သင်ခန်းစာ (၁၂)

မတ် ၁၂ - ၁၈

မတုန်မလှုပ်နိုင်‌သောနိုင်ငံ‌တော်ကြီးကိုအ‌မွေရခြင်း

ဥပုသ်‌နေ့မွန်းလွဲပိုင်

ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်၊၊ ‌ဟေဗြဲ ၁၂း၁၈-၂၉။ ထွက်၊ ၃၂း၃၂။ ဒံ‌ယေလ ရး၉၊ ၁ဝ၊ ၁၃-၂၂။ ဟဂ္ဂဲ ၂း၆-၉၊ ၂ဝ-၂၂။ ဆာ၊ ၁၅း၅။ ဆာ၊ ၁၆း၈။ ‌ဟေဗြဲ ၁၃း၁၅၊ ၁၆။

အလွတ်ကျမ်းချက် ‘‘ထို‌ကြောင့် ငါတို့သည် မလှုပ်နိုင်‌သောနိုင်ငံကိုရသည်ြ်ြ်ဖြစ်၍်၍၊၊ ခန့်ညား‌ကြောက်ရွံ့‌သောသ‌ဘောနှင့် ဘုရားသခင်ကို‌လျောက်ပတ်စွာ ဝတ်ပြုနိုင်မည့်အ‌ကြောင်း၊ ‌ကျေးဇူး‌တော်ကိုစွဲလမ်းကြကုန်အံ့’’ (‌ဟြေဗြဲ ၁၂း၂၈)။

ယခုအပတ်အတွက် ‌ဟေဗြဲ ၁၂း၁၈-၂၉ ကို အထူးပြု‌လေ့လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျမ်း၏အမြင့်ဆုံး‌သောအ‌ကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ယင်း‌နောက် တွင် စခဲ့‌သောအ‌ရေးကြီးအ‌ကြောင်းအရာကို ပြန်၍‌ကောက်ယူ‌ဖော်ပြပြန်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သား‌တော်မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်နွှယ်စကား‌ပြော သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အ‌နေဖြင့် ‌သေ‌သေချာချာသတိပြုရန်လိုသည် (‌ဟေဗြဲ ၁း၁၊ ၂။ ‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၅)။ ‌ယေရှုရှင်ကို ‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၂-၂၄ မှ‌ကောင်းစွာ‌ဖော်ပြ ‌ရေးသားထားသည်။ ‌ယေရှုသည် ပဋိညာဉ်သစ်အတွက် ကြားဖျန်‌ဖြေ‌ပေးသူ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်‌တော်၏အ‌သွေး‌တော်သည် ယုံကြည်သူတိုင်းကို ကယ်တင် ခြင်းလမ်းအတွက်ပြင်ဆင်‌ပေးသည်။ ကိုယ်‌တော်၏ယဇ်ပု‌ရောဟိတ်မင်းပြု‌သော အမှု‌တော်သည် ‌ကောင်းကင်ဗိုလ်‌ခြေတို့နှင့်အတူ ကိုယ်စား‌အောင်ပွဲခံခြင်း အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။ ‌နောက်ဆုံးမှာ ‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၅-၂၉ သည် ‌ရောက် လာမည့်ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းအထွတ်အထိပ်အ‌ကြောင်းပါဝင်သည်။ ရန်သူများကိုရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးပစ်မည်။ မိမိ၏လူတို့ကိုမူ နိုင်ငံ‌တော်ကိုအပ်နှင်း ‌တော်မူလိမ့်မည် (‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၈၊ ၂၉)။

အဆုံးသတ်နိဂုံးချုပ်‌ရေးသားချက်မှာ ‌ယေရှုရှင်ကပ်တိုင်ထက်၌ ‌အောင်မြင်ခဲ့သည့်အ‌ကြောင်း၊ ယုံကြည်သူများကို ‌ယေရှုရှင်၏‌အောင်မြင်ခြင်း အားပြသ‌ပေးခြင်း‌ကြောင့် ခွန်အားကိုဖြစ်‌စေပါသည်။ ရှင်‌ပေါလုသည် ဒံ၊ ၇ မှ‌ဖော်ပြချက်များကိုယူ၍ စာဖတ်သူများအား သတိ‌ပေးစကားကို‌ပြောသည်မှာ ‌ယေရှုရှင်သည် နိုင်ငံ‌တော်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရားသည် တရားသူကြီးဖြစ်သည် (ဒံ၊ ရး၉-၁၄)။ ယင်း‌နောက် မိမိ၏နိုင်ငံ‌တော်ကို ယုံကြည်သူများအား ခွဲ‌ဝေ‌ပေးလိမ့်မည်။ အမြင့်ဆုံး‌သောသူ၏သန့်ရှင်းသူ တို့သည် ထာဝရနိုင်ငံ‌တော်ကိုအ‌မွေရရှိလိမ့်မည် (ဒံ၊ ရး၁၈)။

