သင်ခန်းစာ (၇)

‌ဖေ‌ဖော်ဝါရီ ၅ - ၁၁

‌ယေရှုရှင်-ဝိညာဉ်၏‌ကျောက်ဆူး

ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်၊၊ ‌ဟေဗြဲ ၆း၄-၆။ မဿဲ ၁၆း၂၄။ ‌ရောမ ၆း၆။ ဟေဗြဲ ၁ဝး၂၆-၂၉။ ‌ဟေဗြဲ ၆း၉-၁၃။ ‌ဟေဗြဲ ၆း၁၇-၂ဝ။

အလွတ်ကျမ်းချက် ‘‘ထို‌မျှော်လင့်ခြင်းမူကား၊ ကန့်လန့်ကာအတွင်း၌ချ၍ မြဲမြံ ခိုင်ခံ့‌သောစိတ်နှလုံး၏‌ကျောက်ဆူးကဲ့သို့ ငါတို့၌ရှိသတည်း။ မေလခိ‌ဇေဒက်နည်းတူ ထာဝရယဇ်ပု‌ရောဟိတ်မင်းဖြစ်‌သော ‌ယေရှု သည် ငါတို့အတွက် ထိုအတွင်းအရပ်ထဲသို့ ‌ရှေ့‌ဆောင်၍ဝင်‌သောသူ ဖြစ်‌တော်မူ၏’’ (‌ဟေဗြဲ ၆း၁၉၊ ၂ဝ)။

‌ဟေဗြဲ ၅း၁၁-၆း၂ဝ ‌ဖော်ပြပါ‌ယေရှုရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကိုယ်စားပြုယဇ်ပု‌ရောဟိတ်အနွယ်အ‌ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ရှုပ်‌ထွေးစရာ ဖြစ်‌စေ‌သောကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။ ရှင်‌ပေါလုသည် ပြင်းထန်စွာသတိ‌ပေးထား သည်မှာ ခရစ်‌တော်ကိုလုံးဝလက်လွတ်ခြင်းမပြုကြရန်ဖြစ်သည်။

လူသားများကျဆုံးရလွယ်ကူလွန်း‌သောအန္တရာယ်မှာ မိမိကိုယ်ကို သက်ညှာခြင်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်မရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ တမန်‌တော်ရှင်‌ပေါလု အ‌နေဖြင့် ဖတ်ရှုသူနှင့်ကြားနာသူများအတွက် အခက်အခဲရင်ဆိုင်ကြရ၍ စိတ်ပျက်အား‌လျော့မည်ကို အလွန်စိုးရိမ်‌နေသည်။ ထိုအခက်အခဲများ‌ကြောင့်သမ္မာကျမ်းစာကိုနားလည်ရန်၊ ဝိညာဉ်ကြီးပွားရန် ဧဝံ‌ဂေလိလုပ်‌ဆောင်မှု ရပ်တန့်သွားမည်ကိုအလွန်စိုးရိမ်သည်။

ထိုအန္တရာယ်အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဓာတ်ကျဆင်း‌စေပြီး စုံစမ်း‌နှောင့်ယှက်ခြင်း‌ကြောင့် ဘုရားရှင်၏ထံ‌တော်မှလွင့်စဉ်သွားနိုင်ပါသလား။ 

ပြင်းထန်‌သောသတိ‌ပေးချက်အတွင်း ထိ‌ရောက်‌သောအား‌ပေး    တိုက်တွန်းမှုလည်းပါဝင်‌နေပါသည်။ ရှင်‌ပေါလုသည် သူ၏သတိ‌ပေး ‌ရေးသားချက်ကို ဖတ်ရှုသူအ‌ပေါင်းအားယုံကြည်ခြင်း၊ ‌ယေရှုရှင်သည် မပျက် မပြယ်တတ်‌သောကတိ‌တော်အတိုင်း ကယ်တင်ခြင်းကိုယူ‌ဆောင်လာ‌ပေး ‌ကြောင်း (‌ဟေဗြဲ ၆း၉-၂ဝ) အ‌ကြောင်းအား‌ပေးထားသည်။ ယင်းသတိ‌ပေး ခြင်းအား‌ပေးခြင်းအ‌ကြောင်းကို ‌ဟေဗြဲ ၁ဝး၂၆-၃၉ တွင် ပြန်၍ထပ်‌လောင်း ‌ရေးသား‌ပေးပြန်သည်။

ယင်းအ‌ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့‌လေ့လာကြပါမည်။ ‌ယေရှုရှင်၏ ခိုင်မာ‌သော‌ပြောစကား‌တော်အား‌ပေးခြင်းများကို ‌လေ့လာကြရပါမည်။

နှုတ်ကပတ်‌တော်၏‌ကောင်းမြတ်ခြင်းအရသာကိုမြည်းစမ်းခြင်း

‌ဟေဗြဲ ၆း၄၊ ၅ ကိုဖတ်ပါ။ ခရစ်‌တော်သည် မိမိကိုယုံကြည်သူတို့ အားသစ္စာရှိလျှင် မည်သည့်အရာကို‌ပေးထားသနည်း။

