Lesson 11

March 5–11

Jisuan An∙chingni Bebera∙ani Nokgipa aro Chu∙sokatgipa Ong∙a

IA ANTINI LESSONNA PORAIANI: Ibri. 10:35–39; Ibri. 11:1–19; Ibri. 11:20–28; Ibri. 11:31; Ibri. 12:1–3.

MINGANI POD: “Bebera∙ani nokgipa aro chu∙sokatgipa Jisuko miksonge; uan ua donsogimin katchaana kratcha∙ako chonikke chisolko chakchikaha, aro Isolni singhasonni jakrao asonga.” (Ibri. 12:2).

IBRI KI∙TAPONI nang∙ni namnikbatsranggipa odhairangara maia? Bang∙a manderangan indine agannaba donga je, uamang odhai 11 aro 12 ko namnikbata. Ia odhairang an∙chingna iako mesoka je, Kristian janggi tanganiara katsusaa gita apsan ong∙a. An∙ching bon∙aona katgenchimode, an∙ching suakpilgipa boksisko man∙gen.

An∙ching da∙o ia katsusaani bon∙kamgipa bakko katenga. Jisuara bon∙egipa sima-ario an∙chingko rimchaksona chadengenga. Jisu an∙chingna katsusaaniko katsusaaha. Uni gimin Uan katsusana nangani bidingo an∙chingna nambatsranggipa damesokani ong∙a. Isolona ramako an∙chingna oe tarisona gita Jisu an∙chingna skang re∙angsoaha. (Ibri. 6:19, 20; Ibri. 10:19–23). Uni gimin katsusaani bon∙ao, an∙chingna donsoenggipa boksisna ka∙dongsona man∙a.

Ibri. 11 o an∙chingna bebera∙ani ortoko talataha. An∙chingo bebera∙ani dongon, an∙ching Isolni ku∙rachakanio ka∙dongchakna man∙a. Ia antini lessono, an∙ching iarangko sing∙gen: Bebera∙aniara maia? Sastroni manderangara maikai bebera∙aniko mesokaha? Jisuara maikai bebera∙aniko mesokaha? Jisuan an∙chingni bebera∙ani nokgipa aro chu∙sokatgipa ong∙a. (Ibri. 12:2). Uni gimin, beben, Uan an∙chingna nambatsranggipa dakmesokgipa ong∙a.

ROBIBAR

March 6

TOROMIRANG BEBERA∙ACHI TANGGEN (Ibri. 10:35–39)

Ibri. 10:35–39 ona poraibo. Isolara ia podrango an∙chingna maiko aganenga?

Seventh-day Adventistrang ong∙e, an∙chingara bon∙kamao janggi tangenggipa Isolni manderang ong∙a. Uni gimin, Isol chakchikchina an∙chingko nangnika. Unosa Isolni an∙chingna ku∙rachakgiminrangko an∙ching man∙gen. (Par. 13:10; Par. 14:12). Paul an∙chingna indine agana: “An∙ching ka∙dongani ku∙rachakaniko il∙lengatgija kimkim rim∙na hai, maina ku∙rachakgipa bebegipa ong∙a.” (Ibri. 10:23; Ibri. 4:14). Ku∙rachakgiminrangko man∙na gita Kristianrang bebera∙na nanggen. (Ibri. 10:39).

Paul bebera∙ani gimin talatanio Habakkuk 2:2–4 oniko ra∙aha. Ia podrango, namgipa manderangko namgijagipa manderangchi saknaatna maina Isolara on∙ahachim, uarangni bidingo Habakkuk Isolo sing∙aha. (Habakkuk 1:12–17). Habakkuk aro uni manderang saknaengachim. Uni gimin uamangko duk ong∙atgiparangko rang∙san sasti on∙china uamang Isoloniko nangnikaha. Manderangko dakchakgen ine Isolara Habakkukna ku∙rachakaha. Indiba manderangara chakchikna nanggenchim. (Habakkuk 2:2–4). Isol Habakkukna indine ku∙rachakaha: “Maina sal on∙titipition Re∙bagnigipa re∙bagen, aro ua ru∙utjawa.” (Ibri. 10:37; Habakkuk 2:3 koba poraibo). Ia kattarangara Jisuni giminan ong∙enga. Jisusa re∙bagnigipa ong∙aha.