တနင်္ဂ‌နေ

မတ် ၁၃

ဇိအုန်‌တောင်‌တော်သို့သင်‌ရောက်ရှိလာပြီ

ဟေဗြဲ ၁၂း၂၂-၂၄ ကိုဖတ်ပါ။ ရှင်‌ပေါလုမည်သို့‌ဖော်ပြထားသနည်း။

ဟေဗြဲဩဝါဒစာသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဇိအုန်‌တောင်သို့‌ရောက်ရှိ လာပြီဟုအတည်ပြုကာ ‌အောင်ပွဲကြီးတွင်ပါဝင်ကြရန် အသိ‌ပေးထားသည်။ ‘ဇိအုန်‌တောင်သို့လည်း‌ကောင်း၊ အသက်ရှင်‌တော်မူ‌သော ဘုရားသခင်၏ မြို့‌တော်တည်းဟူ‌သော‌ကောင်းကင်‌ယေရုရှလင်မြို့သို့လည်း‌ကောင်း၊ အတိုင်း မသိများစွာ‌သော‌ကောင်းကင်တမန်တို့၏စည်း‌ဝေးခြင်းသို့လည်း‌ကောင်း၊’ (‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၂)။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကိုယ်စား ‌ယေရှုရှင်သည်လုပ်‌ဆောင်‌ပေး‌တော်မူသည်။ ထို‌အောင်ပွဲ၌ အတိုင်းမသိ‌သော‌ကောင်းကင် တမန်များပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်‌တော်တိုင်နှင့် ‌ယေရှုရှင်တို့ ပါဝင်သည်။ ယင်း‌အောင်ပွဲ၏အလယ်၌ ခမည်း‌တော်နှင့်‌ယေရှုရှင်တို့ရှိ‌နေပါ သည်။ ‘‘‌ကောင်းကင်စာရင်း၌ဝင်‌သောသားဦးတို့၏အသင်း‌တော်သို့လည်း ‌ကောင်း၊ ခပ်သိမ်း‌သောသူတို့ကိုတရားစီရင်‌တော်မူ‌သော ဘုရားသခင်အထံ ‌တော်သို့လည်း‌ကောင်း’’ (‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၃)။ ‌ကောင်းကင်ရှိစာအုပ်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ နာမည်များကို‌ရေးသားထားသည်။ ကယ်တင်ခြင်းရ‌သောဘုရားသခင်၏လူတို့ နာမည်ကို ထိုစာအုပ်တွင်‌ရေးသားထားသည် (ထွက်၊ ၃၂း၃၂။ ဆာ၊ ၅၆း၈။ ဒံ၊ ၁၂း၁။ မာလခိ၊ ၃း၁၆။ လုကာ ၁ဝး၂ဝ။ ဗျာ၊ ၁၃း၈။ ဗျာ ၁ရး၈)။

ယေရှု၏ခွဲ‌ဝေ‌ပေးခြင်း‌ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သားဦးအ‌မွေကို ခံခွင့်ရရှိသွားသည် (‌ဟေဗြဲ ၁း၆)။ ဧည့်သည်သူစိမ်းကဲ့သို့မဟုတ်‌တော့ပါ။ နိုင်ငံသားကဲ့သို့ဖြစ်၏ (ဖိလိပ္ဋိ ၃း၂ဝ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ‘‘စုံလင်ခြင်းသို့‌ရောက်‌သောသူ‌တော်‌ကောင်းတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်’’ ဟူ၍လည်း နှိုင်းယှဉ်ခံရသည် (‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၃)။ ထိုသို့‌ဖော်ပြခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူသားသဘာဝ၏အတိုင်းအတာအ‌နေဖြင့် ပြည့်ဝသွားခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ ‌ဟေဗြဲ ၁၂း၉ မှ‌ဖော်ပြထားသည်မှာ ‘စိတ်ဝိညာဉ်တို့၏အဘအလိုသို့လိုက် ‌သော’ သူဟူ၍‌တွေ့ရသည်။ အဓိပ္ဋာယ်မှာ ခမည်း‌တော်ဘုရားသည် လူအားလုံးတို့၏အဘဖြစ်သည်။ လူသားတို့၏သဘာဝအတိုင်းရှိ‌သော စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။

အောင်ပွဲခံ‌သောပွဲ‌တော်သည် ‌ယေရှုရှင်ကိုအာဏာအပ်နှင်းခြင်းပွဲဖြစ် သည်။ ‌ယေရှုသည် ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့၊ ယဇ်ပု‌ရောဟိတ်ကဲ့သို့ အသစ်‌သော ပဋိညာဉ်ကိုအပ်နှင်းခြင်း‌အောင်ပွဲဖြစ်သည်။ ‌ဟေဗြဲဩဝါဒစာတွင် ဇိအုန် ‌တောင်ဟု‌ဖော်ပြရာ၌ ‌ဖော်ပြပါ‌အောင်ပွဲကျင်းပခြင်းအ‌ကြောင်းအရာအားလုံး ပါရှိ‌သော‌နေရာဖြစ်သည်။ ‌ဟေဗြဲ ၁း၅-၁၄ တွင် ဆာလံကျမ်းမှ‌ဖော်ပြ ထား‌သောအရာသုံးမျိုးပါရှိသည်။ သား‌တော်ကိုပလ္လင်‌တော်အပ်နှင်းခြင်း၌ဇိအုန်‌တောင်ကို‌ရွေးချယ်ပြီး ပွဲခံခြင်းပြုလုပ်လိမ့်မည် (ဆာ၊ ၂း၆၊ ၇။ ဆာ၊ ၁၁ဝး၁၊ ၂။ ဆာ၊ ၁ဝ၂း၂၁-၂၇)။

ဇိအုန်‌တောင်သည် သား‌တော်ကိုထာဝရယဇ်ပု‌ရောဟိတ်မင်းအဖြစ် တင်‌မြှောက်‌သော‌နေရာလည်းဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၅း၆)။ ဆာလံကျမ်း ၁၁ဝး၄ တွင် ထိုအ‌ကြောင်းကို‌ရေးသားထားသည်။ ဆာ၊ ၁၁ဝ အရ၊ သား‌တော်ကို ယဇ်ပု‌ရောဟိတ်မင်းကြီးအရာအပ်နှင်း‌သော‌နေရာသည် ဇိအုန်‌တောင်ဟု‌ဖော်ပြ သည်။ (ဆာ၊ ၁၁ဝး၂)။ ‌နောက်ဆုံးပိတ်အ‌နေဖြင့် ‌ဟေဗြဲဩဝါဒစာသည် ‌ယေရှုရှင်ကိုတင်‌မြှောက်ခြင်း၊ ယဇ်ပု‌ရောဟိတ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းသည် ပဋိညာဉ် သစ်ကိုအပ်နှင်းခြင်းဟူ၍လည်းသုံးသပ်သည် (‌ဟေဗြဲ ရး၁၁-၂၂)။ ထို‌ကြောင့် ဇိအုန်‌တောင်သည် ပဋိညာဉ်သစ်ကိုသ‌ဘောတူအတည်ပြု‌သော‌နေရာလည်း ဖြစ်လာသည်။ ‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၂-၂၄ ၏‌ဖော်ပြချက်စုံရုံးခြင်းပွဲသည် ‌ယေရှုရှင် ‌ကောင်းကင်ပြန်တက်ကြွပြီးကတည်းကပင် ကျင်းပပြီးသည်ဟုဆိုသည်။