အလင်းရ‌စေခြင်း၏အဓိပ္ဋာယ်မှာ ‌ပြောင်းလဲခြင်းအ‌တွေ့အကြုံကို ရ‌စေခြင်းဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၁ဝး၃၂)။ စာတန်၏ကြီးစိုး‌သောအ‌မှောင်ထု တန်ခိုးမှ ဘုရားသခင်၏အလင်းထဲသို့ပြန်‌ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည် (တမန်၊ ၂၆း၁၇၊ ၁ဂ)။ အပြစ်မှလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိခြင်း (ဧဖက် ၅း၁၁) နှင့် ပလပ်ခံရ ခြင်း (၁သက်၊ ၅း၄၊ ၅)။ အလင်းရရှိခြင်းသည် ‌ယေရှုခရစ်‌တော်အားဖြင့်ဘုရားရှင်ပြု‌တော်မူခြင်းအမှုကိုဆိုလိုပါသည်။ ‘ဘုန်း‌တော်‌ရောင်ခြည်နှင့် တန်ခိုး‌တော်ပြည့်စုံ‌သော’ (‌ဟေဗြဲ ၁း၃)။

‘‌ကောင်းကင်မှလက်‌ဆောင်ကိုမြည်းစမ်းရန်’ နှင့် သန့်ရှင်း‌သောဝိညာဉ် ‌တော်၏လုပ်‌ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်‌စေရန်အတွက်ဖြစ်သည်ဟု အမည်မသိသူ တစ်ဦးက ပုံ‌ဖော်‌ရေးသားခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်၏လက်‌ဆောင်ဆိုရာ၌ ကရုဏာ ‌တော်ကိုဆိုလိုသည်။ (‌ရောမ ၅း၁၅) သို့မဟုတ် သန့်ရှင်း‌သောဝိညာဉ် ‌တော်အားဖြင့် ဘုရားရှင်ကရုဏာ‌တော်သွန်း‌လောင်းခြင်းကိုဆိုလိုပါသည် (တမန်၊ ၂း၃၈)။ သန့်ရှင်း‌သောဝိညာဉ်‌တော်ကိုမြည်းစမ်းကြည့်သူတိုင်း (‌ယောဟန် ရး၃၇-၃၉။ ၁‌ကော၊ ၁၂း၁၃) သည် ကရုဏာ‌တော်အ‌ကြောင်းကို သိခွင့်ရရှိသည်။ ကိုယ်‌တော်၏အလို‌တော်ကိုပြည့်စုံ‌စေ‌သောတန်ခိုးလည်း ရရှိပြည့်စုံ‌စေပါသည် (ဂလာတိ ၅း၂၂၊ ၂၃)။

နှုတ်ထွက်စကား‌တော်၏‌ကောင်းမြတ်ခြင်းအရသာကို မြည်းစမ်းခြင်း ပြုရန် (‌ဟေဗြဲ ၆း၅) ဧဝံ‌ဂေလိ၏‌ဖြောင့်မတ်ခြင်းအ‌ကြောင်းကို ကိုယ်တိုင် မြည်းစမ်းကြည့်ခြင်းပင်ဖြစ်သည် (၁‌ပေ၊ ၂း၂၊ ၃)။ ‌ရောက်ရှိလာမည့် ‘‌ခေတ်ကာလ၏တန်ခိုး‌တော်သည်’ ဘုရားသခင်ပြသသည့်နိမိတ်လက္ခဏာကို ဆိုလိုသည်။ ယုံကြည်သူများအတွက် အနာဂတ်ကို စိတ်ချ‌စေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ‘ရှင်ပြန်ထ‌မြောက်ခြင်း’ (‌ယောဟန် ၅း၂၈၊ ၂၉) ကိုယ်ခန္ဓာ ရုပ်အဂင်္ါ‌ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ထာဝရအသက်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူတို့ သည် စတင်မြည်းစမ်းပြီး ပစ္စုပ္ဋန်ကာလမှာပင် အရသာသိ‌နေရပြီ။ ဝိညာဉ် ‌ရေးရှင်ပြန်နိုးကြားခြင်းအရသာကိုမြည်းစမ်း‌နေရသည် (‌ကော‌လော၊ ၂း၁၂၊ ၁၃)၊ အသစ်‌သောအသိစိတ် (‌ရော ၁၂း၂)၊ ‌ယေရှုခရစ်‌တော်၌ ထာဝရ အသက်ရရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည် (‌ယောဟန် ၅း၂၄)။

ရှင်‌ပေါလုသည် ကန္တာရ‌တောထဲလှည့်လည်ရသူမျိုးဆက်တို့၏ စိတ်မျိုးခံစားရသည်။ ဘုရားသခင်၏ကရုဏာ‌တော်ကိုမြည်းစမ်းရသည်။ ကိုယ်‌တော်၏ကယ်တင်ခြင်းအ‌ကြောင်းကိုမြင်ရသည်။ ကန္တာရ‌တောတွင်လှည့်လည်ခဲ့ရသူမျိုးဆက်တို့သည် ‌နေ့အချိန်၌မိုးတိမ်၊ ညအချိန်၌မီးတိမ် ‌တောင်အားဖြင့် အလင်းနှင့်အရိပ်ကိုရရှိခဲ့သည် (‌နေဟမိ ၉း၁၂၊ ၁၉။ ဆာ ၁ဝ၅း၃၉)၊ ‌ကောင်းကင်မှမန္နမုန့်ကို ဝမ်းသာဝမ်း‌မြောက်စားခဲ့ရသည် (ထွက်၊ ၁၆း၁၅)၊ သန့်ရှင်း‌သောဝိညာဉ်‌တော်ကိုမြည်းစမ်းခဲ့ရသည် (‌နေဟမိ ၉း၂ဝ)၊ ဘုရားရှင်၏နှုတ်ကပတ်‌တော်‌ကောင်းမြတ်ခြင်းကို အရသာခံခဲ့ရသည် (‌ယောရှု ၂၁း၄၅)၊ ကာလအချိန်နှင့်တန်ခိုး‌တော်သည် ကျ‌ရောက်လာခဲ့သည်။ အံ့ဩ ဖွယ်နိမိတ်များမြင်ကြရသည်။ အဲဂုတ္တုပြည်မှလွတ်‌မြောက်ရခြင်း၏ထူးဆန်း ‌သောနိမိတ်ကိုမြင်ခဲ့ကြသည် (တမန်၊ ရး၃၆)။ ရှင်‌ပေါလု၏အကြံပြုချက်၌ ကန္တာရခရီးတွင် မျိုးဆက်တို့သည် ဘုရားရှင်အ‌ပေါ်‌ဖောက်ပြန်ခြင်းရှိခဲ့ကြ သည်။ ဘုရားရှင်၏‌ကောင်းမှုကိုမမှတ် (‌တောလည်၊ ၁၄း၁-၃၅)၊ ‌ဟေဗြဲ ဩဝါဒစာကိုဖတ်ရှုရသူတိုင်းသည် ထိုသို့‌သောအန္တရာယ်မျိုးရှိ‌နေသည်။ ဘုရားရှင်မျက်နှာသာ‌ပေး‌တော်မူခြင်းကို‌မေ့‌လျော့ကာ ‌ပျော်ရွှင်‌သောအချိန်၌ ‌ကျေးဇူး‌တော်ကိုအမှတ်မရကြ။

