးသည်။ ဘုရားရှင်ပေးသနားခြင်းကရုဏာတော်ကို ကာဣန သည် တောင်းပန်တိုးလျှိုး ယူသော်လည်း ‘‘လာမက်’’ သည် ထိုသို့ပြုလုပ်ခဲ့ သည်ဟုမတွေ့ရပါ။ ကာဣနကို သတ်သူအား ဘုရားရှင်ခုနစ်ဆသောအပြစ် ပေးမည်ဖြစ်၍ ‘လာမက်’ သည် မိမိကိုသတ်သူအား ဘုရားသခင်အပြစ်ပေးခြင်း ခုနစ်ဆယ်ခုနစ်ကြိမ်ပြန်၍ခံရမည်ဟု ယုံကြည်နေသည် (က၊ ၄း၂၄)။ သူ၏ပြစ်မှုအတွက် အလွန်အားတက်သရော ဖြစ်သေးသည်။

ကာဣနသည်တစ်လင်တစ်မယားစနစ်သာ ကျင့်သုံးခဲ့သော်လည်း လာမက်သည် မိန်းမအများကြီးကိုယူခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာမှ လာမက်သည် မယားနှစ်ယောက် ယူသည်ဟု (က၊ ၄း၁၉) တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုသို့ အပြစ်ကိုအားပေးအားမြှောက် ပြုသောသဘောသည် ကာဣန၏အမျိုးအနွယ် အပေါ် မကောင်းမှု သက်ရောက် စေမည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည်။

ကာဣန၏ဆင်းသက်သောမိသားစု မကောင်းမှုများဆင့်ကာဆင့်ကာ ဖြစ်နေ သောကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာမှအကြောင်းအရာတစ်ခုကို ထပ်မံဖေါ်ပြ ပေးခဲ့သည်။ ကာဣန၏အနွယ်မှဆင်းသက်လာသမျှ သုံးစားမရသည့်သဘော ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ‘အာဒံသည် မိမိမယားနှင့် တစ်ဖန်ဆက်ဆံပြန်လျှင်’ (က၊ ၄း၂၅) ၌ရေးသားထားသည်။ ရှေသကို ထပ်မံမွေးဖွားလာခဲ့သည်။ ရှေသ၏အမည်ကို ဧဝကိုယ်တိုင်မှည့်ပေးခဲ့သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ‘‘ဘုရားသခင် သည် မျိုးဆက်အသစ်ကိုပေးပြီ၊ အာဗေလအစား ရှေသကိုပေးပြီ’’ ဟုဆိုလိုသည်။

အာဗေလ၏ကိုယ်စား ရှေသ၏အမည်သည် ရာဇဝင်တွင် ထွန်းပြောင် ခဲ့သည်။ ရှေသ၏အမည်ကို ဟေဗြဲဘာသာကြိယာပုဒ်အရ ‘‘အက်စ်ရှိ’’ (ျေ့ငအ) အဓိပ္ပာယ်မှာ ‘‘ငါဖွဲ့ဆိုမည်’’ (က၊ ၃း၁၅) ဟူ၍ဖြစ်သည်။ မေရှိယအရှင်၏ ကြွလာခြင်းအဆိုကို ကြိုတင်ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ မေရှိယအရှင်သည် ရှေသ ၏အမျိုးအနွယ်မှ တစ်ဆင့်ပေါ်ထွက်လာရမည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာမှလည်း မေရှိယအရှင်၏ အစပြုလာသောလမ်းကြောင်းသည် ရှေသမှစတင်သည်ဟု အတည်ပြုသည် (က၊ ၅း၃)။ ဧနောက်ပါဝင်သည် (က၊ ၅း၂၄)၊ မသုရှလပါဝင်သည်။ ယင်းနောက်တွင် နောဧ စသည်ဖြင့် အဆုံးသတ်ပါဝင်ခဲ့သည် (က၊ ၆း၈)။

‘‘ဘုရား၏သားများ’’ ဟူသောစကားစု (က၊ ၆း၂) သည် ရှေသ၏ အမျိုးအနွယ်မှ ဆင်းသက်လာသူများကိုဆိုလို၍ သူတို့သည် ထာဝရဘုရားရှင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်တော်ကိုဖော်ဆောင်ရန် သတ်မှတ်ခံရသောသူများဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည် (က၊ ၅း၁၊၄)။ တစ်ဖက်၌လူ၏သမီးများဟုဆိုရာတွင် (က၊ ၆း၁) အနုတ်သဘောဆောင်သော လူသားများမှမွေးဖွားလာသောမျိုးဆက်ကို ဆိုလိုသည်။ ဘုရားရှင်၏သဏဥာန်တော်ပုံရိပ်ကို ကျဆင်းစေသူများဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော လူတို့၏သမီးများကို ထာဝရဘုရား၏သားတို့က လှကြောင်းကိုမြင်၍ ကိုယ်စိတ်ရှိသည် အတိုင်းစုံဖက်ကြ၏ (က၊ ၆း၂)။ မှားယွင်းသောလူသားတို့၏ ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းသို့ ဆင်းသက်သွားကြသည်။