လက်‌တွေ့အ‌နေဖြင့် ‌ယေရှုရှင်၏ယဇ်ပု‌ရောဟိတ်အရာအပ်နှင်းခြင်း၊ ပဋိညာဉ်သစ်အပ်နှင်းခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင် ပြုလုပ်နိုင်ပါ သလား။ ထိုကြီးမြတ်ခိုင်မြဲ‌သောယုံကြည်ခြင်းအစစ်အမှန်ဖြင့် ဝမ်း‌မြောက်ခြင်း အဘယ်သို့ဖြစ်‌စေမည်နည်း။

တနင်္လာ

မတ် ၁၄

သင်သည်တရားသူကြီးအ‌ပေါင်းတို့၏တရားသူကြီးဖြစ်‌သောဘုရားရှင် ရှေ့‌တော်သို့‌ရောက်ရှိခြင်း

ဟေဗြဲ ၁၂း၂၃ ကိုဖတ်ပါ။ ‌အောင်ပွဲကျင်းပခြင်းဖြစ်လျက်နှင့် ဘုရားသခင်သည် တရားသူကြီးအဘယ်‌ကြောင့်ဖြစ်‌နေရသနည်း။ ‌အောင်ပွဲ အစီအစဉ်၌ တရားသူကြီးကိုလိုအပ်ပါသလား။ ဒံ‌ယေလ ရး၉၊ ၁ဝ၊ ၁၃-၂၂ ကိုလည်းဖတ်ပါ။

‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၂-၂၄ ၌‌ဖော်ပြ‌သော‌အောင်ပွဲကျင်းပခြင်းသည် အနာဂတ် ၏တရားစီရင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် တရားသူကြီးစာအုပ် များဖွင့်ထားလျက်ရှိသည်။ ယင်းတရားစီရင်ခြင်း၏ရလဒ်မှာ စာအုပ်အတွင်း မှတ်တမ်းအရဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏လူတို့ နိုင်ငံ‌တော်ကိုအ‌မွေခံရမည့် အ‌ရေးဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၈)။

ယင်းမြင်ကွင်းသည် ကြိုတင်တရားစီရင်ခြင်းအ‌ကြောင်းကိုဖွင့်ပြထား ‌သော ဒံ၊ ၇။ ဘုရားသခင်ရှိ‌သောပလ္လင်အရပ်၌ တရားစီရင်ခြင်းကိုပြသည်။ ‌ရှေးဦး‌နေ့ရက်ကာလများကပင် ဘုရားသခင်သည် တရားမျှတခြင်းကိုအလို ‌တော်ရှိသည် (ဒံ၊ ရး၉)။ ပလ္လင်‌တော်ပတ်လည်၌ မီး‌တောက်မီးလျှံများ ပြည့်လျက် အ‌ထောင်အ‌သောင်း‌သော‌ကောင်းကင်တမန်များစွာတို့ဝန်းရံလျက် ရှိကြသည် (ဒံ၊ ရး၁ဝ)။ စာအုပ်များကိုဖွင့်ထားသည် (ဒံ၊ ရး၁ဝ)။ ဆုံးဖြတ် ‌သောအမှုအရာ၌ အမြင့်ဆုံး‌သောသူ၏သန့်ရှင်းသူတို့ကို နိုင်ငံ‌တော်အ‌မွေခံရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည် (ဒံ၊ ရး၂၂)။

ထိုနည်းတူစွာ ‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၂-၂၉ ၏‌ဖော်ပြချက်၌ ဇိအုန်‌တောင် ‌တော်ကိုမြင်ရ‌သောမြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ ‌ကောင်းကင်‌ယေရုရှလင်မြို့ကိုလည်း မြင်ရသည်။ ထိုမြို့၌ ဘုရားသခင်ရှိ‌တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည် တရား သူကြီးအားလုံး၏တရားသူကြီးဖြစ်သည်။ ‘အ‌ထောင်အ‌သောင်းမက’ ‌သော ‌ကောင်းကင်တမန်များခြံရံလျက်ရှိသည်။ ယင်းမြင်ကွင်း၌ မီး‌တောက်မီးလျှံ များ‌တောက်လျက်ရှိသည် (‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၉)။ စာအုပ်များဖွင့်ထားခြင်းသည် လည်း သန့်ရှင်းသူများ၏နာမည်စာရင်းကို‌ရေးသားထားခြင်း‌ကြောင့်ဖြစ်သည်။ (‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၃)။ သန့်ရှင်းသူများကိုဂုဏ်ပြု‌သောတရားဆုံးဖြတ်ခြင်း‌အောင်ပွဲ ဖြစ်‌နေသည်။

ယေရှုရှင်သည် မြင်ကွင်း၏ဗဟိုအလယ်၌ရှိ‌နေသည် (‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၄)။ ‌ဟေဗြဲ ၂ မှ‌ဖော်ပြ‌သောလူသားပင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုန်းကြီး ‌သောဂုဏ်ပြုခြင်းသရဖူကို အပ်နှင်းခံရသည်။ အ‌သေခံပြီး ‌သေခြင်းကို မြည်းစမ်းပြီး‌နောက်မှသာ ထိုဂုဏ်ပြုသရဖူကိုအပ်နှင်းခံရသည် (‌ဟေဗြဲ ၂း၉)။ ‌ဟေဗြဲ ၂း၁ဝ တွင် ‘လူသား’ ဟု‌ဖော်ပြသည်။ (‌ဟေဗြဲ ၂း၆) သားသမီး များစွာကို ဘုန်း‌တော်ရှိရာအရပ်သို့‌ခေါ်‌ဆောင်သွားနိုင်ရန် ဒုက္ခခံခဲ့ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ယုံကြည်သူအ‌ပေါင်းတို့သည်လည်း ‘ဘုန်း‌တော်ဂုဏ်သ‌ရေနှင့် ပြည့်‌သောသရဖူ’ ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ သား‌တော်သည် ယခုတွင် ယုံကြည်သူအ‌ပေါင်းတို့ကို ဇိအုန်‌တောင်‌ပေါ်သို့‌ခေါ်‌ဆောင်လာခဲ့သည်။ ထိုအရပ်သည် ‌ကောင်းကင်‌ယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ပဋိညာဉ် သစ်၏အကျိုး‌ကြောင့်ဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၂-၂၄)။ နိုင်ငံ‌တော်ကိုအ‌မွေခံ ရရန် ကတိ‌တော်ရှိပြီးသားဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၈)။