ဟေဗြဲဩဝါဒစာမှကျမ်းချက်များကိုဖတ်ရခြင်းအတွက် သင်မည်သို့ ခံစားရသနည်း။ သင့်အတွက်ကျမ်းချက်များမှအလင်းဖြစ်‌စေသည်ဟု ခံစားရ ပါသလား။

ပြန်လည်တည်‌ဆောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ

‌ဟေဗြဲ ၆း၄-၆။ မဿဲ ၁၆း၂၄။ ‌ရောမ ၆း၆။ ဂလာတိ ၂း၂ဝ။ ဂလာတိ ၅း၂၄ နှင့် ဂလာတိ ၆း၁၄ ကိုဖတ်ပါ။ ခရစ်‌တော်အ‌သေခံခြင်းကို မည်သို့ နှိုင်းယှဉ်ထားသနည်း။

ဟေလသဘာသာဖြင့် မူရင်းကျမ်းတွင် ‘မဖြစ်နိုင်’ ဟူ‌သော ‌ဝေါဟာရကို အထူးအ‌လေးထားသုံးနှုန်းသည်။ ကျရှုံး‌ပျောက်ဆုံးသူများကို ဘုရားရှင်ပြန်၍တည်‌ဆောက်ပြုပြင်‌ပေးရန် ‘မဖြစ်နိုင်’ အ‌ကြောင်းမှာ ဘုရား သခင်၏သား‌တော်ကိုပင် ထပ်ခါအ‌သေသတ်ခြင်း‌ကြောင့်ဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၆း၆)။ ရှင်‌ပေါလု၏‌ဖော်ပြချက်အရ၊ ခရစ်‌တော်မှလွဲ၍ ကယ်တင်ခြင်းရရန် အခြားလမ်းလုံးဝမရှိဟု (တမန်၊ ၄း၁၂) တွင်‌ရေးသားထားသည်။ အခြား နည်းလမ်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကိုကြိုးစား‌သော် ‘မဖြစ်နိုင်’ ပါ။ ဘုရားရှင် သည် လိမ်လည်ခြင်းများပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ (‌ဟေဗြဲ ၆း၁၈)။ သို့မဟုတ် ဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘဲ ဆက်ကပ်လုပ်‌ဆောင်ခြင်းသ‌ဘောမျိုးဖြစ်သည်။ (‌ဟေဗြဲ ၁၁း၆)။

ယေရှုကို ကပ်တိုင်တင်တစ်ဖန်သတ်ခြင်း၏သ‌ဘောမှာ ယုံကြည် သူများနှင့် ‌ယေရှုရှင်အကြားရိုးသားမှုကို အခြားအားကိုးရာကိုရှာ‌ဖွေ‌နေခြင်းဟု ရုပ်လုံး‌ဖော်သည့်သ‌ဘောမျိုးဖြစ်သည်။

ဘာသာ‌ရေး‌ခေါင်း‌ဆောင်များ ‌ယေရှုကိုကပ်တိုင်တင်သတ်ကြ‌သော အခါ၌ သတ်ရခြင်းအ‌ကြောင်းမှာ ‌ယေရှုသည် သူတို့၏လက်ဝါးကြီးအုပ် ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခြင်း‌ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် ‌ယေရှုကို‌ပျောက်ပျက်သုတ်သင်ပြီး အန္တရာယ်ရှိ‌သောခလုတ်ဆူး‌ငြောင့်ကို ဖယ်ရှားဖျက်ဆီး‌သောသ‌ဘော၊ ရန်သူကိုရှင်းပစ်လိုက်‌သောသ‌ဘောမျိုးဖြင့် ကပ်တိုင်တင်သတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ဧဝံ‌ဂေလိတရားသည် လူတစ်ဦးချင်း၏အတ္တကိုဆန့်ကျင်‌သောအ‌ခြေခံသ‌ဘောရှိသည်။ ခရစ်ယာန်တို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်‌သောသ‌ဘော၊ လိုအပ်‌သောအသက်တာပုံစံမှာ ကပ်တိုင်ကို ထမ်းကာ မိမိကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ကြရမည်ဖြစ်သည် (မဿဲ ၁၆း၂၄)။ ‌လောကကို မဖက်တွယ်အ‌သေသတ်လိုခြင်းသ‌ဘောဖြစ်သည် (ဂလာတိ ၆း၁၄)။ လူ‌ဟောင်း (‌ရောမ၊ ၆း၆)၊ ဇာတိပကတိနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုလည်း ‌ကောင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ရိုက်ထားပြီး (ဂလာတိ ၅း၂၄)၊ ခရစ်ယာန်တိုင်း၏‌မျှော်လင့်ချက်အသက်တာလမ်း‌သေခြင်းကို‌အောင်ရန်ဖြစ်သည်။ အတ္တကို အ‌သေမသတ်နိုင်လျှင် အသက်တာအသစ်ကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ဘုရားရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်တာအသစ်‌ပေးချင်ပါသည် (‌ရောမ ၆း၁-၁၁)။