Isol Habakkukna iakoba aganaha: “Indiba angni toromigipa bebera∙achi tanggen.” (Ibri. 10:38). Paul apsankon Rom. 1:17 aro Gal. 3:11 rangoba agana. Rom. 1 an∙chingna dakchakani ong∙a maina uana indine agana je, “Maina iano Isolni toromko bebera∙aoni bebera∙aona parape∙aha; jedake sea gnang, indiba toromigipa bebera∙achi tanggen.” (Rom. 1:17). Ia podrango an∙chingna iako mesoka je, Isolara an∙chingko Uni ka∙sachakachi jokataha. Uni bebera∙anian Una kakket ong∙na an∙chingko dakchaka. Isol An∙tangni ku∙rachakanirangko rakkiani gimin an∙chingba Una kakket ong∙na nanggen. (2 Tim. 2:13).

SOMBAR

March 7

BEBERA∙ACHI ABRAHAM (Ibri. 11:1–19)

Bebera∙aniara maiachim, uko Paul talata: “Bebera∙a ka∙dongarangni pangchaka, nikgijarangko u∙iani ong∙a.” (Ibri. 11:1). Unikode bebera∙aniko mesoke janggi tanggipa Sastroni manderangko Paul janapaha. Uamangni janggi tanganichi uamang an∙tangtangni bebera∙aniko mesokaha.

Ibri. 11:1–19 ona poraibo. Bebera∙ani matgrikrangara uamangni bebera∙aniko mesokna maiko dakaha?

Beben, Ibri. 11 o Abrahaman niksenggipa mande ong∙a. Abraham Isaakko Isolna boli on∙ahachim. Ia kam an∙chingna bebera∙ani bidingo bang∙bee skianiko daka.

Aba. 22 o, Isolara Isaakko boli on∙china Abrahamna aganaha. Kosakgilgilko niatgenchimode, ia ge∙etaniara Aba. 12–21 o Isolni Abrahamna ku∙rachakaonide bikpilahachim. Paul ia ong∙ronggijagipa ge∙etani gimin Ibri. 11:17, 18 o talataniko daka.

Dakna nanggnigipa kamko ka∙na Abrahamara maiko dakgenchim, uko Paul an∙chingna agana. Isaakko boli on∙ani ja∙mano Isol uko tangchaatpilgen ine Abraham bebera∙ahachim. Paul indine agana, “Bang∙a jatrangni pagipa ong∙na gita ua ka∙dongani donggijao ka∙donge ua bebera∙aha.” (Rom. 4:18). Sigiminrangko Isol tangchaatpilna ama ine Abraham bebera∙aha. (Rom. 4:17; Rom. 4:19, 20). Aiao inmangipa kamko Isol ka∙na man∙a ine Abraham bebera∙aha. Isol Isaakko siaoni chakatatpilna man∙gen ine ua bebera∙aha.

MONGOLBAR

March 8

MOSE: NIKKUGIJAO BEBERA∙AHA (Ibri. 11:20–28)

Ibri. 11:20–28 podrango, Sastroni itihaso bebera∙ao bilakgipa manderangni gimin an∙chingna agana. Ia manderangara maiko dakaha? Nikkugijagipao ka∙dongsona ia manderangara maikai mesokaha?

Bebera∙ani gimin segipa odhaio Mosean niksenggiparangoni gnigipa mande ong∙aha. Jensalo Mose atchiahaon, uni ma∙apaa uko Egyptni raja Pharao-oni donnuaha. Pharao raja pilak Ibri me∙a bi∙sarangko so∙otchina ge∙etaha. Indiba Moseni ma∙apaa “rajani ge∙etanina kenjaha.” (Ibri. 11:23). Ja∙mano, jensalo Mose “ja∙delahaon Pharaoni demechikni depante ine mingako man∙na jechakaha.” (Ibri. 11:24). Mose Egyptni raja ong∙genchim. Indiba Mose Israelrangni dilgipa ong∙na baseskaaha.

Ibri. 11:24–27 rango Moseni chagronggipa obostarangko Ibri. 10:32–35 rango Krsitianrangni chagronga obostarang baksa tosusabo. Ia minggni chagronganirango mai chagronganirang apsan ong∙aha?