ထိုတရားစီရင်ခြင်း၌ ယုံကြည်သူအ‌ပေါင်းအတွက် သတင်း‌ကောင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ်‌ကြောင့်ဆို‌သော် ထိုတရားစီရင်ခြင်း၌ သူတို့အားအနိုင် ‌ပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကို‌အောင်ပွဲခံ‌စေသည်။ ရန်သူအ‌ပေါင်းကို‌ချေမှုန်း ဖျက်ဆီးပစ်သည်။ နဂါးကြီးစာတန်ကိုသုတ်သင်ပစ်လိုက်သည်။ သားရဲ၏ ‌နောက်ကွယ်မှကြိုးကိုင်ထားပြီး ယုံကြည်သူအ‌ပေါင်းတို့ကို အလွန်ရက်စက်စွာ နှိပ်စက်ခဲ့ကြသည် (ဒံ၊ ၇)။ ဆက်လက်ပြီးလုပ်ကြမည်ဟုလည်း ကြိမ်းဝါး ကြ‌သောသူများဖြစ်သည် (ဗျာ၊ ၁၃)။

ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးသတင်းစကားမှာ သတင်း‌ကောင်းအဖြစ် ယ‌နေ့ကျွန်ုပ်တို့‌လေ့လာခဲ့‌သောဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းအ‌ကြောင်းကို နားလည်သ‌ဘော‌ပေါက်‌စေရန် မည်သို့ကူညီ‌ပေးခဲ့သနည်း။ (ဗျာ၊ ၁၄း၆၊ ၇။ ကို တရား‌ဟော ၃၂း၃၆။ ၅ရာ၊ ၁၆း၃၃-၃၅ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ)။

အင်္ဂါ

မတ် ၁၅

‌ကောင်းကင်နှင့်‌မြေကြီးကိုတုန်လှုပ်‌စေသည်

င်းကင်မှ‌အောင်ပွဲခံခြင်းအ‌ကြောင်း‌ပြောပြီးသည်‌နောက်မှာ ရှင်‌ပေါလုသည် စာဖတ်သူများအား ဘုရားသခင်၏စကားသံကိုအာရုံစိုက ‌စေရန်သတိ‌ပေးခဲ့သည်။ ကိုယ်‌တော်သည် တုန်လှုပ်‌စေမည့်အသံ‌တော်ဖြစ် သည်။ ယခုတစ်ဖန်‌မြေကြီးနှင့်‌ကောင်းကင်ကိုတုန်လှုပ်‌စေဦးမည်ဟု ကတိ‌တော် ရှိ၏။ (‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၆)။ ရှင်‌ပေါလုမှ ‌ယေရှုရှင်သည် ပလ္လင်‌ပေါ်တွင်ထိုင်‌နေ သည့်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းလမ်းသည် အဆုံးမသတ်ရ‌သေးပါ။ သတိပြုရန်ရှိ‌သေးသည့်အ‌ကြောင်းမှာ အ‌ခြေအ‌နေသည် အ‌ရေးတကြီး ဆက်လက်ဖြစ်‌နေဆဲပါ။

ဟဂ္ဂဲ ၂း၆-၉၊ ၂ဝ-၂၂။ ဆာ၊ ၉၆း၉၊ ၁ဝ။ ဆာ၊ ၉၉း၁ နှင့် ‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၆၊ ၂ရ ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။ ‌ကောင်းကင်နှင့်‌မြေကြီးကို ဘုရားသခင်လှုပ်ခါ ရခြင်း၏အကြံ‌တော်မည်သို့ဖြစ်ရသနည်း။ မည်သို့အနက်အဓိပ္ဋာယ်ရှိသနည်း။

ဓမ္မ‌ဟောင်း‌ခေတ်အချိန်၌ ‌မြေငလျင်လှုပ်ခြင်းသည် ဘုရားရှင်၏ ‌ရှေ့‌တော်၌ သာမညကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိ၏လူတို့ကိုလွတ်‌မြောက် ‌အောင်ကယ်တင်သူဘုရားသည် ‌မြေငလျင်လှုပ်ခြင်းအမှတ်အသားဖြင့်‌ဖော်ပြ တတ်သည်။ ‌ဒေ‌ဗောရနှင့်ဗာရက်တို့ ‘သိသရ’ ကိုစစ်တိုက်‌သောအခါ ‌ကောင်းကင်မှ‌နေ၍ ဘုရားရှင်သည် သူတို့ဘက်မှစစ်တိုက်‌တော်မူခဲ့သည် (သူကြီး၊ ၅း၂ဝ)။ ပြင်းထန်‌သော‌မြေငလျင်၊ ‌တောင်များ၊ ‌မြေကြီးများ ယိမ်းထိုး ကွဲအက်ကုန်ကြသည် (သူကြီး၊ ၅း၄၊ ၅)။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူများကို ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲသူများတို့၏လက်မှကယ်နုတ်လို‌သောအချိန်တိုင်း ဓမ္မ‌ဟောင်း ‌ခေတ်တွင် ထိုသို့အခြင်းအရာမျိုး ‌မြေငလျင်ကြီးစွာလှုပ်ခတ်‌စေပါသည် (ဆာ၊ ၆၈း၇၊ ၈။ ဆာ၊ ၆ဝး၂။ ဆာ၊ ၇ရး၁၇၊ ၁၈)။ သို့ဖြင့် ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ လှုပ်ခါခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းအမှတ်လက္ခဏာဖြစ်လာ ‌တော့သည်။ ‌မြေကြီး‌ပေါ်တွင် ကိုယ်‌တော်သည် သူ၏တန်ခိုးအနု‌ဘော် ‌တော်ကိုပြသသတိ‌ပေး‌လေ့ရှိသည်။ ပု‌ရောဖက်များမှ ကမ္ဘာကြီး၏‌နောက်ဆုံး ကာလဘုရားသခင်၏‌နေ့ရက်အ‌ကြောင်းကို ကြိုတင်‌ဟောကြား‌ပေးထားသည် (‌ဟေရှာယ ၁၃း၁၃။ ‌ဟေရှာယ ၂၄း၁၈-၂၃)။