ယေရှုရှင်နှင့်အတ္တကို‌ရွေးချယ်ရခြင်းမှာ တိုက်ပွဲတစ်ခုကဲ့သို့ပင်ဖြစ် သည်။ ‌သေခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်ပွဲဖြစ်သည် (‌ရောမ ၈း၇၊ ၈။ ဂလာတိ ၅း၁၇)။ ခက်ခဲ‌သောစစ်ပွဲကြီးဖြစ်၍ တစ်ကြိမ်တည်းနှင့်‌အောင်မြင်ခြင်းမရှိနိုင် ပါ။ ထိုစကားသည်လည်း လူ‌ဟောင်းအဖြစ် အတ္တကိုမ‌အောင်နိုင်‌သေး၍ ကျဆုံးခြင်းမျိုး၊ စစ်ပွဲ၌ရှုံးနိမ့်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ယင်းအပြစ်မျိုးသည် ကယ်တင် ခြင်းကိုမြည်းစမ်းရပြီး‌သော်လည်း အ‌လေးအနက်မပြု၊ ‌စောင်းပါးရိပ်ခြည် သ‌ဘောမျိုးထားသည့်သူမျိုးဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၆း၄၊ ၅)။ ‌ယေရှုထံမှ အသက် ကိုရရှိသည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ပြု‌သော်လည်း ကိုယ်‌တော်နှင့်မိတ်သဟာယပျက် ‌သောသူကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ခရစ်‌တော်နှင့်မခွာသ‌ရွေ့ ကယ်တင်ခြင်းသည် ထိုသူအတွက်ပင်ဖြစ်သည်။

အတ္တကို‌သေ‌စေရမည်ဟု ဆို‌သောစကား၏အဓိပ္ဋယ်မည်သို့ရှိသနည်း။ ကပ်တိုင်ကိုထမ်းရမည်ဟုဆို‌သောစကားအဓိပ္ဋာယ်မည်သို့ရှိသနည်း။ ခရစ်‌တော်ထက် သင်တပ်မက်၍လက်မလွှတ်နိုင်‌သောအရာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါ သလား။

ကျန်‌သောအပြစ်အတွက်ပူ‌ဇော်သကာဟူသည်မရှိ

‌ဟေဗြဲ ၆း၄-၆ မှသတိ‌ပေးချက်သည် ‌ဟေဗြဲ ၁ဝး၂၆-၂၉ နှင့် တူညီမှုရှိသည်။ ရှင်‌ပေါလုမှ ရှင်းလင်း‌ဖော်ပြရာ ‌ယေရှုရှင်၏အပူ‌ဇော်ခံခြင်း အ‌ကြောင်းကို ငြင်းပယ်သူအ‌ပေါင်းတို့အတွက် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအ‌ကြောင်း ကိုလည်း နားမလည်ပါ။ အဘယ်‌ကြောင့်ဆို‌သော် ‌ယေရှုမှလွဲ၍ အပြစ်လွှတ် ခြင်းအခွင့်မရှိ (‌ဟေဗြဲ ၁ဝး၁-၁၄)။

ဟေဗြဲ ၁ဝး၂၆-၂၉ ကိုဖတ်ပါ။ အပြစ်လွှတ်ခွင့်မရှိ‌သောအခြား အ‌ကြောင်းရင်းသုံးခုကို ကျမ်း‌ရေးသားသူသည် မည်သို့‌ဖော်ပြထားသနည်း။

ကျမ်း‌ရေးသူသည် အမှန်တရားကိုရရှိပြီး‌နောက် အပြစ်လွှတ်ခွင့်မရှိဟု ‌ပြောခြင်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်သည် ‌ယေရှုကို ကျွန်ုပ်တို့အတွက်‌ရှေ့‌နေ လိုက်‌ပေးသူအဖြစ်ခန့်ထားသည် (၁‌ယော၊ ၂း၁)။ ကိုယ်‌တော်အားဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်လွှတ်ခွင့်ရရှိသည် (၁‌ယော၊ ၁း၉)။ အပြစ်အတွက် အပြစ် ‌ဖြေ‌စေရန် သို့မဟုတ် ပူ‌ဇော်ရန်အခွင့်မရှိ‌သောအ‌ကြောင်းများမှာ ဘုရားသခင် ၏သား‌တော်ကို‌ခြေ‌အောက်ချနင်းခြင်း၊ ပဋိညာဉ်တရား၏အ‌သွေး‌တော်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း၊ သန့်ရှင်း‌သောဝိညာဉ်‌တော်ဘုရားကိုပြစ်မှားခြင်းတို့ဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၁ဝး၂၉)။ ယင်း‌ဖော်ပြချက်၏အဓိပ္ဋာယ်ကိုပြန်လှန်ကြည့်ကြပါစို့။