က၊ ၆း၁-၅ ကိုဖတ်ပါ။ အပြစ်၏ပျက်စီးခြင်းသဘောသည် မည်မျှ အားကြီးသနည်း။ ထိုကြောင့် ထိုသို့မဖြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌ မည်သို့ ဘုရားရှင်၏တန်ခိုးကို အားကိုးပြီးလုပ်ေဆာင်သင့်သနည်း။

သောကြာနေ့

ဧပြီလ ၁၅ ရက်

ဆက်လက်လေ့လာရန်

ပြန်လှန်၍ စကားရပ်တစ်ခုကိုလေ့လာပါ။ ‘‘ဧနောက်သည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာသူ’’ ဖြစ်သည် (က၊၅း၂၂)။ အဓိပ္ပာယ်မှာ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဘုရားသခင်နှင့် မွေ့လျော်သူဖြစ်သည်။ ဧနောက်ကိုယ်တိုင် ဘုရားရှင်နှင့် ရင်းနှီးမှုအလွန်ခိုင်မာလှသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို သိမ်းယူတော်မူခဲ့သည် (က၊ ၅း၂၄)။ ကျမ်းချက်၏အဆုံးပိုင်းအရ လူသည် အာဒံမှဆင်းသက်မွေးဖွားလာသည့်တိုင် သေဆုံးပြီးမှပရဒိသုဘုံကို ခံစားခွင့် ရမည်မဟုတ်ဘဲ ဘုရားရှင်နှင့်အတူသွားလာသူသည် ယခုချက်ချင်း ကောင်းကင်တက်သွားနိုင်သောအခွင့်ရှိသည်ဟု သက်သေပြနေပါသည်။ နောဧသည်လည်း ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာသူဖြစ်သည် (က၊ ၆း၉)။ အခြားသူများ သေဆုံးရသည့်အတိုင်း သူသေဆုံးခဲ့ရသည်။ အာဒံနှင့်မသုရှလ တို့လည်း ထိုနည်းတူပင်ဖြစ်သည်။ မှတ်သားနိုင်စရာအကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ အထူးကရုဏာ တစ်ရပ် မည်သို့ရရှိမည်ကိုမသိရပါ။ ဧနောက်သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားဟောပြောသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်ဖော်ပြပေးသမျှ အရာအားလုံးကို လူသားတို့အားသိစေခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ သောသူဖြစ်၍ ဘုရားရှင်၏အကြံပေးသင်ကြားခြင်းကို ပြန်၍အများသူတို့အား ဝေငှပေးတတ်သည်။ တစ်ပါးသူအတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးတတ်သည်။

လူသိရှင်ကြားအမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ သတိပေးခြင်းကို ခံယူလိုသောသူများအားလည်း သတင်းစကားကို ဝေငှ ပေးတတ်သည်။ သူ၏လုပ်ဆောင်ပုံမှာ ရှေသ၏အမျိုးဂုဏ်ကိုထိန်းသိမ်းရုံသာ မကပါ။ ကာဣနသည်မရေမရာထာဝရဘုရား၏ ရှေ့တော်မှလျှောက်သွား နေရသောပြည်၌ ဘုရားသခင်၏ပုရောဖက်အဖြစ် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော မြင်တွေ့ရခြင်းများကို ပြသခြင်းခံရသည်။ ‘‘ကြည့်ရှုလော့’’ ဟုကြွေးကြော်လျက် ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသောသူတို့ကို တရားစီရင်တော်မူ၍ မတရားသော သူတို့သည် မတရားသဖြင့်ပြုသော အဓမ္မအမှုရှိသမျှတို့အပြစ်ကိုလည်းကောင်း ဖော်ပြခြင်းငှာ အတိုင်းမသိများစွာသော မိမိသန့်ရှင်းသူတို့နှင့်တကွ ကြွလာ တော်မူလိမ့်မည်ဟု ဧနောက်မှပုရောဖက်ပြု၍ဟောလေ၏။ ယုဒ ရှေးဘိုးဘေးနှင့်ပ‌ရောဖက်များ စ. ၈၆.