ဟေဗြဲဩဝါဒစာတွင် ‌ကောင်းကင်နှင့်‌မြေကြီးတုန်လှုပ်ခြင်းသည် ရန်သူ၏ပျက်စီးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဟုရှင်းပြထားသည်။ ‌ယေရှုရှင်သည် ပလ္လင်‌ပေါ်စိုးစံ‌သောအခါ ရန်သူအ‌ပေါင်းကို‌ချေမှုန်းပစ်မည်ဟု ဘုရားရှင် ကတိ‌တော်ထားသည်။ ကိုယ်‌တော်အား ဘုရားရှင်မိန့်‌တော်မူသည်မှာ ‘ထိုမှ တစ်ပါး၊ သင်၏ရန်သူတို့ကို သင်၏‌ခြေတင်ရာ၊ ငါမချမထားမီတိုင်‌အောင် ငါ့လက်ယာဘက်၌ထိုင်‌နေ‌လော့’ (‌ဟေဗြဲ ၁း၁၃)။ ‌ယေရှုရှင်သည် ရန်သူကို ‌ချေမှုန်းပစ်လိုက်သည် (‌ဟေဗြဲ ၂း၁၄-၁၆)။ ပလ္လင်‌ပေါ်ထိုင်ကာ စိုးစံ‌တော်မူ သည် (‌ဟေဗြဲ ၁း၅-၁၄)။ သို့‌သော် ယခုထိုရန်သူသည် ‌ချေမှုန်းမခံရ‌တော့ပါ (‌ဟေဗြဲ ၁ဝး၁၁-၁၄။ ၁‌ကော၊ ၁၅း၂၃-၂၅)။

သို့‌သော် လာမည့်အချိန်၌ ထိုရန်သူကိုဘုရားရှင်ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ‌ကောင်းကင်နှင့်‌မြေကြီးသည်လည်း တုန်လှုပ်လိမ့်မည်။ ‌ကောင်းကင်နှင့် ‌မြေကြီးတုန်လှုပ်ခြင်း၌ ‌မြေကြီး‌ပေါ်၌ကြီးစိုး‌နေ‌သောဘုရားသခင်၏လူတို့ကို ညှဉ်းဆဲသူအားဖျက်ဆီးပစ်မည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ပို၍အ‌ရေးကြီး‌သော အ‌ကြောင်းမှာ စာတန်၏တန်ခိုးနှင့်အ‌ပေါင်းအပါ ‌ကောင်းကင်တမန်တို့၏ တန်ခိုးတို့ကိုလည်း ဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်။ ‌မြေကြီး‌ပေါ်တွင်‌နေထိုင်ပြီး ကြိုးကိုင် ‌စေခိုင်းခြင်း၊ ‌မြေကြီး‌ပေါ်ရှိတန်ခိုးအားလုံးကိုလုံးဝဖြိုပစ်လိုက်မည်။

အဘယ်‌ကြောင့်တစ်‌နေ့တစ်ချိန်မှာ တရားမျှတမှုကြီးသည် ရှိလာ မည်ဟုကတိ‌တော်‌ပေးထားသနည်း။ ယ‌နေ့ကျွန်ုပ်တို့‌နေထိုင်‌သောကမ္ဘာကြီး ‌ပေါ်၌ တန်ခိုးကြီးမား‌နေ‌သောနတ်ဆိုး၏တန်ခိုးသည်လည်း ဖျက်ဆီးခြင်း ခံရမည်မှာ‌သေချာလှပါသည်။ ထို‌မျှော်လင့်စရာကတိ‌တော်သည် စာတန် နတ်ဆိုး၏လက်တွင် လက်‌တွေ့ခံစား‌နေရ‌သောသူများအတွက်ဖြစ်‌နေပါသလား။

ဗုဒ္ဓဟူး

မတ် ၁၆

မတုန်မလှုပ်နိုင်‌သောနိုင်ငံ‌တော်

ဘုရားသခင်သည် ‌ကောင်းကင်နှင့်‌မြေကြီးကိုလှုပ်ခါမည်ဟု ‌ကြေညာ ထားခဲ့သည်။ အဓိပ္ဋာယ်မှာ ကမ္ဘာ‌ပေါ်ရှိတိုင်းနိုင်ငံများကို ဖျက်ဆီးမည့် အ‌ကြောင်းဖြစ်သည်။ အ‌ကြောင်းအရာတချို့ရှိသည်။ မတုန်မလှုပ်နိုင်‌သော နိုင်ငံ၊ ဖျက်ဆီး၍မရ‌သောနိုင်ငံ‌တော်အ‌ကြောင်းဖြစ်သည်။

ဆာ၊ ၁၅း၅။ ဆာ၊ ၁၆း၈။ ဆာ၊ ၂၁း၇။ ဆာ၊ ၆၂း၂။ ဆာ၊ ၁၁၂း၆ နှင့် ‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂ရ ကိုဖတ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ပါ။ လှုပ်ခတ်‌စေ၍မရ‌သော အရာများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။