ဘုရားသခင်၏သား‌တော်ကို ‌ခြေဖဝါး‌အောက်ချနင်းခြင်း၏ရှင်းပြ ချက်မှာ (‌ဟေဗြဲ ၁ဝး၂၉)၊ ‌ယေရှုရှင်မိန့်မှာ‌သောဥပ‌ဒေသပညတ်ကိုငြင်းပယ် ခြင်းကိုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ‘ဘုရားသခင်၏သား‌တော်’ ဘွဲ့ခံယူထားသူသည် ‌ယေရှုရှင်ကို ဘုရားသခင်၏လက်ယာဘက်၌ထိုင်ခွင့်‌ပေးပြီး ရန်သူအား ‌ခြေတင်ခုံအဖြစ် ကိုယ်‌တော်ကို ‌ခြေဖဝါး‌အောက်ချခြင်းကိုဆိုသည် (‌ဟေဗြဲ ၁း၁၃။ ‌ဟေဗြဲ ၁း၅-၁၂၊ ၁၄) ကိုလည်းကြည့်ပါ။ ‌ယေရှုကို ‌ခြေဖဝါး‌အောက် ချနင်းခြင်းဆိုသည်မှာ ‌ဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့်အတူ ‌ယေရှုရှင်ကို ရန်သူအဖြစ်ထား ‌သောသ‌ဘောမျိုးဖြစ်သည်။ ဩဝါဒစာ၏အငြင်းပွားဖွယ်အချက်တစ်ချက်မှာ (‌ဟေဗြဲ ၁း၁၃) ‌ဖောက်ပြန်‌သောသ‌ဘောကို အသက်တာ၌ကျင့်သုံးခြင်းသည် ‌ယေရှုရှင်ကို ပလ္လင်‌ပေါ်မှချ၊ ‌ခြေနှင့်နင်းသည့်သ‌ဘောမျိုးသက်‌ရောက်သည်။ ထိုအကျင့်မျိုးသည် ‌ကောင်းကင်မှ ‘လူစီဖါ’ ပြုခဲ့‌သောအကျင့်ဖြစ်သည် (‌ဟေရှာယ ၁၄း၁၂-၁၄)။ ‘ဥပ‌ဒေမဲ့အကျင့်ယုတ်အကျင့်ဆိုး’ ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်အတွက် ဒုက္ခ‌ပေးမည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည် (၂သက်၊ ၂း၃၊ ၄)။
ပဋိညာဉ်တရား၏အ‌သွေး‌တော်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းအတွက် ရှင်းလင်း ချက်မှာ ‌ယေရှုရှင်၏အပူ‌ဇော်ခံခြင်းကို လက်မခံငြင်းပယ်ခြင်းကိုဆိုသည် (‌ဟေဗြဲ ၉း၁၅-၂၂)။ ‌ယေရှုရှင်၏အ‌သွေး‌တော်သည် ‌ဆေး‌ကြောခြင်းတန်ခိုး ရှိ‌ကြောင်းကို လက်မခံသည့်သ‌ဘောဖြစ်သည်။

‘သန့်ရှင်း‌သောဝိညာဉ်‌တော်ကိုပြစ်မှားခြင်း၌’ ‌ဟေလသ‌ဝေါဟာရတွင် ‘အလ်နီဘရီစာ’ (နညပဘမငျ‌ေျ) ပြစ်မှားသည်၊ ပစ်ပယ်သည်ဟုအဓိပ္ဋာယ်ရှိ သည်။ ‌မောက်မာခြင်းမာနကိုပြသခြင်းဖြစ်သည်။ မိုက်ရိုင်းခြင်း၊ လူပါးဝခြင်း၊ အပြစ်သို့‌ရောက်‌စေပါသည်။ ကရုဏာ‌တော်စိတ်သ‌ဘော၊ ဘုရားရှင်၏ ကရုဏာ‌တော်ကို ‌စော်ကား‌သောအမူအကျင့်အပြစ်ဖြစ်‌စေသည်။ ‌ဖောက်ပြန်တတ်ခြင်းသည် လုံးဝလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိ‌သောအ‌နေ အထားမျိုးဖြစ်သည်။ ‌ယေရှုကိုငြင်းပယ်သည်၊ ကိုယ်‌တော်၏ဆက်ကပ်ခြင်း ကိုလည်းလက်မခံ၊ သန့်ရှင်း‌သောဝိညာဉ်‌တော်ကိုလည်း ငြင်းပယ်ပြစ်မှား သည်။

သာ၍‌ကောင်းမြတ်‌သောအရာ

‌ဟေဗြဲ ၆း၄-၈ ၌ ‌သေ‌သေချာချာသတိ‌ပေးထားသည့်‌နောက် ရှင်‌ပေါလုသည် သား‌တော်ကိုလည်း‌ကောင်း၊ အနာဂတ်လမ်းအတွက်လည်း ‌ကောင်း ပ‌ပျောက်‌စေရန် ‌သေ‌သေချာချာ‌ဖော်ပြပြန်သည်။ သူသည် သူ၏ ပရိသတ်မှာ ‌ကောင်း‌သောအသီးအပွင့်ကိုခံစားရရှိမည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုး‌သော‌မြေကြီးမှ ‌ကောင်းမွန်‌သော အသီးအပွင့်သီးပွင့်လာသူနှင့်တူသည်။ ထိုလူတို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှ ‌ကောင်းချီးမဂင်္လာများရရှိမည်ဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၆း၇)။ ထိုအရာသည် ‘ကယ်တင်ခြင်း’ ပင်ဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၆း၉)။