Isolni on∙gipa boksisan Pharaoni on∙gipa boksisna bate nambata ine Mose nikaha. Pharao Mosena nikna man∙gipa ku∙rachakanirangko dakaha: chong∙motan, man∙e cha∙ani aro sason ka∙ani bilko on∙aha. Isolara Mosena bebera∙achisa nikna man∙gipa boksiskosa ku∙rachakskaaha. Isolni una on∙gipa boksisko Mose baseaha. Ibri. 10:35 o janapgipa apsan boksisan Isolni ku∙rachakgipa boksis ong∙a. Uo bebera∙gipa sakantinan Isol ia boksisko on∙na ku∙rachaka.

Nang∙ni bebera∙ani a∙sel na∙ara maidakgipa dake niani ba neng∙nikanirangko man∙aha? Nang∙ni bebera∙ani a∙sel na∙ara maiko gimaatna nangaha? Donsoenggipa boksisara nang∙ni ka∙tongko maikai ka∙dimeata?

BUDBAR

March 9

RAHABNI BEBERA∙ANI (Ibri. 11:31)

Ibri. 11:31 aro Joshua 2:9–11 rangko poraibo. Ia podrango an∙ching Rahabni gimn poraia. Rahabara Isolko olakkigijagipa manderangni gisepo atchiaha. Rahabara dari me∙chikba ong∙achim. Dari me∙chik ong∙e, Rahabara an∙tangni be∙enko tangkana palachim. Indide ia me∙chikni bimungkoara maina Sastroo bebera∙gipa matgrikrang baksa janapaha?

Beben, Rahabni bimungko Ibri. 11 o an∙ching nikna ka∙dongjachim. Janapgimin bimungrangoni Rahabni bimungan sakgni me∙chikrangni giseponi Paulni janapaoni saksa ong∙aha. Rahabni bimungan chikkunggipa bimung ong∙aha. Una skang sak skuni bimungrangde Israelni pagitchamrangni bimungrang ong∙a. Ia pagitcham sakantian rongtale janggiparang ong∙achim. Jensalo an∙ching Rahabona sokahaon, an∙ching minggni a∙selrangna aiao inmana. Uara me∙chik mande ong∙a aro uara dari me∙chik ong∙a.

Indide, bebera∙ani matgrikrang baksa maina Rahabkoba janapjolaha? Uni bebera∙ani kamara maia? Rahab knaaha, bebera∙aha aro nikkugijagipa obostao katta maniaha. Egyptni kosako Isolni ra∙bagipa mingchikkung rangkareko ua nikjaha. Sagal Gitchakko batsotna Isol An∙tangni manderangna dakchakaniko Rahab nikjaha. Rong∙brakoni chi jokbaako Rahab nikjaha. Indiba Rahab Isolo bebera∙aha. An∙chingba Jisuni aiao inmangipa kamrangko nikjaha. Indiba Rahabni bebera∙aha gita Isol an∙chingko Jisuo bebera∙china nangnikenga.

BRISTIBAR

March 10

JISUAN AN∙CHINGNI BEBERA∙ANI NOKGIPA ARO CHU∙SOKATGIPA ONG∙A (Ibri. 12:1–3)

Ibri. 12:1–3 ona poraibo. Ia podrango  maiko dakchina an∙chingko agana?

Paul bebera∙ani matgrikrangni bimungko Ibri. 11 oni sebae Ibri. 12 o Jisuni bimungko janape bon∙ataha. Apsandake, Paulara Ibri ki∙tapko seanio Jisuo bon∙ataha. (Paul ia chittiko Jisuchin a∙bachengataba a∙bachengataha.) Jisuan “Re∙bagnigipa” ong∙a aro Uan “ru∙utjawa.” (Ibri. 10:37). Jisuan “bebera∙ani nokgipa aro chu∙sokatgipa” (Ibri. 12:2) ong∙a. Ia pod an∙chingna iako mesoka je, Jisu an∙chingni Isolo bebera∙aniko chu∙sokatgipa ong∙a. Bebera∙aniara maiachim, uko Jisuan an∙chingni chu∙soksranggipa dakmesokgipa ong∙e an∙chingna dakmesokaha.