‌ခေတ်မီဘာသာပြန်ချက်များတွင် ‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂ရ ကို ဘာသာပြန်ဆို ကြရာမှာ ‌ကောင်းကင်နှင့်‌မြေကြီးလှုပ်ခါတုန်လှုပ်ခြင်း၏အဓိပ္ဋာယ်ကို ထာဝရ ‌ပျောက်လွင့်သွားမည်ဟု ဘာသာပြန်ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၌ရှင်းရှင်းလင်းလင်း‌ဖော်ပြသည်မှာ ‌ကောင်းကင်သစ်နှင့် ‌မြေကြီးသစ်ကိုဖန်ဆင်းမည် (‌ဟေရှာ၊ ၆၅း၁၇။ ဗျာ၊ ၂၁း၁-၄)။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ‌သေခြင်းမှထ‌မြောက်၍ ကိုယ်ခန္ဓာ‌တော်အသစ်ကိုရရှိမည် (၁သက်၊ ၄း၁၃-၁၇။ ဖိလိပ္ဋိ ၃း၂ဝ)။ သို့ဖြစ်၍ ထို ‘တုန်လှုပ်’ ခြင်းသည် ဖန်ဆင်း ခြင်းကို‌ဆေး‌ကြောသန့်စင်‌စေပြီး ပြန်လည်တည်‌ဆောက်မည့်အဓိပ္ဋာယ်ဖြစ် သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုလုံးဝ‌ဖျောက်ပစ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ ပြန်၍ဖန်ဆင်းခြင်း ဆိုရာ၌ ကယ်တင်ခြင်းခံရသူများ‌နေထိုင်ရန် ဤကမ္ဘာကိုပြန်လည်ပြုပြင် ခြင်းသာဖြစ်သည်။

အချို့‌သောအ‌ကြောင်းအရာရှိ‌သေးသည်။ မတုန်မလှုပ်နိုင်ရာဟု ဆို‌သောစကားမှာ ‌ဖြောင့်မတ်သူများပါဝင်လျက် သူတို့သည် ထာဝရဘုရားကို ယုံကြည်ခြင်းအရာ၌ကိုးစားခြင်းတွင် မတုန်မလှုပ်တည်ငြိမ်မှုရှိလှသည်။ ဖန်ဆင်းရှင်သည် သန့်ရှင်းသူတို့ကိုပြုစုလျက် သူတို့‌နေထိုင်ရန်အတွက် အာမခံ‌ပေးသည်။

ဟေဗြဲကျမ်း၏မှတ်တမ်းမှာ အစဉ်ထာဝရ‌ယေရှုဘုရားနှင့်အတူ ရှိ‌တော်မူမည်ဟု မှတ်တမ်းပြုထားသည်။ ‌ဟေဗြဲ ၁း၁ဝ-၁၂ မှ ‌ယေရှု၏ အ‌ကြောင်းကို‌ရေးသားထားသည်မှာ ‘တစ်ဖန်ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်‌တော်သည် ‌ရှေးဦးစွာ၌‌မြေကြီးကိုတည်‌တော်မူပြီ။ မိုး‌ကောင်းကင်သည်လည်း လက်‌တော်နှင့်ဖန်ဆင်း‌သောအရာဖြစ်ပါ၏။ ထိုအရာတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့‌ရောက်‌သော်လည်း ကိုယ်‌တော်သည် အမြဲ တည်‌တော်မူ၏။ ထိုအရာရှိသမျှတို့သည် အဝတ်ကဲ့သို့‌ဟောင်းနွမ်းခြင်းသို့ ‌ရောက်၍၊ ကိုယ်‌တော်သည် ဝတ်လုံကိုလိပ်သကဲ့သို့ လိပ်‌တော်မူသဖြင့် ‌ပြောင်းလဲခြင်းရှိကြ‌သော်လည်း ကိုယ်‌တော်သည် ‌ပြောင်းလဲ‌တော်မမူပါ။ အသက်‌တော်လည်းမကုန်မဆုံးရပါဟုလာသတည်း။’ ‌ဟေဗြဲကျမ်းမှလည်း ယဇ်ပု‌ရောဟိတ်အနွယ်ကိုအစဉ်ထာဝရတည်မည် (‌ဟေဗြဲ ရး၃၊ ၂၄)။    ကယ်တင်‌ရွေးနုတ်ခံသူများတို့သည် အ‌မွေ‌တော်ကိုခံကြမည် (‌ဟေဗြဲ ၁ဝး၃၄)။ ‌နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်း၌ ‌ယေရှုရှင်၌တည်‌သောသူသည် မတုန်မလှုပ် တည်မြဲလျက်ရှိမည် (ဆာ၊ ၄၆း၅)။

ဟေဗြဲ ၁၂း၂၈ ၌လည်း ‘မတုန်မလှုပ်တည်မြဲ‌သောနိုင်ငံ‌တော်’ ထိုစကားသည် ဒံ၊ ရး၁၈ တွင်‌ရေးသားထား‌သောစကားဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသူ တို့သည် ထာဝရနိုင်ငံ‌တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြရလိမ့်မည်။ ထိုနိုင်ငံကို ‘‘မည်သူမျှ ဖျက်ဆီး၍မရပါ’’ ဒံ၊ ၂း၄၄ တွင်‌ဖော်ပြသည်။ ထိုနိုင်ငံ‌တော်သည် သား‌တော်နှင့်ဆိုင်၏။ သို့‌သော် ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း ခွဲ‌ဝေ‌ပေးလိမ့်မည်။ ဗျာ၊ ၂ဝး၄ ၏‌ဖော်ပြထားချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်‌တော်နှင့်အတူ နတ်ဆိုး စာတန်၏အ‌ပေါင်းအပါ ကျွန်ုပ်တို့ကိုညှဉ်းဆဲသူအားလုံးကို တရားစီရင်ခွင့် ရရှိလိမ့်မည် (၁‌ကော၊ ၆း၃)။

 

မတုန်မလှုပ်စကားသည် မည်မျှသင့်အတွက်‌ကောင်းပါသနည်း။ သင့်အတွက်‌ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိ‌သေးပါက ထိုအ‌ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အခြားအကူအညီရယူရန် သင်မည်သို့‌ရွေးချယ်မည်နည်း (ဧဖက်၊ ၄း၁၄)။

ကြာသပ‌တေး

မတ် ၁၇

‌ကျေးဇူးသိတတ်ကြပါစို့

‌ဟေဗြဲကျမ်းမှ ဘုရားသခင်၏ပြု‌တော်မူသည့်အရာအားလုံးအတွက် တုံ့ပြန်‌ကျေးဇူးသိတတ်ပြီး ကိုယ်‌တော်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန်‌ဖော်ပြထားသည်။ ‌

ဟေဗြဲ ၁၂း၂၈ နှင့် ‌ဟေဗြဲ ၁၃း၁၅၊ ၁၆ ကိုဖတ်ပါ။ ဘုရားရှင် လက်ခံနိုင်‌သောကိုးကွယ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြုနိုင်မည်နည်း။