ဟေဗြဲ ၆း၉-၁၂ ကိုဖတ်ပါ။ လူထုပရိသတ်မှပြုခဲ့‌သော‌ကောင်း‌သော အရာများကို စာရင်းပြုစုပါ။ ဆက်လက်လုပ်‌ဆောင်ရန်နှင့် မည်သို့အ‌ကြောင်း ရှိ‌ကြောင်းရှင်းပြပါ။

ဘုရားသခင်၏နာမ‌တော်ကိုချီးမွမ်း၍ ယုံကြည်သူတို့သည် ‌မေတ္တာ ‌တော်ကို‌ဖော်ပြကြသည်။ သန့်ရှင်းသူတို့ကဲ့သို့လုပ်ရပ်များနှင့် ကိုယ်‌တော်ကို ချစ်‌ကြောင်းပြသကြသည်။ အတိတ်မှတစ်သီးပုဂ္ဂလ‌နေရ‌သောအပြစ်မျိုးမဟုတ်။ ပစ္စုပ္ဋန်အချိန်မှာ တက်ကြွစွာချီးမွမ်း‌ထောမနာပြုကြသည်။ ခြွင်းချက်အဖြစ် လူတစ်ဦးစာရိတ္တသည် သူ၏အမူအရာမှာအစစ်အမှန်မပြသနိုင်ပါ။ ဘုရား သခင်ကိုချစ်‌ကြောင်းပြသရာ၌ ဘာသာ‌ရေးအ‌ဆောင်အ‌ယောင်နှင့်ပြ၍မရပါ။ ချစ်ခြင်း‌မေတ္တာသ‌ဘောအမှန်သည် အထူးသဖြင့်အခက်အခဲရှိ‌နေသူများကို မစရမည် (မဿဲ ၁ဝး၄၂။ မဿဲ ၂၅း၃၁-၄၆)။ သို့ဖြစ်၍ ရှင်‌ပေါလုသည် ယုံကြည်သူများအား ‌ကောင်းမှုပြုရန်မ‌မေ့ဖို့ တိုက်တွန်းသတိ‌ပေးခဲ့သည် (‌ဟေဗြဲ ၁၃း၂၊ ၁၆)။

ဟေဗြဲ ၆း၁၂ ကိုဖတ်ပါ။ ‌ခြောက်ကပ်ကပ်ပျင်းစရာ‌ကောင်း‌သော အ‌နေအထားနှင့်ကြီးရင့်ခြင်းမရှိ၊ အ‌ဝေးသို့ကျဆုံး‌ပျောက်ကွယ်သည်နှယ်ဖြစ် သည် (‌ဟေဗြဲ ၅း၁၁။ ‌ဟေဗြဲ ၆း၁၂)။ ‌မျှော်လင့်ခြင်းအရာသည် ယုံကြည် ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ကို‌လေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့် ရှင်သန်‌အောင်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ သို့‌သော် ချစ်ခြင်း‌မေတ္တာအမူအရာအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းကိုပြသနိုင်သည် (‌ရောမ ၁၃း၈-၁ဝ)။

ရှင်‌ပေါလုသည် ကျမ်းဖတ်ရှုသူအ‌ပေါင်းတို့အား ယုံကြည်ခြင်း သ‌ဘောနှင့် သည်းခံခြင်းအ‌မွေကိုရယူ‌စေပါသည်။ ဘုရားရှင်ထား‌သော ကတိ‌တော်ကိုရရှိ‌စေလိုသည်။ ‌တောတွင် ကန္တာရခရီးလှည့်လည်ခဲ့ရ‌သော မျိုးဆက်တို့၏အနုတ်လက္ခဏာပြ‌သောသင်ခန်းစာများ ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြ၍၊သည်းခံစိတ်မရှိကြ၍ ကတိ‌တော်ပြည်ကိုအ‌မွေမခံခဲ့ရသည့်အ‌ကြောင်းကို ‌ပြောကြားပြီးဖြစ်သည်။ ထို‌နောက်တွင် အာဗြဟံအ‌ကြောင်းကို‌ဖော်ပြပြန်သည် (‌ဟေဗြဲ ၆း၁၃-၁၅)။ အာဗြဟံသည် ယုံကြည်သည်းခံခြင်း‌ကြောင့် ကတိ ‌တော်အ‌ပေါင်းကိုအ‌မွေခံရ‌ကြောင်း ရှင်‌ပေါလုသတိ‌ပေးခဲ့သည်။ အ‌ပေါင်း သ‌ဘော‌ဆောင်သည့်စိတ်အတွက် နမူနာယူရန်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ‌ဟေဗြဲဩဝါဒစာ (၁၁) မှပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးမှာ ‌ယေရှုခရစ်‌တော်ပင်ဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၁၂)။ အကြီးဆုံးယုံကြည်ခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းပါရမီရှင်ဖြစ်သည်။ (‌ဟေဗြဲ ၁၂း၁-၄။ ဗျာ၊ ၁၄း၁၂) ၌ ယုံကြည်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ ပညတ် ‌စောင့်ခြင်းသ‌ဘောသည် ‌နောက်ဆုံး‌နေ့ရက်၌ရှိ‌သောသန့်ရှင်းသူတို့၏အရည် အချင်းပင်ဖြစ်သည်။

တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်ရ‌သောသူတို့ကိုသတိ‌ပေးကြရမည်။ တမန်‌တော်ကြီး၏သတိ‌ပေးစကားနှင့်အား‌ပေးခြင်းအ‌ပေါ် မည်သို့သင်ယူနိုင် ပါမည်နည်း။