Minggitam cholrangchi Jisuara an∙chingni bebera∙aniko a∙bachengatgipa ong∙aha:

Skanggipao, Jisusan mangmang bebera∙ani katsusaaniko kate chu∙sokgipa ong∙aha. Ibri. 11 o janapgipa manderangde chu∙soke katsusaanio chu∙sokgipa ong∙tokkuja maina Isolni uamangna ku∙rachakgiminko uamang man∙kujachim. (Ibri. 11:39, 40). Bebera∙ani katsusaaniko a∙gilsako katani ja∙mano, Jisuara salgichi doangaha. Aro Ua Pagipa Isolni jakrao asongengaha. An∙ching Jisu baksa mikkangchi uano dongpagen. Ibri. 11 o Paulni janapgimin bebera∙ani matgrikrangba uano dongpagen. (Par. 20:4).

Gnigipao, Jisuni chu∙soksrange janggi tanganichi bebera∙ani katsusaaniko katna gita Sastroni matgrikrangna chol ong∙aha. (Ibri. 10:5–14).

Gittamgipao, Jisuan an∙chingni bebera∙ani pangchakani ong∙a. Isolni papirangna ka∙saaniko Ua an∙chingna mesokaha. An∙chingko jokatna gita Isol mamung saloba dontongna jotton ka∙ja. Uni giminsa an∙ching bon∙chotao an∙chingni boksisko man∙gen. Uni gimin an∙chingara an∙chingni bebera∙aniko watgalna nangja.

SUKROBAR

March 11

CHANCHIDAPANI: “Bebera∙achi na∙a Jisuko ra∙chakaha. Na∙a da∙ode Unin ong∙aha. Uni gimin na∙a Uo bebera∙achi dal∙rorona nangchongmota. Na∙a on∙kanganichi aro ra∙chakanichi dal∙rorona man∙a. Na∙a Una nang∙ni pilakkon, chong∙motan, nang∙ni ka∙tong, miksonganirangko, janggiko on∙kangna nangchongmota. Uni ge∙etanirangko manina na∙a an∙tangko Jisuna chu∙gimik on∙kangbo. . . . Uan jringjrotnan nang∙ni Dakchakgipa ong∙gen. Katta manina Ua nang∙ko dakchakgen.”—Ellen G. White, Steps to Christ, jak 70.

“Bebera∙ani sakkiko on∙chenggijade Isol an∙chingko bebera∙china aganja. An∙tangni gimin segipa Sastroni beberango ka∙dongchakna Isol an∙chingna bang∙bea a∙selrangko on∙aha. Indiba an∙ching bebera∙gija jegalna baseaniko dakna man∙a. An∙chingni bebera∙ani, Isolni an∙chingna on∙gipa sakkirango pangchakna nanggen. An∙ching an∙tangtangni chanchianio pangchakna nangjawa. Bebera∙na sikgijagipa manderango pa∙sikanirang donggen. Sastroni bebeni kattarangko ma∙sina sikchongmotgipa manderangde bebera∙na gita bang∙bea sakkirangko man∙aigen.”—Ellen G. White, Steps to Christ, jak 105.

CHANCHIGRIKNA SING∙ANIRANG:

  1. Paul indine agana, “Bebera∙achi an∙ching iako u∙ia.” (Ibri. 11:3). Bebera∙ani aro u∙iani, ia minggnini gisepo mai nangrimani donga? Bebera∙aniara maiko u∙ina an∙chingko dakchaka?
  2. Greek katta “pistis” ni ortode “bebera∙a” ine ong∙a. “Pistis” an∙chingna iarangko mesoka (1) Isolo bebera∙aniko mesoka aro (2) Una kakket ong∙aniko mesoka. Ia minggni talatanirangara bebera∙e janggi tangani bidingo an∙chingna maina nangchongmota? Ibri. 11 o janapgipa manderangara uamangni kakket ong∙aniko Isolna maikai mesokaha? Uamangni kakket ong∙aniara maikai uamangni bebera∙aniko mesoka? Uamangni janggi tangaha gita an∙chingba maikai janggi tangna gita man∙gen?