ပဋိညာဉ်အ‌ဟောင်း၏အစီအစဉ်၌ ပူ‌ဇော်‌သောယဇ်‌ကောင်များကို အ‌ကြောင်းပြုပြီး လူတို့‌နောင်တရ‌ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်ကို‌ကျေးဇူးသိ၍ ပူ‌ဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယဇ်ပူ‌ဇော်သကာလာ‌ရောက်ဝတ်ပြုသူတို့၏စိတ်ထဲ၌ ‌ကျေးဇူးသိတတ်‌သောသ‌ဘောနှင့် ‌နောင်တသ‌ဘောကို‌ဖော်ပြ‌နေသည်။ ထိုအ‌ကြောင်းကို ဆာလံကျမ်းတွင်ရှင်းလင်းစွာ‌ဖော်ပြထားသည်။ ပု‌ရောဖက် အားဖြင့်‌ဖော်ပြ‌နေခြင်းမှာ တိရစ္ဆာန်၏အ‌သွေး‌ကြောင့်မဟုတ်၊ ကိုယ်‌တော်ကို ‌ကျေးဇူးတင်ခြင်း၊ ‌ကောင်း‌သောအမှုကိုပြုခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်သူတို့၏ ‌ကျေးဇူးတင်ခြင်းစိတ်သာလျှင် အဓိကဖြစ်သည် (ဆာ၊ ၅ဝး၇-၂၃။ ‌ဟေရှာ၊ ၁း၁၁-၁၇)။

ရှင်‌ပေါလုမှ ပရိသတ်များအားဖိတ်‌ခေါ်ထားချက်မှာ ‘‘ဘုရားသခင်ထံ မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းသည် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလက်သင့်ခံခြင်း ဖြစ်‌ကြောင်း’’ (‌ဟေဗြဲ ၁၂း၂၈) ညွှန်ပြထားပြီး ယုံကြည်သူများအ‌နေဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ‌ယေရှုခရစ်၏အ‌သေခံ‌တော်မူခြင်းအားဖြင့် မြင့်မြတ်ပြည့်စုံ ‌သော၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်‌သောယဇ်ပု‌ရောဟိတ်အနွယ်ဝင်များအဖြစ် ဧကန် အမှန်ရှိ‌နေနိုင်ပြီဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၁ဝး၁ဝ-၁၄၊ ၁၉-၂၃)။ ဤအရာမှာ ဘုရားသခင်၏ဣသ‌ရေလူမျိုးအ‌ပေါ်ထားရှိထားသည့်မူလရည်ရွယ်ချက်ကြီး ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပြီး သူ၏‌ဝေငှ‌ဟော‌ပြော‌သောကမ္ဘာကြီးအား ကယ်တင်ခြင်းနှင ဆိုင်‌သောဝမ်း‌မြောက်ဖွယ်ရာသတင်းစကားကို လက်ခံ‌သောသူတိုင်းသည် မြင့်မြတ်‌သောယဇ်ပု‌ရောဟိတ်အနွယ်ဝင်အဖြစ်ရှိ‌နေနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ (ထွက်၊ ၁၉း၄-၆။ ၁‌ပေ၊ ၂း၉၊ ၁ဝ။ ဗျာ၊ ၁း၆။ ဗျာ ၅း၁ဝ)။

သို့ဖြစ်၍ ရှင်‌ပေါလုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၌ ‌ကောင်းကင်ဗိမာန်‌တော်၌ရှိ‌သော ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့် ဝန်ချ ‌တောင်းပန်ခြင်း၊ ‌ကျေးဇူးတင်ခြင်း၊ ‌ကောင်း‌သောအကျင့်ဖြင့်ဝတ်ပြုကိုးကွယ် ခြင်းသည်သာ ကိုယ်‌တော်စိတ်‌တော်နှင့်‌တွေ့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့‌သောပူ‌ဇော် သကာကို ‌မြေကြီး‌ပေါ်၌ ကျွန်ုပ်တို့တင်လှူပူ‌ဇော်သည်။ သို့‌သော် ‌ကောင်းကင်ဘုံ ၌ရှိ‌သောအဖခမည်း‌တော်သည် လက်ခံ၍နှစ်သက်‌တော်မူသည်။ ယင်းအမှု အရာများသည် ကျမ်း‌ရေးသူမှ ‌ယေရှုရှင်၏နာမ‌တော်အားဖြင့် ဝန်ချ‌တောင်းပန် ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏စိတ်‌တော်နှင့်‌တွေ့‌စေ‌ကြောင်း‌ဖော်ပြထားသည်။ (‌ဟေဗြဲ ၃း၁။ ‌ဟေဗြဲ ၄း၁၄။ ‌ဟေဗြဲ ၁ဝး၂၃)။ ကိုယ်‌တော်ကိုချီးမြှင့်ခြင်းသည် ‌ကောင်း‌သောအမှုကိုဆက်လက်လုပ်‌ဆောင်‌နေခြင်းဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ၊ ၆း၁ဝ- ၁၂။ ‌ဟေဗြဲ၊ ၁၃း၁၊ ၂၊ ၁၆)။

ဟေဗြဲ ၁၃း၁-၆ ‘၏‌ဖော်ပြချက်အရ၊ ‌ကောင်း‌သောအကျင့်ကို ကျင့်ပြီး မိမိ၌ရှိ‌သောအရာကိုမျှ‌ဝေရန်ဖြစ်သည်။ ညီအစ်ကိုချစ်ခြင်းကိုပြသရန် ‌ယေရှုရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ညီအစ်ကို‌မေတ္တာကိုပြသ‌ပေးခဲ့သည် (‌ဟေဗြဲ ၂း၁၁၊ ၁၂)။ ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းအဓိပ္ဋာယ်၊ အကျဉ်းကျ‌နေသူထံအလည်အပတ် သွား‌ရောက်ခြင်းအဓိပ္ဋာယ်၊ မတရားပြုခံရသူကိုကာကွယ်‌ပေးခြင်းအဓိအပ္ဋာယ် ဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၁၃း၃)။ ပြစ်မှားခြင်းနှင့်တပ်မက်ခြင်းတို့ကို‌ရှောင်ရန်တို့ ဖြစ်သည်။