‌ယေရှုရှင်ဝိညာဉ်၏‌ကျောက်ဆူး

ရှင်‌ပေါလုသည် ‌ဖောက်ပြန်ခြင်းသ‌ဘောကို ဆန့်ကျင်သတိ‌ပေး၍ ချစ်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းကိုအား‌ပေးကာ သခင်ခရစ်‌တော်၏အာမခံချက်စကား များကိုပြသခဲ့သည်။

ဟေဗြဲ ၆း၁၇-၂ဝ ကိုဖတ်ပါ။ ဘုရားရှင်သည် မိမိ၏ကတိ‌တော် နှင့်ဆိုင်‌သောအရာကို မည်ကဲ့သို့အာမခံခဲ့သနည်း။

ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ထားရှိ‌သော ကိုယ်‌တော်၏ကတိ‌တော်ကို နည်းလမ်း ‌ပေါင်းများစွာဖြင့် အာမခံထားခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအ‌နေဖြင့် ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏ကတိ‌တော်ကိုကျိန်ဆိုခြင်းအားဖြင့် အာမခံ‌ပေးခဲ့သည်။ (‌ဟေဗြဲ ၆း၁၇)။ နှုတ်ကပတ်‌တော်အရ၊ ဘုရားရှင်၏ကျိန်ဆိုခြင်းကို အာဗြဟံ၊ ဒါဝိဒ် တို့နှင့်ပြုခဲ့၍ ထိုကျိန်ဆိုခြင်းသည် ဣသ‌ရေလလူမျိုးများအတွက် အခွင့် အ‌ရေးထူးဖြစ်‌စေသည်။ ‌မော‌ရှေသည် ထာဝရဘုရားအား ဣသ‌ရေလူလူမျိုး တို့ကိုခွင့်လွှတ်‌ပေးပါရန် ‌တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အ‌ကြောင်းမှာ ‌ရွှေနွားသငယ် ရုပ်ကိုပူ‌ဇော်၍‌ဖောက်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ‌မော‌ရှေ‌တောင်းပန်ရာ၌ ဘုရားရှင် အာဗြဟံနှင့်ပြုခဲ့‌သောကျိန်ဆိုခြင်းကို ပြန်၍ရွတ်ဆိုခဲ့သည် (ထွက်၊ ၃၂း၁၁-၁၄။ ကမ္ဘာ ၂၂း၁၆-၁၈)။ ‌မော‌ရှေ၏‌တောင်းပန်စကား၌ အားသာချက်မှာ ဘုရား သခင်၏ကျိန်ဆိုခြင်းသည် ‌ပြောင်းလဲ၍မရနိုင်‌ကြောင်း ‌ဖော်ပြပါသည် (‌ရောမ၊ ၉း၄။ ‌ရောမ ၁၁း၂၈၊ ၂၉)။

အလားတူစွာပင် ဆာလံဆရာမှ ဣသ‌ရေလလူမျိုးတို့အတွက် ဘုရားရှင်၏‌ရှေ့‌တော်၌‌တောင်း‌လျှောက်‌သောအခါ ဒါဝိဒ်မင်းနှင့်ဘုရားရှင် ပြုခဲ့‌သောကျိန်ဆိုခြင်းကို‌ကြွေး‌ကြော်ခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်မိန့်‌တော်မူသည်မှာ ‘ငါ၏ပဋိညာဉ်တရားကိုလည်းမရှုတ်ချ၊ ငါမိန့်မြွက်‌သောစကားလည်း ‌ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိရ။ ငါသည် ဒါဝိဒ်ကိုမလှည့်စားဟု ငါ၏သန့်ရှင်းခြင်း ပါရမီကိုတိုင်တည်၍ တစ်ခါကျိန်ဆိုပြီ။ သူ၏အမျိုးအနွယ်သည်လည်း အမြဲ တည်ရမည်။ သူ၏ပလ္လင်သည်လည်း ငါ့‌ရှေ့၌‌နေကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်။ လကဲ့သို့ လည်း‌ကောင်း၊ မိုး‌ကောင်းကင်၌သစ္စာ‌စောင့်‌သောသက်‌သေကဲ့သို့လည်း‌ကောင်း အစဉ်မြဲမြံရမည်ဟု ကိုယ်‌တော်သည်မိန့်‌တော်မူပါပြီ’ (ဆာလံ ၈၉း၃၄-၃၇)။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ဖွင့်ဆိုချက်အရ၊ ကျိန်ဆိုခြင်းနှစ်ရပ်လုံးသည် ‌ယေရှုရှင်ဖြင့် ပြည့်စုံခဲ့သည်။ အာဗြဟံ၏မျိုး‌စေ့သည် ဒါဝိဒ်မင်း၏ပလ္လင်‌ပေါ်၌အုပ်စိုးရ ‌သောသူဖြစ်သည် (ဂလာတိ ၃း၁၃-၁၆။ လုကာ၊ ၁း၃၁-၃၃၊ ၅၄၊ ၅၅)။

 