ကောင်း‌သောအကျင့်နှင့် မိမိ၌ရှိ‌သောအရာကိုမျှ‌ဝေခြင်းသည် ဘုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်ရာ၌ အဘယ်မျှအ‌ရေးကြီးသနည်း။ တစ်ချိန်တည်းမှာ မည်သည့်နည်းလမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်‌ရေးရာဆက်ကပ်ခြင်းကို ပျက်စီး ‌စေနိုင်သနည်း (‌ဟေရှာ၊ ၁း၁၁-၁၇)။

သောကြာ

မတ် ၁၈

ဆက်လက်‌လေ့လာရန်။

နှစ်‌ပေါင်းတစ်‌ထောင် ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်ရှင်ပြန်ထ‌မြောက် ခြင်းကြားကာလသည် ဆိုးသွမ်းသူများကိုတရားစီရင်ချိန်ဖြစ်သည်။ တမန်‌တော်ကြီးရှင်‌ပေါလုသည် ယင်းအချိန်‌ရောက်ရှိလာရန် ‌ယေရှုရှင်ဒုတိယ အကြိမ်ကြွလာခြင်းကို‌မျှော်လင့်ရသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ‘‘ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ‌မှောင်မိုက်၌ဝှက်ထား‌သောအရာတို့ကို ပွင့်လင်း‌စေ၍၊ စိတ်နှလုံးအကြံအစည် များကိုထင်ရှား‌စေလတ္တံ့‌သော သခင်ဘုရားကြွလာ‌တော်မမူမီတိုင်‌အောင် အဘယ်အမှုကိုမျှအဆုံးအဖြတ်မစီရင်ကြနှင့်။ ကြွလာ‌တော်မူ‌သောအခါ အသီးအသီးတို့သည် ဘုရားသခင်ချီးမွမ်း‌တော်မူခြင်း‌ကျေးဇူးကိုခံရကြလတ္တံ့’’ (၁‌ကော၊ ၄း၅)။ ဒံ‌ယေလကလည်း အသက်ကြီး‌သောသူ‌ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း အ‌ကြောင်းကို သန့်ရှင်းသူတို့အား စီရင်ရ‌သောအခွင့်ကို‌ပေး၍ ‘ထိုသူတို့သည် နိုင်ငံကိုသိမ်းယူ’ ဒံ၊ ရး၂၂။ ထိုအချိန်မှ သန့်ရှင်းသူများသည် ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့ လည်‌ကောင်း၊ ယဇ်ပု‌ရောဟိတ်မင်းကဲ့သို့လည်း‌ကောင်း၊ ဘုရားသခင်နှင့်အတူ စိုးစံရလိမ့်မည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ ရှင်‌ယောဟန်‌ရေးသားထားရာ၌ ‘ပလ္လင်များ ကိုလည်းငါမြင်၏။ ပလ္လင်‌ပေါ်မှာထိုင်‌သောသူတို့သည် တရားစီရင်ရ ‌သောအခွင့်ကိုရကြ၏။’ ‘သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ယဇ်ပု‌ရောဟိတ်နှင့် ခရစ်‌တော်၏ယဇ်ပု‌ရောဟိတ်ဖြစ်၍ အနှစ်တစ်‌ထောင်ပတ်လုံး ခရစ်‌တော်နှင့် အတူစိုးစံရကြလိမ့်မည်’ (ဗျာ၊ ၂ဝး၄၊ ၆)။ ထိုအချိန်ကို ရှင်‌ပေါလုကြိုတင် ‌ဟောထားသည့်အတိုင်း ‘သန့်ရှင်းသူတို့သည် ‌လောကီနိုင်ငံကိုတရားစီရင်မည်’ (၁‌ကော၊ ၆း၂)။ ခရစ်‌တော်နှင့်‌ပေါင်း၍ ဆိုးယုတ်သူများကိုတရားစီရင်မည်။ ‌ရေးမှတ်ထား‌သောစာအုပ်ကိုဖွင့်၍ စိစစ်နှိုင်းယှဉ်စီရင်ကြမည်။ ထိုစာအုပ်သည် သမ္မာကျမ်းစာပင်ဖြစ်သည်။ အမှုတိုင်းကိုစစ်‌ဆေးဆုံးဖြတ် ထိထိ‌ရောက်‌ရောက် တရားစီရင်လိမ့်မည်။ လူဆိုးများခံရမည့်အပြစ်ဒဏ်မှာ လုံးဝဖျက်ဆီးခြင်းခံ ကြရမည်။ အရင်းအဖျားမျှမကျန်‌စေရပါ။ သူတို့၏အကျင့်အတိုင်း‌ပေးဆပ် ကြရမည်။ မရဏာမင်း၏မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှလည်း သူတို့၏နာမည်မကျန် ‌စေရပါ။

စာတန်နှင့်နတ်ဆိုး‌ကောင်းကင်တမန်တို့သည်လည်း ခရစ်‌တော်၏ တရားစီရင်မှုကိုခံကြရမည်။ ခရစ်‌တော်သည် မိမိ၏လူတို့နှင့်အတူ စီရင်ခြင်း အမှုကိုပြုလိမ့်မည်။ ရှင်‌ပေါလု၏မှတ်တမ်းတွင် ‘ငါတို့သည် ‌ကောင်းကင်တမန် တို့ကိုတရားစီရင်မည်ဟုမသိကြသ‌လော’ အခန်းငယ် ၃။ ရှင်ယုဒကလည်း ‘ထိုမှတစ်ပါး၊ မိမိတို့အခွင့်အရာကိုမ‌စောင့်၊ မိမိတို့‌နေရာအရပ်ကိုစွန့်ပစ်‌သော ‌ကောင်းကင်တမန်တို့ကို ကြီးစွာ‌သော‌နေ့၌ စစ်‌ကြောစီရင်ခြင်းအလိုငှာ ထာဝရ ချည်‌နှောင်ခြင်းအားဖြင့် ‌မှောင်မိုက်ထဲမှာချုပ်ထား‌တော်မူ၏’ (ယုဒ ၆)။ Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 660, 661.