ဒုတိယအချက်မှာ ဘုရားသခင်သည် ‌ယေရှုရှင်ကို လက်ယာ‌တော် ဘက်ပလ္လင်‌တော်‌ပေါ်၌ ထိုင်ခွင့်‌ပေးခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်‌တော်၏ကတိ‌တော်ကို အာမခံခဲ့သည်။ ‌ယေရှုတက်ကြွသွားခြင်းသည် ‌ရှေ့‌ပြေးအဖြစ် လူသားများကိုယ်စား ဥပမာကြိုတင်ပြထားခြင်းသ‌ဘောပင်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူတိုင်း ‌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားကြရမည် (‌ဟေဗြဲ ၆း၂ဝ)။ ထိုတက်ကြွသွား ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်‌သေချာ ‌ကြောင်းကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ‌ယေရှုရှင်ကို ‌သေခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်‌စေကာ ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ လူတိုင်း‌သေရမည့်‌နေရာ၌ ‌ယေရှုရှင် အ‌သေခံခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်‌တော်သည် များစွာ‌သောသူတို့အတွက် ဘုန်း‌တော်ကိုယူ‌ဆောင်လာ‌ပေးနိုင်မည် (‌ဟေဗြဲ ၂း၉၊ ၁ဝ)။ ခမည်း‌တော် ‌ရှေ့၌ထင်ရှားလျက်ရှိ‌သော‌ယေရှုရှင်သည် ဝိညာဉ်၏‌ကျောက်ဆူးပင်ဖြစ်သည် (‌ဟေဗြဲ ၆း၁၉)။ ကိုယ်‌တော်သည် ခမည်း‌တော်၏ပလ္လင်‌တော်နှင့် ခိုင်မြဲစွာ ရှိပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်၏ဂုဏ်ပြုခြင်းအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ၊ ‌ယေရှုရှင်အားဖြင့် မိမိ၏ကတိ‌တော်ကိုပြည့်စုံ‌စေခြင်းဖြစ်သည်။ အခြား မည်သည့်အာမခံချက်များလို‌သေးသနည်း။

သင်နှင့်ဘုရားရှင်သည် ကျိန်ဆိုခြင်းပြုလျှင် သင်မည်သို့သ‌ဘော ထားမည်နည်း။ ထို‌တွေး‌ခေါ်မှုဖြင့် သင်သည် သင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါလိမ့် မည်။ သင်သည်မထိုက်တန်ပါဟုခံစား‌နေရ‌စေကာ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်း ရမည်ကိုသိပါသလား။

ဆက်လက်‌လေ့လာရန်။

Ellen G. White ၏ “John The Beloved” ကို AA, pp. 539-545 နှင့် DA, pp. 716-722 မှ “Judas” အ‌ကြောင်းကို ဖတ်ပါ။

‘‘တိုက်ပွဲတကာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးသည် အတ္တတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ အတ္တကိုချိုးနှိမ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားရှင်ထံ‌တော်သို့အပ်နှံလိုက်ပါ။ ရုန်းကန်ခြင်း ‌တော့ရှိရလိမ့်မည်။ သို့‌သော် ဝိညာဉ်သည် အသစ်ပြုပြင်နိုင်ရန် ဘုရားသခင် အထံသို့ဆက်ကပ်မှသာ သန့်ရှင်းလာနိုင်သည်။’ Ellen G. White, SC, p. 43.

ယောဟန်သည် ‌ယေရှုရှင်နှင့်တူချင်သည်။ ခရစ်‌တော်ကိုချစ်‌သော စိတ်ဖြင့် နှိမ့်ချခြင်း၊ ‌အောက်ကျို့ခြင်းအမှုကိုလုပ်‌ဆောင်ခဲ့သည်။ အတ္တကို ‌ယေရှု၌ဝှက်ထားလိုက်သည်။ သူ၏မိတ်‌ဆွေများအားလုံးထက် သူ၏ အသက်တာကို ရှင်‌ယောဟန်ဆက်ကပ်ကာ အံ့ဖွယ်အသက်တာနှင့်အသက်ရှင် ခဲ့သည်။

ယောဟန်၏ချစ်‌မေတ္တာ‌နှောင်ကြိုးသည် ‌ယေရှုရှင်၏အနားတွင် အမြဲ‌နေချင်သည်။ ကယ်တင်ရှင်သည် တပည့်‌တော် (၁၂) ပါးလုံးကို ချစ်‌တော်မူသည်။ သို့‌သော် ‌ယောဟန်၏စိတ်သည် ‌ယေရှုနှင့်ပို၍စွဲကပ်လျက် ရှိသည်။ အခြားတပည့်‌တော်များထက်လည်း အသက်ငယ်သည်။ က‌လေးငယ် တစ်ဦး၏သ‌ဘောမျိုးကဲ့သို့ ‌ယေရှုရှင်ကိုနှလုံးသားဖွင့်ဟ‌ပေးသူဖြစ်သည်။ ထို‌ကြောင့် ခရစ်‌တော်သည် သူ့ကိုပို၍သနားချစ်နှင့်ချစ်‌တော်မူခဲ့သည်။ ရှင်‌ယောဟန်အားဖြင့် ကယ်တင်ရှင်၏နက်နဲလှစွာ‌သောဝိညာဉ်တန်ခိုးသည် လူများကိုသွန်သင်နိုင်ခဲ့သည်။

‘သူ၌နှစ်လိုဖွယ်အရာမှာ ခရစ်‌တော်နှင့်တူ‌သော လှပသည့်သန့်ရှင်း ခြင်းအ‌ရောင်အဝါအရိပ်ကိုမြင်ရသည်။ ‌မေတ္တာသ‌ဘောနှင့် ‌ယေရှုရှင်ကို ကြည့်ခြင်း‌ကြောင့် သူသည် ကယ်တင်ရှင်နှင့်တူသည့်တိုင် ကိုယ်‌တော်နှင့် အတူကျွမ်းဝင်လျက် ရင်းနှီးခြင်းသည် သူ၏အလိုဆန္ဒဖြစ်လာ‌တော့သည်။ သူ၏စာရိတ္တသည်လည်း သခင်၏စာရိတ္တကဲ့သို့ပင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။’ Ellen G. White, AA, pp. 544, 545.